میرنیوز

استفاده غیراخلاقی از زن در تبلیغات به چه قیمتی؟

 استفاده غیراخلاقی از زن در تبلیغات به چه قیمتی؟ 2020-07-04T12:27:50+04:30

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،آزادی، روشنفکری، تساوی حقوق زن و مرد و ... اصطلاح‌هایی هستند که در سال‌های اخیر بسیار استفاده می‌شوند. عمدتاً کسانی که دنبال راهی برای لاپوشانی‌ بی بند و باری‌ها هستند، از محدودیت‌هایی که اسلام جهت حفظ کرامت و وقار زن برای او مشخص کرده، گلایه می‌کنند و بعضاً آن‌ها را پوچ و بی‌اساس می‌دانند.

همین دیدگاه منجر به انتشار تصاویر و پیام‌هایی در صفحات مجازی می‌شود که هیچ توجیه اخلاقی و منطقی برای آن وجود ندارد و نه تنها باعث جذابیت و جلب توجه به سمت بانوان نمی‌شود؛ بلکه حریم خصوصی آنان را هم خدشه دار می‌کند.

شاید یکی از دلایلی که برخی شرکت‌ها و صاحبان برندهای تجاری اجازه استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات کالا را به خود می‌دهند، نبود آگاهی از سوی تعدادی از افراد جامعه باشد. این شرکت‌ها با تفکری از پیش تعیین شده و جهت‌دار، دست روی نقطه ضعف جامعه گذاشته و جذابیت‌های سیمایی و جنسی زنان را در تبلیغات خود برجسته می‌کنند تا پاکدامنی و عفت زن ایرانی بیش از پیش زیر سوال برود.

اما نکته مهم این است که چرا نهاد نظارت بر این تبلیغات، همچنان به این موضوع بی‌توجه است و بیش از 50 درصد تبلیغات فعلی در سایت‌ها و صفحات مجازی بر پایه بازی با حجاب، عفاف و جایگاه زن ساخته می‌شوند و هدفی جز جلب رضایت از طریق خودنمایی و عشوه گری‌ زنان در تصاویر و کلیپ هایشان ندارند. با وجود اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها اعلام کرده با این نوع تیزرهای تبلیغاتی برخورد می‌کند؛ اما انگار برخوردها راه به جایی نمی برد. چراکه این وضعیت همچنان ادامه دارد. پیش از این گفت و گویی با حجت الاسلام سالک نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم داشتیم که از بررسی تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی، توسط کمیسیون متبوعش خبر داد. اما به نظر می‌رسد حالا که مجلس جدید چند ماهی است فعالیت خود را آغاز کرده، باید نظارتی روی تبلیغات نامتعارف داشته باشد.

مگر نه اینکه در بنــد ١� الحاقــی مــاده 6 قانــون مطبوعــات مصــوب ١٣٧٩ اســتفاده ابــزاری از افــراد (اعــم از زن و مــرد) در تصاویــر و محتــوا، تحقیــر و توهیــن بــه جنــس زن، تبلیــغ تشــریفات و تجمــلات نامشــروع و غیرقانونی مصداقی از تجــاوز بــه حریــم خانــواده و نادیــده گرفتــن منزلــت زن دانســته و در قانــون مطبوعــات ممنــوع شــده است!همچنین در دستورالعمل مطول تهیه آگهی‌های تبلیغاتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بند‌های بسیاری به شیوه بازنمایی زنان در تبلیغات اختصاص پیدا کرده است. در اصــل 5٨ این دستورالعمل آمده است: «حضــور خانم‌ها در آگهی‌هایی کــه وضعیــت کالا و مصــارف آن به نقــش خانم‌ها بســتگی نداشــته باشــد، مجــاز نیســت».

اصـل 5٩ این دستورالعمل نیز اذعان داشته: «آگهی‌هـای رادیـو- تلویزیونـی نبایـد تداعـی‌کننده ایـن امـر باشـد که اشـتغال و تـلاش زن ایرانـی محـدود بـه امـور منـزل اسـت و در عرصه‌های علمـی و فرهنگـی حضـور نـدارد و به طـور کلـی زن مسـلمان ایرانـی نبایـد تحقیـر شـود». در اصل6� نیز آمده است: «آگهی نباید تداعی‌کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد».

