میرنیوز

مبانی فقه نظری امام خمینی ریشه در حکمت نظری دارد

مبانی فقه نظری امام خمینی ریشه در حکمت نظری دارد 2021-05-26T14:27:42+04:30

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر همتی اظهار داشت: فقه نظام ساز از مباحث پردامنه ای است که لازم است ابتدا پیش فرض‌های لازم و مبانی دین شناختی آن مورد بحث قرار گیرد؛ در دهه‌های اخیر با ورود اصطلاحاتی با عنوان فقه حکومتی، فقه سیاسی و فقه‌های مضاف را شاهد هستیم هم چنان که قبل تر با عناوینی هم چون فقه پویا و فقه سنتی نیز در ادبیات گفتمانی حوزه وارد شده بود امروزه عنوانی به نام فقه نظام و فقه نظام ساز نیز وارد ادبیات گفتمان فقهی و فکری شده است.

مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) ادامه داد: درباره این اصطلاح رویکردهای مختلفی وجود دارد یک معنا از فقه نظام یعنی نگاه نظام مند و منظومه وار به معرفت دینی است یعنی منظومه اعتقاد، اخلاق و احکام در کنار هم دیگر و در تعاطی با هم دیده شود چرا که وقتی گفته می‌شود نظام دینی دین شامل همه ابعاد معرفتی است در حالی که فقه تنها یک بعد از دین را شامل می‌شود. یکی از علت‌های بن بست در معرفت دینی تقسیم بندی‌های حاکم بر معرفت دینی است از جمله تقسیم معرفت دینی به اعتقادات و اخلاق و یا ارائه اصول دین به پنج و نیز فروع دین به ده است چراکه می‌توان به اینها تربیت را نیز اضافه کرد. فقه نظام مبتنی بر مبانی نظام و منظومه وار به مبانی معرفت دینی است غیر از اینکه نظامی که برای ما ارائه کردند یعنی اعتقاد اخلاق و احکام، هرچند جامع نیست ولی همین جامعیت در تفکر دینی معرفتی حوزه‌های علمی وجود ندارد.

آیا حضرت امام با فلسفه انقلاب کرد یا فقه؟

وی با بیان اینکه اگر کسی قصد ورود به فقه نظام را دارد باید به کل هندسه معرفتی دین وارد شود، گفت: اولین بحث این است نگاه منظومه وار به معرفت دین و اینکه احکام را معطوف به دین بدانیم. اگر احکام را مساوی فقه بدانیم یک‌دوازدهم قرآن معطوف به احکام است یعنی تقریباً ۹۰ درصد مبانی معرفتی ما کاملاً کنار گذاشته می‌شود وقتی این مبانی کنار گذاشته شود نمی‌توان با صرف نگاه به احکام و موضع فقه جامعه را اداره کرد نتیجه این می‌شود که فقه می‌شود قانون و می‌خواهد با قانون جامعه را اداره کند در حالی که احکام پشتوانه اعتقادی و عرفانی و کلامی را دارد و در کنار اخلاق جامعه را مدیریت می‌کند. کارکرد قانون برای دوره نزاع و برای رفع مخاصمه است.

حجت الاسلام همتی با طرح این پرسش مبنی بر اینکه آیا فقه می‌تواند نظام سازی انجام دهد یانه؟ و اگر آری با چه شرط و شروطی؟ آیا حضرت امام با فلسفه انقلاب کرد یا با فقه؟ گفت: که بعضی می‌فرمایند با اسفار ملاصدرا انقلاب کرد و بعضی می‌فرمایند خیر همین فقه حضرت امام انقلاب کردن هر کدام از آنها نیز استدلال‌های خاص خود را دارند. دیدگاه امام این بود که حکمت نظری را به حکمت عملی تبدیل کردند و هر دو را به هم گره زدند یعنی کاملاً مبانی فقه نظری امام ریشه در حکمت نظری دارد. حضرت امام فلسفه و کلام و تفسیر و فقه و اخلاق را در یک جامعیتی می‌دیدند. دین می‌خواهد نظام اجتماعی را اداره کند دین به عنوان یک بسته کامل قرار است نظام اجتماعی را داشته باشد و به صرف اینکه ما بخواهیم یک دوازدهم را اجرا کنیم نمی‌توانیم ادعا کنیم که یک جامعه دینی داریم و یک نظامی بر پایه دین برگزار کرده ایم و این نظام دینی است؛ امامی که اهل فلسفه است، اهل اخلاق است، اهل علم و فقه است.

