میرنیوز

حیات اصلی یک ملت از آموزش و پرورش آغاز می شود/اهمیت دستاوردهای هنر در مدرسه انکار ناپذیر است

حیات اصلی یک ملت از آموزش و پرورش آغاز می شود/اهمیت دستاوردهای هنر در مدرسه انکار ناپذیر است 2021-07-21T14:30:24+04:30

اردشیر صالح‌پور داور بخش نقالی حوزه هنرهای نمایشی سی و نهمین جشنواره فرهنگی و هنری «فردا»، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در شاهنامه حکیم فرزانه توس یک مناظره میان بزرگ مهر حکیم و خسرو نوشیروان درباره فرهنگ با این ابیات که می گوید «ز دانا بپرسید پس دادگر، که «فرهنگ» بهتر بود یا گهر؟، چنین داد پاسخ بدو رهنمون، که «فرهنگ» باشد ز گوهر فزون / ‏ که فرهنگ آرایش جان بود / ‏ز گوهر سخن گفتن آسان بود / ‏ گهر بی هنر زار و خار است و سست / ‏ به فرهنگ باشد روان تندرست»، گفت: این ابیات را از باب مقدمه عرض کردم که تعلق خاطر خودم را به وزارت آموزش و پرورش، که در دوره‌ای که ما درس می خواندیم به آن اداره فرهنگ می گفتند، اعلام دارم.

فرهنگ پایه، مایه و حیات اصلی یک جامعه است

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرانسیس بیکن می گوید: «همه چیز را فدای فرهنگ کنید.»، فرهنگ را پایه، مایه و حیات اصلی یک جامعه دانسته و با تأکید بر این مفهوم که در عصر حاضر، مهم ترین ارکان، نهاد و وزارتخانه یک کشور وزارت آموزش و پرورش است، افزود: مایه، پایه و حیات اصلی یک مملکت، یک حکومت و یک ملت از آموزش و پرورش آغاز می شود و ما باید سعی کنیم که این وزارتخانه را بسیار جدی بگیریم.

مایه، پایه و حیات اصلی یک مملکت و یک ملت از آموزش و پرورش آغاز می شود و ما باید سعی کنیم که این وزارتخانه را بسیار جدی بگیریم

این پیشکسوت عرصه نقالی، در تشریح دلایل جدی گرفتن آموزش و پرورش در یک مملکت، با اشاره به این امر که آینده ما در گرو حمایت و توجه ویژه به این وزارت انسان ساز است و از این منظر به گمان وی هیچ وزارتخانه‌ای به منزلت، قدر و اهمیت آموزش و پرورش نیست، اظهار امیدواری کرد: امیدوارم این فضیلت به دقت مورد امعان نظر قرار گرفته شود و همواره به آن توجه شود، چرا که همه چیز از فرهنگ بر می خیزد و ما بتوانیم با توجه کافی به این مقوله نسل آینده را از اینجا تربیت کنیم.

صالح‌پور در بخشی دیگری از این گفتگو، با تقسیم بندی فرهنگ به دو بعد مادی و معنوی، با اشاره به اینکه ابعاد مادی فرهنگ مثل معماری، صنایع مستظرفه و هر آنچه که بعد مادی، جنبه فیزیکال و جسمانی دارد، تقسیم می شود و در بعد معنوی می بایست نخست از علم سخن گفت، ادامه داد: علم، تاریخ و اسطوره ها همه و همه فرهنگ هستند و بنابر این می توان گفت که بخشی از آموزش و پرورش به علم، دانش و فرهنگ وابسته است و در مقابل بخشی دیگر از آن به تربیت جان باز می گردد؛ یعنی ما جان هایی را تربیت می کنیم و در اینجا خردی را تجربه می کنیم که این خرد باید به فضیلت، به حکمت و در نهایت به بصیرت منجر شود و از همین باب است که می گوئیم ملتی صاحب فضیلت و حکمت است.

