میرنیوز

غلامرضا جلالی

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : غلامرضا جلالی

تاخیر ۲۵ ساله در تشکیل سازمان پدافند غیرعامل/ سند پدافند غیرعامل شهرها تدوین شده است

تاخیر ۲۵ ساله در تشکیل سازمان پدافند غیرعامل/ سند پدافند غیرعامل شهرها تدوین شده است
2020-10-15T12:14:19+03:30
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا ساختارهای گسترده ای برای پدافند غیرعامل وجود دارد، گفت: ما ۲۵ سال برای تشکیل پدافند غیرعامل...

تاخیر ۲۵ ساله در تشکیل سازمان پدافند غیرعامل/سند پدافند غیرعامل شهرها تدوین شده است

تاخیر ۲۵ ساله در تشکیل سازمان پدافند غیرعامل/سند پدافند غیرعامل شهرها تدوین شده است
2020-10-15T11:34:21+03:30
جلالی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا ساختارهای گسترده ای برای پدافند غیرعامل وجود دارد،گفت: ما ۲۵ سال برای تشکیل پدافند غیرعامل تاخیر داشته ایم.