دیدگاه امام این بود که حکمت نظری را به حکمت عملی تبدیل کردند و هر دو را به هم گره زدند یعنی کاملاً مبانی فقه نظری امام ریشه در حکمت نظری دارد

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: تمدن نبوی نیز بر اساس اخلاق شکوفا شد و اخلاق معجزه پیامبر است، یکی از معجزات پیامبر در کنار قرآن اخلاق است، این تحول اخلاقی است که تمدن اسلامی در قرن چهارم پنجم را به اوج خودش می‌رساند و در معرفت دینی ما اصلاً اخلاق نیست و و قتی به ادله مراجعه می‌کنند آن را تسامح در ادله سنن می‌دانند. اگر بخواهید جامعه را اداره کنید باید اخلاق در آن باشد. باید عرفان و فلسفه در آن قرار داشته باشد. حضرت امام می‌فرمایند وقتی اخلاق و عرفان را از پشتوانه احکام جدا کردند خیانت کردند؛ این جمله حضرت امام است در صحیفه نور در آن صورت گرفته که نیاز به بحث دارد. و اگر تحلیل کنید اندیشه احیاگران دینی را می‌بینید که با یک عقلانیتی گره خورده است، مثلاً تحلیل‌های سید جمال الدین اسد آبادی می‌بینید که چگونه به عالم نگاه می‌کند منابع معرفتی آن چیست این مهم است. جمع بندی بحث فقه نظام بحث منظومه وار و نگاه نظام مند بر پایه‌های معرفت دینی است.

ظرفیت حکمت و فلسفه در نظام سازی

مدیر مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) گفت: امام در مصاحبه‌ای که با خبرنگار مهر دارند می‌فرمایند مبانی معرفتی و فقهی در مبانی حدیثی شیعه چیست و اینکه خودحکمت متعالیه است، امام یک پک کامل از مبانی فقهی دارند که در بحث کامل فلسفه عرفان یک نظام جدید معرفتی را بنیان گذاری کرده است که نباید از هم جدا شوند در اینجا است گه حکمت و فلسفه بحث نظام سازی مطرح می‌شود. جالب این است که حضرت آقا می‌فرمایند بحث حکمت و فلسفه باید نظام سازی کنند و اینکه نظام سازی اجتماعی را براساس فقه عملی شود.

وی افزود: بحث مقتضای زمان و مکان که حضرت امام مطرح می‌کنند ریشه در حکمت متعالیه دارد بحث زمان و مکان که بحث در ریشه حرکت جوهری دارد و این حرکت جوهری یک نسبت به تطورهای اجتماعی را مطرح می‌کند که بر اساس تطورهای اجتماعی مواجه با تطورهای جدید حکم جدیدی می‌طلبد؛ مثلاً کسی که در بیابان گیر می‌کند. آنچه که امام بحث می‌کنند در حقیقت یک عنصر معرفتی جدیدی را ایجاد می‌کنند و بحث ولایت فقیه نیز اینجا مطرح می‌شود. در حقیقت یکی از فرق‌های فقه نگاه نظام مند در این است که اتفاقات جامعه را بر اساس مصلحت بیان می‌کنند و حضرت می‌فرمایند این جامعه حکمش این است و حکم این در این نقطه زمانی همین است و نباید نگاه تقیه‌ای وجود داشته باشد.

استاد حوزه و دانشگاه به نگاه دومی که در زمینه فقه نظام مند وجود دارد اشاره کرد و گفت: این نگاه حداقلی است که شامل فقه نظم دارد، یک دستگاه معرفتی است، فقه نظام یعنی اینکه ما در فقه با نظام‌های مختلفی مانند نظام اقتصاد و … روبرو هستیم؛ نگاه نظام مند به این‌ها و اولین کاری که یک فقیه انجام می‌دهد این است که در تعاطی و روابط بین نظام‌ها اقدام به استنباط کردن و فتوا صادر کردن می‌کند. به طور مثال شما نمی‌توانید نظام عبودیت را از نظام اقتصادی جدا کنید چون اگر لباس شما غصبی باشد نماز مورد قبول نیست و چگونه می‌توان در اجتهاد تأثیر و تأثر نظام مختلف را با هم بسنجییم، به طور مثال لوازم و تعاطی نظام عبادی با اقتصادی چیست؟ یعنی در تقابل با نگاه جزیره‌ای قرار دارد؟

