میرنیوز

سیمفا

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : سیمفا

تعلل وزارت صمت در صدور گواهی سلامت خودروهای دوگانه سوز کارگاهی

تعلل وزارت صمت در صدور گواهی سلامت خودروهای دوگانه سوز کارگاهی
2020-10-17T08:37:40+03:30
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور با تاکید بر تعلل وزارت صمت در صدور گواهی سلامت خودروهای دوگانه سوز کارگاهی، گفت: مسئولیت حوادث جایگاه های CNG ن...

افزایش 30 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی

افزایش 30 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی
2020-05-14T09:08:01+04:30
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور با اشاره به افزایش 30 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها از 16 اردیبهشت تاکنون تاکید کرد: نسبت به سال...

ادامه فعالیت مراکز معاینه فنی در کشور/هنوز برای تعطیلی مراکز معاینه فنی تصمیمی اتخاذ نشده است

ادامه فعالیت مراکز معاینه فنی در کشور/هنوز برای تعطیلی مراکز معاینه فنی تصمیمی اتخاذ نشده است
2020-03-07T11:26:53+03:30
رئیس اتحادیه سازمان‌های حمل‌ و نقل همگانی کشور با اشاره به اینکه مراکز معاینه فنی در کشور روزانه حداقل ۸ ساعت فعالیت دارند از دایر بودن آنها در سراسر کشور خب...