این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، در ادامه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش علم را یک سکوی پرش و خیزش قرار می دهد و در مرحله علم باقی نمی ماند، اظهار کرد: در همین راستا شعرا و عرفای ما می گویند که: «آن علم که در مدرسه آموخته بودیم، بردیم به میخانه به جامی نخریدند» و در جای دیگر مولانا می فرماید: «بشوی اوراق گر همدرس مایی، که عشق را دفتر نباشد» و در این مسیر لازم است که ما حتماً علوم را یاد بگیریم؛ اما لازم است که این دانش آموز را هم زمان، ضمن اینکه با آخرین متد و آخرین دستاوردهای علمی او را مجهز می کنیم؛ حالا بتوانیم او را تربیت کنیم، بنابراین، این موضوع یک مسئلۀ ثانویه است.

وی با اشاره به این موضوع که شکل عادی این مسئله نیز این موضوع بوده است که «ملا شدن چه آسان، عالم شدن چه مشکل»، تصریح کرد: در آن زمان به کسی که می توانست بنویسد و چیزی را تحریر کند و یا خط خوبی داشت، می گفتند ملا شده و یا میرزا شده است، اما آدمیت یک مرحله بالاتر است که انسان ها را برای برخورد با جامعه و زندگی آماده سازی می کند؛ مثلاً اگر شما در کشوری مانند انگلستان، اگر بخواهید در رشته پزشکی نیز ادامه تحصیل بدهید، حتماً می بایست دست کم در یک مقطعی یک نمایشنامه از شکسپیر را که بنیان فرهنگ انگلستان است، کاملاً بشناسد، برای فرانسوی ها در آثار بالزاک چنین چیزی مشهود است و از سوی دیگر روس ها پوشکین را در این زمینه مد نظر قرار داده اند.

دانش آموز باید در تمامی ساحات، ابعاد و عرصات دیده شود

داور بخش نقالی و شاهنامه‌خوانی سی و نهمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان سراسر کشور، در ادامه، با تأکید بر این مفهوم که می بایست دانش آموز را با تمام آموزه های ادبی، فرهنگی، هنری، ملی، آئینی و سنتی آشنا کنیم، یادآور شد: از این حیث، انسانی که تربیت می شود با لطافت، عواطف انسانی، آرمان های بلند، سلوک، منش، ارزش های والای اخلاقی و مکارم اخلاقی آشنا می شود و از این حیث است که می بینیم این مقوله چقدر دشوار است، چرا که آموزش و پرورش تنها در این خلاصه نمی شود که تنها یک جزوه درسی تألیف شود و از آن امتحانی گرفته بشود، بلکه این دانش آموز باید در تمامی ساحات، ابعاد و عرصات دیده شود.

بخشی از آموزش و پرورش به علم، دانش و فرهنگ وابسته است و در مقابل بخشی دیگر از آن به تربیت جان باز می گردد؛ یعنی ما جان هایی را تربیت می کنیم و در اینجا خردی را تجربه می کنیم که این خرد باید به فضیلت، به حکمت و در نهایت به بصیرت منجر شود

صالح پور، نقش معلم را نقشی مهم در این زمینه برشمرده و با اشاره به اینکه معلم، در کنار خانواده والاترین و مهم ترین نقش را ایفا می کند، خاطر نشان کرد: از این باب، هنر، آموزه ها و مسائل هنری روح دانش آموز را برای پذیرش عواطف انسانی آماده سازی می کند و بسیار کمک می کند که ما بتوانیم یک انسانی را تربیت کنیم که هم با علم و آگاهی روز آشنا باشد و هم بتواند دنیای خویش را درک کند، محیط پذیر شود، ارتباط خوبی با دنیای درون، دنیای پیرامون و عالم ماوراء پیدا کند.

وی با تقسیم بندی آموزش های انسان به سه منظر شناخت جهان درون، شناخت جهان پیرامون و شناخت عالم بالا، این مسائل را انگاره هایی دانسته که در تربیت فرهنگ سنتی ما نیز بوده است و حالا در نظام آکادمیک یا آموزشی هم طبیعتاً همین متد است، گفت: برای ما که بخش عمده ای از فرهنگمان در همین آموزه های سنتی، آئینی، در شعر و حکمت و فلسفه و معماری ما و همه مظاهر استوار است، به همین دلیل من برگزاری این گونه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، پرورشی و آموزشی را به فال نیک می گیرم و بسیار اصرار می ورزم در کنار آموزش درس که ضرورت اصلی و پایه‌ای است، ما باید به این مبانی هم توجه کنیم و دانش آموزان ما نیز بتوانند در این ساحات هم درون خویش را بسازد و معرفت بیاموزد و معرفت هم از علم آغاز می شود، اما به حکمت ختم می شود.

