میرنیوز

آیت الله کاشانی

آخرین اخبار اجتماعی دارای کلمه کلیدی : آیت الله کاشانی

نام تعدادی از صحن‌ها و رواق‌های این آستان مقدس تغییر یافت

نام تعدادی از صحن‌ها و رواق‌های این آستان مقدس تغییر یافت
2020-10-18T16:00:59+03:30
با تصویب شورای عالی فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و تأیید آیت الله محمدی ری شهری تولیت این بارگاه ملکوتی، نام تعدادی از صحن‌ها و رواق‌های این آستان مق...