میرنیوز

دستفروشان مترو

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : دستفروشان مترو

ساماندهی دستفروشان مترو در روزهای کرونایی با کمک مردم

ساماندهی دستفروشان مترو در روزهای کرونایی با کمک مردم
2020-10-17T08:37:42+03:30
روز به روز به تعداد دستفروشان در مترو اضافه می شود و آنگونه که از ظواهر امر پیداست،مسئولان مترو نیز نمی توانند برای ساماندهی این افراد به دلیل مسائل قانونی ک...