میرنیوز

سازمان مجاهدین (منافقین)

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : سازمان مجاهدین (منافقین)

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ تشریح تروریستیِ بودن منافقین از نگاه حقوق بشر غربی

 دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ تشریح تروریستیِ بودن منافقین از نگاه حقوق بشر غربی
2024-02-06T14:07:37+03:30
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگز...

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ تشریح تروریستی بودن منافقین از نگاه حقوق بشر غربی

 دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ تشریح تروریستی بودن منافقین از نگاه حقوق بشر غربی
2024-02-06T10:20:53+03:30
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ح...

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد

 دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد
2024-02-06T09:14:08+03:30
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ح...

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ راه‌اندازی شبکه تلویزیونی توسط گروهک تروریستی منافقین با هدف تشویق مردم به خشونت

 نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ راه‌اندازی شبکه تلویزیونی توسط گروهک تروریستی منافقین با هدف تشویق مردم به خشونت
2024-01-31T19:27:35+03:30
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگز...

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ راه‌اندازی شبکه تلویزیونی توسط منافقین با هدف تشویق مردم به خشونت

 نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ راه‌اندازی شبکه تلویزیونی توسط منافقین با هدف تشویق مردم به خشونت
2024-01-31T12:54:13+03:30
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ح...

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ راه‌اندازی شبکه تلویزیونی توسط گروهک تروریستی منافقین

 نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ راه‌اندازی شبکه تلویزیونی توسط گروهک تروریستی منافقین
2024-01-31T11:07:33+03:30
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ح...

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ چرا آمریکا یک گروهک تروریستی را از لیست سیاه خارج کرد؟

 هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ چرا آمریکا یک گروهک تروریستی را از لیست سیاه خارج کرد؟
2024-01-30T16:40:56+03:30
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگ...

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین/ تشریح نحوه ردزنی سوژه‌های ترور در خیابان توسط منافقین

 هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین/ تشریح نحوه ردزنی سوژه‌های ترور در خیابان توسط منافقین
2024-01-30T10:47:27+03:30
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی به‌صورت علنی در ...

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین/ تشریح نحوه رد زنی سوژه‌های ترور در خیابان توسط منافقین

 هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک منافقین/ تشریح نحوه رد زنی سوژه‌های ترور در خیابان توسط منافقین
2024-01-30T09:54:03+03:30
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ...

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد

 هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد
2024-01-30T09:14:10+03:30
هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ...

سخنگوی قوه قضاییه: محاکمه منافقین مطالبه جدی مردم ایران است

 سخنگوی قوه قضاییه: محاکمه منافقین مطالبه جدی مردم ایران است
2024-01-23T21:07:29+03:30
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادگاه منافقین بیش از ۱۰۰ اقدام تروریستی خیانت‌بار و خباثت‌آلود و رذالت آمیز توسط این گروهک تروریستی انجام شده است، مورد رسیدگی قر...

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ تروریست‌ها چگونه صحنه قتل در خیابان را طراحی می‌کردند؟

 هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ تروریست‌ها چگونه صحنه قتل در خیابان را طراحی می‌کردند؟
2024-01-23T12:00:45+03:30
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ...

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ عامل ترور "شهید لاجوردی" چه‌کسی است؟

 ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ عامل ترور "شهید لاجوردی" چه‌کسی است؟
2024-01-16T13:06:30+03:30
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی به‌صورت علنی برگز...

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ عامل ترور "شهید لاجوردی" چه کسی است؟

 ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ عامل ترور "شهید لاجوردی" چه کسی است؟
2024-01-16T12:53:10+03:30
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگز...

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ محاکمه مسئول طراحی عملیات‌های تروریستی منافقین

 ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ محاکمه مسئول طراحی عملیات‌های تروریستی منافقین
2024-01-16T09:53:10+03:30
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ح...

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ هدایت تیم ترور "امیر سپهبد علی صیاد شیرازی" به‌عهده چه‌کسی بود؟

 پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ هدایت تیم ترور "امیر سپهبد علی صیاد شیرازی" به‌عهده چه‌کسی بود؟
2024-01-09T11:06:27+03:30
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی به‌صورت علنی در ...