آیا از درون دین می‌توان ساختارها و نظامات تولید کرد؟

حجت الاسلام همتی با بیان اینکه رویکرد دیگر در ارتباط با فقه نظام ساز تفسیر از فقه به فقه اکبر است، اظهار داشت: فقه اصغر نمی‌تواند نظام سازی کند چون فقه ذاتاً معطوف به جزئیات عمل است؛ یعنی عمل مکلف معطوف به جزئیات است. از جزئیات هم که نظام در نمی‌آید فقه اکبر یعنی قبل از اینکه به فقه اصغر وارد شود باید یک اصول کلان و کلی و مجموعه قواعدی را بر فروعات حاکم کند که گاهی از آن تعبیر به نظام یا مکتب شده است به طور مثال اقتصادنا شهید صدر و نیز نظام خانواده در اسلام شهید مطهری اصول کلان و کلی حاکم بر جزئیات است به طور مثال نظریه شهید صدر در بحث اقتصاد آیا اصل مالکیت خصوصی را می‌پذیرد یا ما نمی‌پذیریم، یا نظام اقتصادی ما بر اساس عدالت است یا رقابت و تعامل است. در جزئیات آیا قوانین بانکی و اقتصادی منجر به ربا می‌شود یا خیر؟ و اگر منجر به ربا می‌شود این مخالف با نظام اقتصادی اسلام است؟ بنابراین بدون نگاه نظام مند که مقاصد شریعت هم در آن جای دارد خیلی از فروعات با مکاتب مختلف قابل تطبیق است هم چنان که سیستم بانک داری بر اساس مضاربه و جعاله و… تطبیق داده شده درحالی که وقتی به کلیت آن نگاه می‌شود تولید ربا می‌کند.

وی افزود: رویکرد دیگر در فقه نظام اجرای احکام در ساختار اجتماعی است یا اقامه دین در جامعه است؟ یک وقت فقیه می‌گوید من کارم صرفاً استنباط است یک وقت می‌گوید استنباط می‌کنم برای اجرا و زمان دیگر می‌گوید استنباط می‌کنم و اجرا نیز می‌کنم هرکدام از آنها یک فرایند خاصی را دارد بسیاری از قواعد اصول عملیه در مقام اجرا است یا مثلاً مساله تزاحم و اجتماع امر و نهی و تعارض در مقام عمل رخ می‌دهد گاهی یک عمل فردی و شخصی است و گاهی یک عمل جامعه بما هو جامعه است، به طور مثال گفته شده در نماز جماعت اضعف مامومین را در نظر بگیرید یا قواعد مصلحت مربوط به کلان جامعه است در این رویکرد جامعه مکلف است و خطاب به جامعه تعلق می‌گیرد و افراد در زیر مجموعه جامعه مخاطب پیام هستند در این رویکرد مسائل نیز از جامعه گرفته می‌شود حال در این دوره تاریخی وقتی فقیه وارد مدیریت اجتماعی می‌شود با نظامات اجتماعی روبه رو می‌شود نظاماتی که فرد در آن حل شده است و نظامات یک فرایندی هستند که به مدیریت می‌پردازند از این رو مساله تکلیف و خطاب در نسبت با نظام‌های به وجود می‌آید به طور مثال نظام آموزش نظام سلامت نظام اقتصاد و فرهنگ حال نسبت این نظامات با محتوای دین چه گونه است؟ آیا از درون دین می‌توان ساختارها و نظامات را تولید کرد؟ آیا شارع به دنبال نظام سازی بوده است؟

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در این رویکرد احکام ذاتاً اجتماعی است و انسان مدنی بالطبع است و در این نگاه ایجاد نظامات اجتماعی و مساله حکومت و ایجاد آن مطرح می‌شود و حکومت داشتن اصل اولی و حاکم بر تمام قواعد و فروعات است چرا که بدون حکومت نظام سازی و مدیریت نظام اجتماعی معنی ندارد و حفظ آن نیز از اوجب واجبات می‌گردد؛ لذا امام خمینی (ره) می‌فرمایند: الاسلام هوالحکومه، در این منظر رسیدن به اهداف دین در فرایند ساختار سازی و نظام سازی است. گاهی اوقات کارهایی که داریم و انجام می‌دهیم با اهداف ما در دین نمی‌سازد و روش و ساختار باید متأثر از مبانی باشد هر ساختاری نیز با مبانی ما مطابق نیست. و نظام ساز یعنی اینکه نظام‌های اجتماعی شما با اهداف سازگاری داشته باشد و اگر سازگاری نداشت به یک نوع تضاد می رسیم و یا حیطه را جدا و دین صورت شخصی به خود می‌گیرد.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار فرهنگی

