میرنیوز

هفته سلامت

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : هفته سلامت

نقش محوری زنان در سلامت خانواده و پیشگیری از کووید۱۹

نقش محوری زنان در سلامت خانواده و پیشگیری از کووید۱۹
2020-10-16T13:24:19+03:30
یک استادیار دانشکده بهداشت و ایمنی با اشاره به نقش محوری زنان در سلامت خانواده و پیشگیری از کووید ۱۹، خودمراقبتی را راهکاری موثر برای کاهش آسیب های جسمی و رو...

۵ بهورز شهیدخدمت در مقابله با کرونا/نحوه فعالیت خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت منتخب

۵ بهورز شهیدخدمت در مقابله با کرونا/نحوه فعالیت خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت منتخب
2020-04-20T14:30:10+04:30
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت همزمان با آغاز هفته سلامت و نام گذاری روز اول آن تحت عنوان "بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا"، ض...

۵ بهورز شهیدخدمت در مقابه با کرونا/نحوه فعالیت خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت منتخب

۵ بهورز شهیدخدمت در مقابه با کرونا/نحوه فعالیت خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت منتخب
2020-04-20T10:16:51+04:30
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت همزمان با آغاز هفته سلامت و نام گذاری روز اول آن تحت عنوان "بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا"، ض...