میرنیوز

سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

نحوه رفع همپوشانی های بیمه دارندگان ۲ یا چند دفترچه

نحوه رفع همپوشانی های بیمه دارندگان ۲ یا چند دفترچه
2020-10-15T07:57:47+03:30
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جزئیات رفع همپوشانی های بیمه ای برای افراد دارای دو یا چند دفترچه بیمه درمان را تشریح کرد. ...