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ هدایت تیم ترور "امیر سپهبد علی صیاد شیرازی" بر عهده چه کسی بود؟

 پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ هدایت تیم ترور "امیر سپهبد علی صیاد شیرازی" بر عهده چه کسی بود؟
2024-01-09T10:26:30+03:30
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ...

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد

 پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد
2024-01-09T09:59:46+03:30
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در ...

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین/ اسناد اطلاعاتی آمریکا در مورد جنایت منافقین چه می‌گوید؟

 چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین/ اسناد اطلاعاتی آمریکا در مورد جنایت منافقین چه می‌گوید؟
2024-01-02T09:33:08+03:30
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح امروز آغاز شد؛ نماینده دادستان پیش از شروع قرائت کیفرخواست مت...

دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ محافظ و شکنجه‌گر "مسعود رجوی" در عراق که بود؟

 دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین/ محافظ و شکنجه‌گر "مسعود رجوی" در عراق که بود؟
2023-12-26T13:06:29+03:30
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی به‌صورت علنی برگز...

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین/ محاکمه تئوریسین و مسئول ترور‌های خیابانی در دادگاه

 سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین/ محاکمه تئوریسین و مسئول ترور‌های خیابانی در دادگاه
2023-12-26T11:20:03+03:30
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی به‌صورت علنی برگز...

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین/ محاکمه تئورسین و مسئول ترور‌های خیابانی در دادگاه

 سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین/ محاکمه تئورسین و مسئول ترور‌های خیابانی در دادگاه
2023-12-26T10:26:30+03:30
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگز...

معرفی پیشمرگ منافقین در کردستان عراق و عامل اصلی طراحی و هدایت تیم ترور "شهید صیاد شیرازی"

 معرفی پیشمرگ منافقین در کردستان عراق و عامل اصلی طراحی و هدایت تیم ترور "شهید صیاد شیرازی"
2023-12-19T10:44:49+03:30
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین، پیشمرگ منافقین در کردستان عراق و عامل اصلی طراحی و هدایت تیم ترور "شهید امیر سپ...

حضور ۵ وکیل تسخیری برای اعضای منافقین در دادگاه رسیدگی به اتهامات این گروهک تروریستی/ افشای سند خیانت منافقین در ترور شهید بهشتی

 حضور ۵ وکیل تسخیری برای اعضای منافقین در دادگاه رسیدگی به اتهامات این گروهک تروریستی/ افشای سند خیانت منافقین در ترور شهید بهشتی
2023-12-12T13:11:35+03:30
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در حالی آغاز شد که ۵ وک...

صیاد شیرازی: معرفی تروریستهای منافقین به عنوان اسلام‌گرای افراطی اشتباه است/ کارنامه منافقین خدمت خالصانه به استکبار است

 صیاد شیرازی: معرفی تروریستهای منافقین به عنوان اسلام‌گرای افراطی اشتباه است/ کارنامه منافقین خدمت خالصانه به استکبار است
2023-12-12T13:11:34+03:30
مهدی صیاد شیرازی به تسنیم گفت: معرفی جریان منافق مسعود رجوی به عنوان یک جریان اسلام‌گرای افراطی، اشتباه است چراکه بدون تردید این جریان نه تنها هیچ نسبتی با ...

حضور ۵ وکیل تسخیری برای اعضای منافقین در دادگاه رسیدگی به اتهامات این گروهک تروریستی

 حضور ۵ وکیل تسخیری برای اعضای منافقین در دادگاه رسیدگی به اتهامات این گروهک تروریستی
2023-12-12T10:04:52+03:30
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی آغاز...

دادگاه کیفری یک تهران از منافقین خواست برای دفاع از خود وکیل معرفی کنند

 دادگاه کیفری یک تهران از منافقین خواست برای دفاع از خود وکیل معرفی کنند
2023-07-29T09:50:35+03:30
دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کرد: بر اساس پرونده تشکیل شده قرار است ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین به عنوان متهم محاکمه شوند و لا...

سندی از تروریست بودن شاکیان حمید نوری در دادگاه سوئد

 سندی از تروریست بودن شاکیان حمید نوری در دادگاه سوئد
2023-07-05T09:42:20+03:30
مجید نوری که پدرش (حمید نوری) با شکایت سازمان منافقین در دادگاه بدوی سوئد به حبس ابد محکوم شده است، سندی را بازنشر کرده که در آن تروریست بودن شاکیان پدرش اث...