مشارکت بالا باعث همکاری میدان و دیپلماسی می شود

مشارکت بالا باعث همکاری میدان و دیپلماسی می شود
2021-06-18T17:31:34+04:30
قم- امام جمعه قم در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه مقام معظم رهبری تأکید بر حضوری حداکثری دارند، گفت: مشارکت بالا باعث همکاری میدان و دیپلماسی می شود.

رای اولی‌ها آینده سازان ایران اسلامی هستند

رای اولی‌ها آینده سازان ایران اسلامی هستند
2021-06-18T16:18:15+04:30
کرمانشاه- امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: رای اولی‌ها آینده سازان ایران اسلامی هستند.

مردم باحضور حداکثری و انتخاب اصلح اقتدار وعزت ایران را تضمین کنند

مردم باحضور حداکثری و انتخاب اصلح اقتدار وعزت ایران را تضمین کنند
2021-06-18T15:51:34+04:30
زنجان-امام جمعه ابهر گفت: مردم با حضور حداکثری و انتخاب اصلح اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضمین می کنند.

حضور در انتخابات سبب ایجاد امید در جامعه و ناامیدی دشمنان می‌شود

حضور در انتخابات سبب ایجاد امید در جامعه و ناامیدی دشمنان می‌شود
2021-06-18T15:38:15+04:30
کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه گفت: حضور در انتخابات سبب ایجاد امید در جامعخ و ناامیدی دشمنان می شود.

انسجام ملی ابزار قدرت ایران در برابر دشمن/رأی ندادن باید حجت شرعی داشته باشد

انسجام ملی ابزار قدرت ایران در برابر دشمن/رأی ندادن باید حجت شرعی داشته باشد
2021-06-18T15:38:14+04:30
اردبیل-امام جمعه اردبیل گفت: هر یک از مردم شریف اردبیل که تا به این لحظه رأی خود را ثبت نکردند برای اعلام حضور خود حتما به شعب مراجعه کنند چرا که رأی ندادن ب...

طرفداران نامزدهای انتخاباتی با متانت رفتار کنند

طرفداران نامزدهای انتخاباتی با متانت رفتار کنند
2021-06-18T15:24:54+04:30
پردیس- پردیس- امام جمعه پردیس گفت: طرفداران نامزدهای انتخاباتی با متانت رفتار کنند.

اداره یزد با فرمول‌های ریاضی نرخ زمین در یزد را افزایش داد

اداره یزد با فرمول‌های ریاضی نرخ زمین در یزد را افزایش داد
2021-06-18T15:11:36+04:30
یزدـ امام جمعه بخش مرکزی یزد با تاکید بر اینکه نمی توان صرفا بر اساس اطلاعات آکادمیک شهر را اداره کرد، گفت: اداره یزد با فرمول‌های ریاضی نرخ زمین در یزد را ا...

مردم باحضور حداکثری و انتخاب اصلح اقتدار و زت ایران را تضمین کنند

مردم باحضور حداکثری و انتخاب اصلح اقتدار و زت ایران را تضمین کنند
2021-06-18T15:11:36+04:30
زنجان-امام جمعه ابهر گفت: مردم با حضور حداکثری و انتخاب اصلح اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضمین می کنند.

کاهش مشارکت و فعالیت دولت ضعیف خواسته دشمنان است

کاهش مشارکت و فعالیت دولت ضعیف خواسته دشمنان است
2021-06-18T15:11:35+04:30
شیراز - امام جمعه موقت شیراز گفت: اگر انتخابات با مشارکت حداکثری نباشد ممکن است یک دولت ضعیف پای کار بیاید و این همان خواست دشمن است.

ملت ایران برنده واقعی این انتخابات هستند

ملت ایران برنده واقعی این انتخابات هستند
2021-06-18T14:58:14+04:30
رشت- امام جمعه رشت با اشاره به حضور پرشور مردم از ساعات ابتدایی شروع فرآینده رأی گیری، گفت: ملت ایران برنده واقعی این انتخابات هستند.

