میرنیوز

سوابق بیمه‌ای

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : سوابق بیمه‌ای

رایزنیها برای نقل و انتقال سوابق بیمه ای روستاییان به صندوق تامین اجتماعی

رایزنیها برای نقل و انتقال سوابق بیمه ای روستاییان به صندوق تامین اجتماعی
2020-10-17T08:37:41+03:30
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر درباره نقل و انتقال سوابق بیمه ای افراد تحت پوشش از این صندوق به صندوق دیگر و برعکس گفت: یک مدت جلوی ...

پذیرش خدمت سربازی روستاییان و عشایر و اضافه شدن آن به سوابق بیمه‌ای

پذیرش خدمت سربازی روستاییان و عشایر و اضافه شدن آن به سوابق بیمه‌ای
2020-07-04T12:37:49+04:30
نایب رئیس هیأت‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: پیرو مذاکرات انجام شده، مسئله انتقال سابقه به سازمان تأمین اجتماعی در آینده‌ای نزدیک...

امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوق بیمه روستاییان تا پایان تیر

امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای به صندوق بیمه روستاییان تا پایان تیر
2020-06-30T10:57:48+04:30
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به سرمایه‌گذاری این صندوق در بورس، گفت: سعی کردیم به جای بنگاه‌داری و خرید شرکت، از ظرفیت با...