میرنیوز

متوسطه اول

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : متوسطه اول

برنامه مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام شد

برنامه مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام شد
2020-10-15T00:34:27+03:30
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی روز شنبه شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی روز شنبه شبکه‌های آموزش و چهار
2020-04-10T22:17:43+04:30
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه بیست و سوم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.