میرنیوز

دستگاه‌های اجرایی

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : دستگاه‌های اجرایی

تهران با مشکلات عمده ساختارسازمانی دستگاه های اجرایی رو به روست

تهران با مشکلات عمده ساختارسازمانی دستگاه های اجرایی رو به روست
2020-10-17T08:37:41+03:30
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در نظام حکمرانی منطقه ای استان تهران، گفت: تهران به عنوان پایتخت با مشکلات عمده ساختار...