ما انسان را در همۀ ابعاد باید برای پذیرش و برای تکمیل و رسیدن به یک معرفت آماده کنیم

این داور بخش شاهنامه خوانی با ابراز خرسندی از این امر که این تلاشی که همکاران آموزش و پرورش در بخش آموزشی، پرورشی و هنری انجام می دهند، منزلتی کمتر از آن آموزش علوم صرف نیست، افزود: ما انسان را در همه ابعاد باید برای پذیرش و برای تکمیل و رسیدن به یک معرفت آماده کنیم و گمان می کنم که اینها در هر دو سو، مثل یک پرنده ای است که دو بال دارد و اینها بتوانند به تعالی و به اوج گیری انسان در این ساحت هستی، کمک کنند.

صالح پور، در بخشی دیگر از این گفتگو، با اذعان به این امر که خلاقیت، ابتکار و نوآوری را عنصری در ذات هنر و هم پای با هنر دانسته و با تأکید بر این مفهوم که هنرمند باید بتواند که حسب شرایطی که برای او مترتب شده است، پیوند، ارتباط و آفرینش های هنری خود را ایجاد کند، ادامه داد: درست است که این ویروس منحوس و اهریمنی توانسته است بسیاری از مناسبات جهان و زندگی ما را خدشه دار کند، بر هم بریزد و سبک زندگی ما را به هم بزند، اما گمان می کنم ما در هر شرایطی باید بتوانیم با خلاقیت، ابتکار، نوآوری و آفرینش که در ذات جوششی و پویشی هنر است، بتوانیم به اشکال تازه منجر شویم، روی بیاوریم و خلاقیت های تازه ای ایجاد کنیم و فکر می کنم می شود در هر شرایطی می شود کار کرد؛ ضمن اینکه طبیعتاً سختی ها و رنج های خودش را دارد، اما حتی این ویروس هم نتوانسته است که تعطیل بکند، حتی ما هنوز هم با لطایف الحیلی و با روش ها گونه‌گونی این کار را داریم انجام می دهیم.

وی ضمن ابراز خرسندی از شیوه جدید برگزاری جشنواره آن را ابتکاری نو خوانده و با اشاره به اینکه امروز همه دست اندرکاران این حوزه در طریقی زنده، ضمن اینکه کار دانش آموزان را می دیدند و ارزیابی داوران را نیز، از آثار دریافت می کرده اند، حالا در ارتباط زنده ای با خود صاحب اثر، به کشف و مکاشفه های تازه ای می رسیدند و نوعی ارتباط برقرار می کردند، اظهار داشت: به هر حال انسان موجودی است خلاق، مبتکر و فعال و من نیز امید آن دارم که هر چه زودتر این ویروس زدوده شود و کل بشر از این بلیه ای که نازل شده است، آسوده شود، چرا که بسیاری از مسائل زندگی ما را به هم ریخته است، اما ما کم و بیش هم در این دوره کار را کرده ایم و باید گفت که همین روند برگزاری تجربه‌ای بسیار خوب و مناسب است.

ما خواه ناخواه می بایست به دنیای تکنولوژی و دیجیتال نزدیک می شدیم

داور بخش نقالی سی و نهمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان سراسر کشور، با تأکید بر این امر که ما خواه ناخواه می بایست به دنیای تکنولوژی و دیجیتال نزدیک می شدیم، حال این ویروس منحوس کرونا باعث شد که ما با سرعت بیشتری پیش برویم، تصریح کرد: جهان آینده، جهان دیجیتال، رباتیک، مولتی مدیا و رسانه‌ای است و طبیعتاً جهان آینده، جهانی است که در دنیای مجاز خواهد بود، ضمن اینکه من هرگز منکر و انکار کننده نقش و منزلت انسان به عنوان شریف ترین این عنصر هستی نیستم، اما من فکر می کنم که این شیوه های ارتباطی جدید هم یک خلاقیت و تجارب خاصی دارد که اینها هم برکات خودش را حاصل می کند و سبک و قاعده خویش را انجام می دهد و این امر موجب می شود که همه نسل ما، حتی بچه ها از همان کودکی با تکنولوژی، با نظام آموزش جدید و سیستم های جدید آشنا بشوند، ضمن اینکه همچنان اصل را به کرامت، معرفت و حقیقت انسانی معتقدیم و مخصوصاً در هنرهای نمایشی نیز که به ذات ارتباط زنده و نفس ما مرتبط است.