در اصـل 6٢ نیز مطرح شده: «آگهی‌ها نبایـد تداعـی‌کننده ایـن فکـر باشـند کـه زن‌ها از مردهـا ناتوان‌ترنـد و نقـش هـر کـدام بایـد کامـل و بی‌نقـص مشـخص شـود». در بخـش مقـررات خانـواده در بنـد ٣ نیز به مقوله مهمی اشاره شده و آمده اسـت: «بـرای حفـظ کرامـت زن، نمایـش تصاویـر او در آگهـی نبایـد هـدف تبلیـغ قـرار گیرد». همه این‌ها تنها بخشی از قواعد فراوان بازنمایی زن در تبلیغات است.

اما امروزه فضای مجازی و پلتفرم‌های نوین تحت اینترنت، بستری را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های برجسته یا نوپا بتوانند بدون هیچ نظارتی، تمام هنجار‌های فرهنگی و ارزش‌های زنانگی را نادیده گرفته و تبلیغات خود را با همان نگاه شیءانگارانه و اتکا به جذابیت جنسی زنان به دست مخاطبان برسانند.

استفاده ابزاری از زن در تبلیغات نوعی برده داری است

مریم نیری جامعه شناس فرهنگی، درباره استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه رسانه‌های ارتباط جمعی نقش بی‌بدیلی در معرفی و تعیین سبک زندگی ایفا می‌کنند و تأثیر انکار ناپذیری در ایجاد، تقویت و حتی تغییر نگرش مخاطبان دارند، استفاده از عناصر متنوع محتوایی و ابزار‌های مختلف برای جذب مخاطب و افزایش تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی دغدغه اصلی برنامه سازان و مبلّغان تجاری است.

وی افزود: استفاده ابزاری از زن به عنوان یکی از عناصر مهم برای اثربخشی در تبلیغات تجاری، در هرجای دنیا و کشور خودمان مورد انتقاد بسیاری از اندیشمندان و نخبگان فرهنگی قرار گرفته است. با نگاه به مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، می‌بینیم که استفاده نامتعارف از زن چه تبلیغات محیطی و چه آگهی‌های اینترنتی همیشه مورد نقد بوده است.

نیری عنوان کرد: با اینکه زن امروز ایرانی پا به پای یک مرد در جامعه ظاهر می‌شود، هنوز هم در تمام دنیا و حتی در کشورمان، بیشتر به زیبایی‌های ظاهری و بصری او توجه و از این ویژگی‌ها در نقش‌هایپ تبلیغات به تعبیری سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه نقش آگهی‌ها و تبلیغات صرفاً معرفی آن کالا یا برند مخصوص نیست، ادامه داد: تولیدکننده آن کالای تبلیغی از این طریق فضای گفتمان حاکم در جامعه را معرفی می‌کند و همچنین خودش سازنده گفتمان جدید درباره نقش‌های مختلف است. رسانه با توجه به تاثیری که در شکل گیری افکار عمومی دارد، همواره کلیشه سازی می‌کند.

این فعال فرهنگی گفت: در کلیشه سازی نقش انسان و شخصیتش را به مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی مبالغه آمیز و معمولاً منفی تنزل می‌دهند. در واقع این کلیشه سازی نوعی مرز نمادین میان ما و دیگران به وجود می‌آورد و اصولاً به چند طریق اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت که رسانه ها، تصویر غلطی از حضور یا سلطه واقعی گروهی در جامعه را نشان می‌دهند؛ به حضور موثر آن گروه بی توجه هستند و یا اینکه حضور یک گروه در عرصه‌ای خاص در جامعه را پررنگ می‌کنند.