شریعتی در ترازوی عقل و دین/گرانیگاه اندیشه شریعتی "عدالت" است

 شریعتی در ترازوی عقل و دین/گرانیگاه اندیشه شریعتی "عدالت" است
2021-06-18T15:05:11+04:30
عدالت در اندیشه دکتر شریعتی دارای شأن و جایگاهی فرعی و حاشیه‌ای نیست بلکه دغدغه و ذهن مشغولی اصلی دکتر شریعتی، در واقع مسئله عدالت و حکومت برحق است.

انتخابات آوردگاه حماسه سازی مردم/انتخاب اصلح تاثیرگذار خواهد بود

انتخابات آوردگاه حماسه سازی مردم/انتخاب اصلح تاثیرگذار خواهد بود
2021-06-18T14:44:56+04:30
آرادان- امام جمعه آرادان با بیان اینکه دشمنان در تلاش هستند تا مردم را دلسرد و ناامید جلوه دهند، گفت: انتخابات آوردگاه حماسه سازی ملت ایران اسلامی محسوب می‌ش...

رای و اراده مردم در همه انتخابات نتیجه ساز بوده است

رای و اراده مردم در همه انتخابات نتیجه ساز بوده است
2021-06-18T14:44:55+04:30
زنجان-امام جمعه زنجان تاکید کرد: آنچه که در ادوار مختلف انتخابات حائز اهمیت بوده و تا به امروز نیز تداوم داشته، رقم زده شدن نتیجه انتخابات به دست مردم بوده است.

نتیجه رای مردم معنای دقیق مردم سالاری دینی است

نتیجه رای مردم معنای دقیق مردم سالاری دینی است
2021-06-18T14:44:55+04:30
سمنان- امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه مشارکت و انتخاب فرد صالح دو ویژگی انتخاب مردم ما است، گفت: نتیجه رای مردم معنای دقیق مردم سالاری دینی محسوب می‌شود.

حضور در انتخابات یک تیر بر قلب دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است

حضور در انتخابات یک تیر بر قلب دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است
2021-06-18T14:44:54+04:30
ارومیه – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: حضور در انتخابات علاوه بر انجام وظیفه یک تیر بر قلب دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است.

برگزاری انتخابات در اصفهان مهندسی درستی ندارد / نمی‌توان فقر را ریشه کن کرد

برگزاری انتخابات در اصفهان مهندسی درستی ندارد / نمی‌توان فقر را ریشه کن کرد
2021-06-18T14:31:35+04:30
اصفهان – امام جمعه اصفهان گفت: برگزاری انتخابات امروز در استان اصفهان مهندسی درستی ندارد و شاهد مشکلاتی در شعب انتخاباتی هستیم.

مردم آگاهانه ادامه دهندگان مسیر امام راحل و شهدا را انتخاب کنند

مردم آگاهانه ادامه دهندگان مسیر امام راحل و شهدا را انتخاب کنند
2021-06-18T14:31:34+04:30
ورامین- امام جمعه موقت ورامین گفت: مردم آگاهانه ادامه دهندگان مسیر امام راحل و شهدا را انتخاب کنند.

منتخبان مردم به وعده های خود عمل کنند

منتخبان مردم به وعده های خود عمل کنند
2021-06-18T14:18:16+04:30
گرگان- امام جمعه موقت گرگان گفت: منتخبان مردم در انتخابات به وعده های خود عمل کنند.

استکبار ستیزی با حضور باشکوه در انتخابات به اوج می رسد

استکبار ستیزی با حضور باشکوه در انتخابات به اوج می رسد
2021-06-18T14:18:16+04:30
ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر حضور باشکوه در پای صندوق های رای گفت: استکبار ستیزی ملت با حضور در پای صندوق های رای و انتخابات به اوج خواهد ر...

مشارکت و انتخاب فرد اصلح ۲ رکن اصلی انتخابات است

مشارکت و انتخاب فرد اصلح ۲ رکن اصلی انتخابات است
2021-06-18T14:18:15+04:30
شاهرود- امام جمعه رویان با بیان اینکه امروز مردم نشان دادند که یکبار دیگر اهل حماسه آفرینی هستند، گفت: مشارکت و همچنین انتخاب فرد اصلح دو رکن اصلی انتخابات م...

