میرنیوز

اصلاح ساختار شهرداری تهران

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : اصلاح ساختار شهرداری تهران

مخالفت شورای شهر تهران با کلیات لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران

مخالفت شورای شهر تهران با کلیات لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران
2020-10-18T12:57:42+03:30
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با کلیات لایحه بازنگری و اصلاح ساختار شهرداری تهران مخالفت کردند.