وی افزود: با توجه به این سه مورد فکر می‌کنم همین برای ما کفایت کند که در تبلیغات بازرگانی انواع محیط‌ها، کلیشه سازی درباره نقش زنان اتفاق می‌افتد؛ یعنی رسانه ها و تبلیغات تجاری نسبت به حضور موثر زنان در جامعه بی توجه هستند. همانطور که در برنامه و تبلیغات فراوانی زن ایرانی یک زن کدبانو، خانه دار و همسر است و فقط به همسرداری و بچه داری می‌پردازد. حتی در زمان تبلیغ یک تکنولوژی، از آنان در راستای ایفای نقش همسری و مادری استفاده می‌شود. همچنین در برخی مواقع زن به عنوان ابژه جنسی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این مورد در ایران خیلی کم و در کشور‌های دیگر پررنگ‌تر است.

نیری تصریح کرد: در بعضی از مطالعات، استفاده از زن به عنوان ابزار تبلیغاتی مهم و موثر، نوعی برده داری مطرح شده است؛ منتقدان معتقدند که استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات یک نوع برده داری و خشونت علیه آنان است.

وی با اشاره به نقش نهاد‌های نظارتی افزود: لازم است متولیان امر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازندگان برنامه‌های صدا و سیما به قوانین تبلیغاتی کشور که طبق آن باید زنان با چهره و پوشش مناسب در تبلیغات ظاهر شوند و این تبلیغات به گونه‌ای نباشد که برتری یک جنسیت نسبت به دیگری را نشان دهد، پایبند باشند. متاسفانه ما همیشه در اجرا و نظارت قوانین خلأ داریم که امیدوارم دستگاه‌های مرتبط در این حوزه پررنگ‌تر و موثرتر حضور پیدا کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار رسانه

رفتار‌های عجیب‌ افراد مشهور

 رفتار‌های عجیب‌ افراد مشهور
2020-08-12T13:44:14+04:30
بعضی آدم‌های معروف مثل ادیسون، دیکنز، بتهوون عادت‌ها و رفتار‌های عجیب‌و‌غریبی داشتند که باورشان سخت است.

سخنی با برادرم فتاح

 سخنی با برادرم فتاح
2020-08-12T11:30:55+04:30
جناب فتاح نمی‌توانست از غیر واقعی بودن آنچه مطرح کرده بود بی‌خبر باشد! و دقیقاً همین نکته است که اظهارات ایشان در برنامه نگاه یک را غیرقابل توجیه می‌کند!

کدام سریال‌ها در محرم ۹۹ از تلویزیون پخش می‌شوند؟

 کدام سریال‌ها در محرم ۹۹ از تلویزیون پخش می‌شوند؟
2020-08-11T11:37:36+04:30
رسانه ملی همزمان با فرا رسیدن محرم‌ ، سریال های مختلفی را تدارک دیده است که در این گزارش آنها را معرفی می کنیم.

جزییات نوبت‌دهی اینترنتی برای نذر خون در محرم

 جزییات نوبت‌دهی اینترنتی برای نذر خون در محرم
2020-08-11T11:37:36+04:30
مدیرکل دفتر جذب اهدا کنندگان سازمان انتقال خون، نحوه نوبت دهی اینترنتی برای نذر خون و پلاسما را تشریح کرد.

سه علامت عجیب ویروس کرونا

 سه علامت عجیب ویروس کرونا
2020-08-10T11:30:57+04:30
نظام سلامت انگلیس در تحقیقات خود پیرامون علائم ویروس کرونا، سه علامت عجیب و جدید این ویروس را تایید کرد.

زندگی عجیب شهروند کرمانشاهی با خزندگان مرگبار

 زندگی عجیب شهروند کرمانشاهی با خزندگان مرگبار
2020-08-10T11:17:46+04:30
یک خانواده کرمانشاهی که با مار‌های سمی زندگی خوب‌و‌خوشی دارند ازحضور همیشگی مار‌ها در خانه و بازی با آن‌ها می‌گویند.

اسنپ به فروش می رسد

 اسنپ به فروش می رسد
2020-08-09T14:24:17+04:30
سهامدار ایرانسل در راستای خروج از بازار خاورمیانه، قصد دارد سهام خود در اپلیکیشن تاکسی آنلاین ایرانی اسنپ را به فروش برساند.

آقای ماکرون، قُمپز در نکن!