مداحان و سخنرانان مذهبی رأی خود را به صندوق انداختند

مداحان و سخنرانان مذهبی رأی خود را به صندوق انداختند
2021-06-18T14:04:56+04:30
همزمان با برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری امروز ۲۸ خردادماه، مداحان و سخنرانان مذهبی کشور با حضور در حوزه‌های اخذ رأی، آراء خود را به صندوق انداخ...

منتخبان مردم در انتخابات به وعده های خود عمل کنند

منتخبان مردم در انتخابات به وعده های خود عمل کنند
2021-06-18T13:51:36+04:30
گرگان- امام جمعه موقت گرگان گفت: منتخبان مردم در انتخابات به وعده های خود عمل کنند.

همگان پس از انتخابات حماسه همدلی برای آبادانی کشور را رقم بزنند

همگان پس از انتخابات حماسه همدلی برای آبادانی کشور را رقم بزنند
2021-06-18T13:11:34+04:30
کامفیروز - امام جمعه کامفیروز گفت: از فردای انتخابات همه برای آبادانی کشور باید حماسه همدلی و الفت را به پا کنند.

سریال چینی تلویزیون از فردا شروع می‌شود

 سریال چینی تلویزیون از فردا شروع می‌شود
2021-06-18T13:05:15+04:30
سریال ۵۰ قسمتی " پزشک دربار" به کارگردانی لی‌کوک لپ (Lee Kwok Lap) که محصول کشور چین است، از شنبه ۲۹ خردادماه ساعت ۲۳ به شبکه پنج می‌آید.

سید ضیاء هاشمی: دولت بعدی مشکل بیمه سینماگران را حل کند

 سید ضیاء هاشمی: دولت بعدی مشکل بیمه سینماگران را حل کند
2021-06-18T12:38:34+04:30
۳۲ صنف مستقیم در تولید یک اثر سینمایی کار می‌کنند و مجموعاً ۱۵۰ نفر از گروه‌های مختلف برای تولید یک فیلم تأثیرگذارند که حدود ۵ هزار عضو در این ۳۲ صنف جای گر...

مصباح: تاکنون وزیری از سینماگران در صدر دستگاه فرهنگی کشور نداشتیم

 مصباح: تاکنون وزیری از سینماگران در صدر دستگاه فرهنگی کشور نداشتیم
2021-06-18T12:11:51+04:30
برنده سیمرغ بهترین فیلم جشنواره فجر می‌گوید تا به حال برخلاف بار زیادی که سینما از فرهنگ به دوش می‌کشد وزیری از سینماگران در صدر دستگاه فرهنگی کشور نداشتیم ...

خانواده شهید طهرانی مقدم: حضور حداکثری در انتخابات موجب اقتدار اسلام و یأس دشمنان خواهد شد

 خانواده شهید طهرانی مقدم: حضور حداکثری در انتخابات موجب اقتدار اسلام و یأس دشمنان خواهد شد
2021-06-18T11:18:33+04:30
خانواده شهید حسن طهرانی مقدم با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند تا با مشارکت حداکثری در انتخابات، موجب اقتدار اسلام و یأس دشمنان شوند.

ماندگاری: بین مذاکره ذلیلانه با مقتدرانه تفاوت قائل باشیم / مدل مذاکره امیرالمؤمنین با دشمن

 ماندگاری: بین مذاکره ذلیلانه با مقتدرانه تفاوت قائل باشیم / مدل مذاکره امیرالمؤمنین با دشمن
2021-06-18T11:18:32+04:30
تفکر غرب‌گرا در باورشان این نکته نهفته است که غربی‌ها قدرت دارند، بمب اتم و هسته‌ای دارند، قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی دارند، پس ما مجبوریم مقابل آنها کوتا...

نقش محوری مساجد در برگزاری پرشور انتخابات، بسیار تعیین‌کننده است

نقش محوری مساجد در برگزاری پرشور انتخابات، بسیار تعیین‌کننده است
2021-06-17T18:31:36+04:30
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به‌منظور ترغیب مردم برای حضور حداکثری در انتخابات از تمامی ظرفیت‌های مساجد در فضای مجازی را ضروری دانست.

دعوت نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور برای شرکت در انتخابات

دعوت نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور برای شرکت در انتخابات
2021-06-17T13:51:36+04:30
نمایندگان ولی فقیه در استان ها و ائمه جمعه کشور در بیانیه‌ای، ضمن دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور باشکوه درانتخابات پیش‌رو، انتخابات را مظهر اراده ملی و جلو...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)