دستاوردهای هنر در نظام آموزشی انکارناپذیر است

صالح پور، با اشاره به این مفهوم که جامعه شناسان اعتقاد دارند که تئاتر تنها یک نفس با سینما ارتباط دارد و نفس او، همان ارتباط زنده ای است که انسان ها روبروی هم هستند، یادآور شد: در همین راستا راجع به سینما می گویند که سینما، تئاتری است که تکنولوژی به خدمت او آمده است و به هر حال ما اگر به اصالت انسان و به حقیقت وجودی انسان می پردازیم، اما این دستاوردها هم حقیقتاً انکار ناپذیر است و برکاتی دارد و ما باید بتوانیم از این شیوه ها هم در نظام آموزشی و ارتباطی هنری مان استفاده کنیم و اینها را هم مال خود کنیم، به خلاقیت های خویش اضافه کنیم و برای یک شرایط احتمالی نیز بتوانیم از این شیوه استفاده کنیم.

وی هنر را یک امر فطری و غریزی دانسته و با اشاره به این امر که اگر انسان اولیه ای را که مدرسه و دانشگاه نرفته است، مد نظر قرار بدهیم، می بینیم که از همین امکانات موجود و از همان گل موجود و یا سفال، یک اثری می سازد که اینها بسیار بدوی و سنتی هستند، خاطر نشان کرد: اگر در آثار این افراد بنگریم باید از خود بپرسیم که آنان، چطور به مکتب نارفته مسئله آموز شده اند و این همه خلاقیت از کجا حاصل شده است.

این پیشکسوت عرصه نقالی، هنر باستان ایران را دارای ویژگی هایی دانسته که با فطرت بشری مرتبط است و حتی برای انسان معاصر نیز جذاب و جالب است، گفت: این ارتباط موجود در میان هنر باستان و فطرت بشری، راه خویش را خواهد یافت و پیوند خویش را برقرار خواهد کرد و در این میان می بینیم که هنرمند مدرن و هنرمند پست مدرن هم رجعتی به بعضی از اشکال سنتی خواهد کرد، چرا که اینها جدایی ناپذیرند و مانع از تمامی هنر نمی شوند.

وی با اذعان به این امر که این موضوع بدان دلیل است که انسان با موجودی به نام فانتزی یا خیال در ارتباط است که منشأ شعر، موسیقی و معماری شده است؛ افزود: این انسان هنگامی که مثلاً داشته است گندم می کاشته و یا گندم درو می کرده است، یک موسیقی ایجاد می کرده است و این هنر را در دانشکده هنرهای زیبا یا هنرهای دراماتیک یا مدارس هنری یاد نگرفته است. را در دل طبیعت، صدای آبشارها، صدای وزش باد در شاخسار درختان او را تحت تأثیر قرار داده است.

صالح پور، با اشاره به این موضوع که زمانی که در دانشگاه اراک تدریس می کرده است، این دانشگاه در خارج از شهر بوده است، ادامه داد: من در آن زمان به دانشجوی خود می گفتم شما اگر می خواهید هنر بیاموزید، بیایید تا به بیابان برویم و شما باور نمی کنید که بسیاری از این دانشجوهای ما، برای اولین بار بود که این صدای وزش نسیم باد را در آن خارهای صحرایی و متریال باد را احساس می کردند و این در حالی است که او همواره در زندگی آپارتمانی بوده است.