 آقای ماکرون، قُمپز در نکن!
2020-08-09T14:10:59+04:30
تهدیدهای ماکرون و ترامپ و پمپئو و برایان هوک و جان بولتون و... نشانه خالی بودن دست آنهاست و نه فقط جای نگرانی ندارد بلکه خوشحال‌کننده نیز هست.

علائم متفاوت کرونا در کودکان

 علائم متفاوت کرونا در کودکان
2020-08-09T14:10:59+04:30
برخلاف باور عموم نه تنها کودکان هم به بیماری کرونا مبتلا می شوند بلکه علائم این بیماری در آن‌ها با بزرگسالان متفاوت است.

چطور شبکه وای‌فای را ایمن کنیم؟

 چطور شبکه وای‌فای را ایمن کنیم؟
2020-08-04T11:50:31+04:30
اگر کلاهبرداران بتوانند سیگنال‌های روتر را بگیرند، می‌توانند به داده‌ها و رمزهای عبور دسترسی داشته باشند و به همین دلیل لازم است کاربران کنترل کنند که چه کس...

آمریکا از قرارداد ایران و چین شوکه شده است

 آمریکا از قرارداد ایران و چین شوکه شده است
2020-08-04T11:23:19+04:30
آمریکایی‌ها هیچ فکر نمی‌کردند اتفاقی مثل مساله‌ توافق ۲۵ساله میان ایران و چین رخ دهد و با طرح این مساله درحدود یک‌ماه قبل یک‌باره شوکه شدند. علت چیست و چرا ...

فاصله سود بانک‌ها در بورس با واقعیت؛ کهکشان راه شیری!

 فاصله سود بانک‌ها در بورس با واقعیت؛ کهکشان راه شیری!
2020-08-04T11:23:19+04:30
در طول یک سال گذشته و علی‎رغم نوسانات اخیر بازار سهام، رشد زیادی در بازار بورس و گروه‌‌های آن اتفاق افتاده، اما گروه بانکی یکی از گروه‌‌هایی است که در اغلب ...

معمای خانه های خالی بانک ها

 معمای خانه های خالی بانک ها
2020-08-03T11:03:16+04:30
طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، چیزی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. آماری که البته چهار سال از زمان انتشار...

آدرس غلط بعد از غرق مصنوعی!

 آدرس غلط بعد از غرق مصنوعی!
2020-08-02T08:09:55+04:30
همراهی برخی از رسانه‌های داخلی با دشمن را نمی‌توان نادیده گرفت و نباید از کنار دروغ‌پردازی آنان به نفع اهداف تعریف شده دشمن به آسانی عبور کرد.

چالش‌های پرستاری در بحران کرونا

 چالش‌های پرستاری در بحران کرونا
2020-08-01T11:49:56+04:30
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به مهمترین تفاوت‌ها و چالش‌های پرستاری در دوران شیوع کرونا، گفت: کمبود نیروی پرستاری از مهمترین چالش‌های...

تهران؛ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خون کشور

 تهران؛ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خون کشور
2020-08-01T11:23:19+04:30
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه سالانه بیش از دو میلیون واحد خون و فرآورده‌های خونی در کشور اهداء می‌شود، گفت: کمیاب ترین گروه خونی در کشور AB ...

کرونا با اقتصاد جهان چه کرد؟

 کرونا با اقتصاد جهان چه کرد؟
2020-07-29T11:55:37+04:30
در گزارش پیش‌رو به بررسی تغییر و تحولات رشد اقتصادی کشورهای منتخب، تجارت خارجی کشورهای بزرگ جهان و تغییرات میزان درآمد و فروش شرکت‌های بزرگ جهان پرداخته‌ایم...

تنها شهید اروپایی دفاع مقدس کیست؟

 تنها شهید اروپایی دفاع مقدس کیست؟
2020-07-29T11:55:37+04:30
نکته‌ جالب در میان شهدای دفاع مقدس حضور یک شهید اروپایی در ارتش اسلام است.

بدعهدانی که بازار ارز را تخریب کردند

 بدعهدانی که بازار ارز را تخریب کردند
2020-07-28T11:29:03+04:30
با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری،حفظ ارزش پول ملی، واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غی...

