میرنیوز

عباس صالحی

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : عباس صالحی

مسیر توسعه از فرهنگ می‌گذرد نه اقتصاد و سیاست

مسیر توسعه از فرهنگ می‌گذرد نه اقتصاد و سیاست
2020-10-14T16:07:48+03:30
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کانون تحول و توسعه اجتماعی، فرهنگ است و از این مسیر سایر اتفاقات جهت دهی می شود.

هنر ضلع اول و آموزه های دینی ضلع آخر پیشگیری از اعتیاد هستند

هنر ضلع اول و آموزه های دینی ضلع آخر پیشگیری از اعتیاد هستند
2020-08-24T08:48:05+04:30
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: میتوان کمک گرفتن از هنر را به عنوان ضلع اول و استفاده از آموزه های دینی را به عنوان آخرین ضلع برای پیشگیری از اعتیاد دانست.

فضای مدارس باید از نظر بهداشت روانی و فردی جدی گرفته شود

فضای مدارس باید از نظر بهداشت روانی و فردی جدی گرفته شود
2020-01-21T12:55:23+03:30
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فضای مدارس ما باید از لحاظ بهداشت روانی و فردی جدی گرفته شود. اینکه پایگاه‌های انجمن‌های اسلامی دانش آموزان چه کمکی می‌تواند ک...