میرنیوز

تخت جمشید

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : تخت جمشید

چالش نرخ هواپیما و آژانس‌داران/ سوگواری در وزارت میراث فرهنگی

چالش نرخ هواپیما و آژانس‌داران/ سوگواری در وزارت میراث فرهنگی
2020-10-15T12:00:57+03:30
ادامه تعطیلی موزه‌ها در تهران، یافته‌های جدید در تخت جمشید، شوک شرکت‌های هواپیمایی به آژانس‌های مسافرتی و درگذشت کارمندان وزارت میراث فرهنگی از جمله خبرهای م...

چالش نرخ هواپیما و آژانس داران/سوگواری در وزارت میراث فرهنگی

چالش نرخ هواپیما و آژانس داران/سوگواری در وزارت میراث فرهنگی
2020-10-15T11:47:37+03:30
ادامه تعطیلی موزه ها در تهران، یافته های جدید در تخت جمشید، شوک شرکت های هواپیمایی به آژانس های مسافرتی و درگذشت کارمندان وزارت میراث فرهنگی از جمله خبرهای م...

شناسایی چهره انسانی تراشیده شده/ بازگشایی دریچه هخامنشی

شناسایی چهره انسانی تراشیده شده/ بازگشایی دریچه هخامنشی
2020-10-11T10:08:02+03:30
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در حالی از پایان فصل چهارم کاوش آبراهه‌ها خبر داد که این فصل کاوش منجر به شناسایی یک چهره انسانی تراشیده شده بر دیواره شرقی...