میرنیوز

دورکاری حداکثری

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : دورکاری حداکثری

دورکاری و ایجاد فرسودگی شغلی

دورکاری و ایجاد فرسودگی شغلی
2020-10-23T08:31:10+03:30
یک روانشناس مطرح کرد: هرچند برخی یافته های پژوهش ها دارای تناقضاتی هستند اما به نظر می رسد ترکیبی از دورکاری و خدمت در محل سازمان می تواند از فرسودگی شغلی بک...

تعطیلی موقت تهران باعث کاهش آلودگی هوا نمی شود

تعطیلی موقت تهران باعث کاهش آلودگی هوا نمی شود
2020-10-20T12:57:57+03:30
همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران و شیوع ویروس کرونا محسن هاشمی - رییس شورای شهر تهران - پیشنهادی مبنی بر تعطیلی شهر تهران به مدت دو هفته ارائه کرد. یک کارش...

لزوم اتخاذ سیاست دورکاری حداکثری برای مهار شیوع کرونا/دولت درباره دورکاری کارکنانش تصمیم بگیرد

لزوم اتخاذ سیاست دورکاری حداکثری برای مهار شیوع کرونا/دولت درباره دورکاری کارکنانش تصمیم بگیرد
2020-10-16T13:24:19+03:30
عضو شورای شهر تهران بر لزوم اتخاذ سیاست دورکاری حداکثری در ادارات برای مهار شیوع کرونا ویروس تاکید کرد.

الزامی برای حضور معلمان در مدارس تهران وجود ندارد

الزامی برای حضور معلمان در مدارس تهران وجود ندارد
2020-10-15T10:11:07+03:30
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به این پرسش که آیا در شرایط کنونی شیوع بیماری و با توجه به لزوم دورکاری حداکثری، همچنان همه معلمان در تهران ملزم هستند در مدرس...