جزئیات دفاعیات وکلای مدافع حمید نوری در دادگاه سوئد/ معرفی بدون شاخ و برگ منافین در شمال اروپا

 جزئیات دفاعیات وکلای مدافع حمید نوری در دادگاه سوئد/ معرفی بدون شاخ و برگ منافین در شمال اروپا
2023-01-28T17:15:59+03:30
وکلای سوئدی حمید نوری در مرحله تجدید نظر این پرونده طولانی، دفاعیات حقوقی و تاریخی مهمی از او کردند و به بیان برخی تناقضات موجود در ادله دادستان سوئد پرداخت...

سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد

 سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد
2022-07-14T17:10:09+04:30
دادگاه سوئد که از آبان‌ماه ۱۳۹۸ و تحت تأثیر القائات گروهک تروریستی منافقین، حمید نوری را بازداشت و بعد محاکمه کرد، بالاترین مجازات قانون قضائی این کشور را ع...

حمله منافقین به پلیس سوئد با سلاح سرد/ ۱۱ نفر از مهاجمین دستگیر شدند

 حمله منافقین به پلیس سوئد با سلاح سرد/ ۱۱ نفر از مهاجمین دستگیر شدند
2022-06-10T15:19:48+04:30
اعضای گروهک تروریستی منافقین در جریان حمله به نمایشگاهی در شهر استکهلم سوئد، با پلیس این کشور درگیر و یازده نفر از آنان به اتهام حمل و به کارگیری سلاح سرد ب...

بازداشت عوامل پخش شعارهای ساختارشکن از طریق بلندگو در غرب تهران

 بازداشت عوامل پخش شعارهای ساختارشکن از طریق بلندگو در غرب تهران
2022-03-05T07:16:08+03:30
فرماندهی‌کل انتظامی کشور از بازداشت عوامل پخش‌کننده شعارهای ساختارشکن ضدانقلابی خبر داد.

تحویل طومار ۱۲‌ هزار امضایی علیه تروریست‌های منافقین به کمیسر عالی حقوق بشر

 تحویل طومار ۱۲‌ هزار امضایی علیه تروریست‌های منافقین به کمیسر عالی حقوق بشر
2022-03-02T10:16:07+03:30
غریب‌آبای، معاون‌ امور بین‌الملل قوه قضائیه در حاشیه چهل‌ونهمین نشست  شورای حقوق بشر در ژنو با میشل باشلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار و ...

محسنی‌اژه‌ای: تلاش می‌کنیم به معضلات خوزستان به‌طور فوق‌العاده توجه کنیم

 محسنی‌اژه‌ای: تلاش می‌کنیم به معضلات خوزستان به‌طور فوق‌العاده توجه کنیم
2021-11-01T15:35:46+03:30
رئیس قوه قضائیه گفت: مسائل استان خوزستان باید به‌طور ویژه دیده شود و با اقدامات متعارف و مرسوم نمی‌توان مشکلات آب، مسائل زیست‌محیطی و فرهنگی و اقتصادی مردم ...

ناگفته‌های هولناک اعضای جدا شده از گروهک منافقین/ از اجبار به همخوابی با مسعود رجوی تا پرت کردن فرد روی خرده شیشه داغ

 ناگفته‌های هولناک اعضای جدا شده از گروهک منافقین/ از اجبار به همخوابی با مسعود رجوی تا پرت کردن فرد روی خرده شیشه داغ
2021-03-07T16:36:04+03:30
رسیدگی به شکایت ۴۲ عضو گروهک منافقین از اعضای ارشد گروهک آغاز شد؛ در نخستین دادگاه رسیدگی به دادخواست این افراد، بخشی از شکنجه‌های جسمی و روحی صورت گرفته تو...

قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با منشأ عداوت ناقضان حقوق بشر

 قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با منشأ عداوت ناقضان حقوق بشر
2020-12-04T10:09:51+03:30
اتکای گزارش تهیه‌شده بر اطلاعات جعلی دریافتی از برخی فرقه‌ها و گروه‌های تروریستی است که سابقه سیاهی در به خاک و خون کشیدن هزاران شهروند ایرانی بی‌گناه داشته...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)