جمهوری‌خواه و دموکرات هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند

 جمهوری‌خواه و دموکرات هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند
2020-07-27T15:53:20+04:30
کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: اگر بایدن یا هر فرد دیگری بیاید، ما نباید به او دلخوش کرده و خوش خیال باشیم، چراکه باید دقت کنیم در چارچوب بده و بستان‌‌‌...

ماسک برای کودکان زیر ۲ سال ممنوع

 ماسک برای کودکان زیر ۲ سال ممنوع
2020-07-27T15:40:05+04:30
استفاده از ماسک برای کودکان زیر دو سال ممنوع است زیرا باعث اختلال در تنفس آنها می شود و بهترین راهکار برای محافظت خردسالان در برابر کرونا، نگهداری آنها در خ...

فعالسازی نسل پنجم اینترنت بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای کشور زیان‌بار است

 فعالسازی نسل پنجم اینترنت بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای کشور زیان‌بار است
2020-07-27T14:46:36+04:30
علیرضا آل داوود از آثار مخرب اینترنت ۵G بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم گفت.

مشکل حمل آرد نانوایان تهران به حداقل رسیده است

 مشکل حمل آرد نانوایان تهران به حداقل رسیده است
2020-07-27T13:53:15+04:30
قاسم زراعتکار گفت: در سنوات گذشته، تأخیر در ارسال آرد از مشکلات ما با شرکت حمل و نقل خلیج فارس بود که خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در حال حاضر ا...

همسنگر شهید آوینی

 همسنگر شهید آوینی
2020-07-26T15:05:34+04:30
شهید رضا مرادی‌نسب در مهرماه سال ۴۲ به دنیا آمد و در ۱۲ دی ماه سال ۶۴ با مرضیه امین جواهری ازدواج کرد، و در سال ۶۵ در حالی که فرزندش هنوز به دنیا نیامده بود...

خانه متری ۲۱ میلیون و ۷۰۰

 خانه متری ۲۱ میلیون و ۷۰۰
2020-07-26T15:05:34+04:30
وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌‌آور قیمت روبه‌رو شده که خانه‌دار شدن را برای بسیاری از افراد به آرزویی محال تبدیل کرده است.

از مسلم ‌بن عقیل(ع) تا قاسم سلیمانی

 از مسلم ‌بن عقیل(ع) تا قاسم سلیمانی
2020-07-26T09:05:35+04:30
اکنون جای این سؤال است که جناب مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر محترم عراق با کدام توضیح اسلامی، منطقی و مردمی به دیدار دونالد ترامپ، قاتل مردم سرزمین خود می‌رود؟!

انتخاب رییس دیوان محاسبات در آیینه قانون

 انتخاب رییس دیوان محاسبات در آیینه قانون
2020-07-25T11:12:15+04:30
قانون استخدام کشوری که جناب آقای توکلی برای زیرسوال بردن مصوبه کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و انتخاب نمایندگان ملت به آن استن...

روز بدون طلاق در ایران

 روز بدون طلاق در ایران
2020-07-22T14:23:49+04:30
امروز هیچ طلاقی در هیچ یک از دفاتر ازدواج و طلاق در سراسر ایران ثبت نخواهد شد.

آیا ماسک‌ها با قیمت مصوب دست مردم می‌رسد؟

 آیا ماسک‌ها با قیمت مصوب دست مردم می‌رسد؟
2020-07-22T13:57:41+04:30
اگرچه مدرس خیابانی مدعی تامین روزانه ماسک برای مردم با قیمت مصوب شده است اما شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین بررسی های میدانی حاکی از کمبود ماسک و ...

آیا ماسک‌ها با قیمت مصوب دست مردم می‌رسند؟

 آیا ماسک‌ها با قیمت مصوب دست مردم می‌رسند؟
2020-07-22T12:44:34+04:30
اگرچه مدرس خیابانی مدعی تامین روزانه ماسک برای مردم با قیمت مصوب شده است اما شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین بررسی های میدانی حاکی از کمبود ماسک و ...