این مدرس دانشگاه، با طرح این پرسش که مگر می شود از هنر طبیعت را گرفت، نمی شود و این بدان دلیل است که یکی از تعابیر هنر انسان به اضافه طبیعت است، اضافه کرد: بنابراین درست است که ما روز به روز از طبیعت فاصله می گیریم و به سمت آپارتمان نشینی نزدیک می شویم، اما روز به روز این درخت را مینیاتوری کردیم و برای اینکه این درخت نخل با اصول و اسطوره های ذهنی ما مرتبط شود، آن را داخل یک گلدان قرار داده ایم، پوستری از برف می زنیم، پوستری از رودخانه در سوی دیگر اتاق نی زنیم و همه اینها تعلقاتی است که انسان به وسیله هنر از درون طبیعت به دستشان می آورد.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار اجتماعی

جزئیات مصوبه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان خانوار

جزئیات مصوبه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان خانوار
2021-07-29T11:46:03+04:30
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات مصوبه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان خانوار شش دهک درآمدی را تشریح کرد. ...

افزایش موارد ابتلا به نوعی عفونت شدید تنفسی در کودکان انگلیس

افزایش موارد ابتلا به نوعی عفونت شدید تنفسی در کودکان انگلیس
2021-07-29T11:32:40+04:30
در سایه همه‌گیری کووید-۱۹ بیمارستان‌های انگلیس شاهد افزایش موارد ابتلا به نوعی عفونت شدید تنفسی در میان کودکان هستند.

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۸.۲ ریشتر در آلاسکا

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۸.۲ ریشتر در آلاسکا
2021-07-29T11:32:39+04:30
زلزله ای به بزرگی ۸.۲ ریشتر آلاسکا را لرزاند.

دُز سوم واکسن فایزر مصونیت در برابر کووید-۱۹ را افزایش می‌دهد

دُز سوم واکسن فایزر مصونیت در برابر کووید-۱۹ را افزایش می‌دهد
2021-07-29T11:05:58+04:30
شرکت فایزر اعلام کرده است که دُز سوم واکسن کروناویروس مصونیت در برابر بیماری کووید-۱۹ را افزایش میدهد.

قدردانی شهردار تهران از مدیرعامل ایسنا

قدردانی شهردار تهران از مدیرعامل ایسنا
2021-07-29T11:05:57+04:30
شهردار تهران در پیامی به مدیرعامل خبرگزاری ایسنا با اشاره به پایان دوره مسئولیتش به عنوان شهردار کلان‌شهر تهران از مدیران رسانه‌ای کشور قدردانی کرد. ...

بارش پراکنده باران از هفته آینده/ خلیج فارس مواج است

بارش پراکنده باران از هفته آینده/ خلیج فارس مواج است
2021-07-29T10:22:48+04:30
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور به جز استان‌های واقع در نوار شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور، آسمان صا...

افزایش ۲۱ درصدی فوتیهای کرونا در جهان

افزایش ۲۱ درصدی فوتیهای کرونا در جهان
2021-07-29T10:12:44+04:30
سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: موارد مرگ و میر جهانی ناشی از بیماری کووید-۱۹ افزایش ۲۱ درصدی داشته و ممکن است در مدت دو هفته آمار مبتلایان به این بیمار...

راه‌اندازی پلتفرم آمایش و برنامه‌ریزی در استان تهران

راه‌اندازی پلتفرم آمایش و برنامه‌ریزی در استان تهران
2021-07-29T10:12:44+04:30
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از راه‌اندازی پلتفرم آمایش و برنامه‌ریزی در استان تهران خبر داد و گت: پلتفرم آمایش و برنامه‌ریزی در استان تهران ...

فراتر از میزانی که وعده دادیم، واکسینه خواهیم کرد/به حرفهای بی‌ربط گوش نمی‌دهم

فراتر از میزانی که وعده دادیم، واکسینه خواهیم کرد/به حرفهای بی‌ربط گوش نمی‌دهم
2021-07-29T10:12:43+04:30
وزیر بهداشت با اشاره به آغاز واکسیناسیون معلمان، خبرنگاران و زندانیان از امروز گفت: واکسیناسیون اساتید ارجمند دانشگاهها را شروع کردیم و تزریق واکسن خبرنگاران...

خواستار افزایش اختیارات تعزیرات هستیم/ برخی مجازات‌های گرانفروشی بازدارندگی ندارد

خواستار افزایش اختیارات تعزیرات هستیم/ برخی مجازات‌های گرانفروشی بازدارندگی ندارد
2021-07-29T09:55:56+04:30
وزیر دادگستری درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مس...

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است/ جمعه هوا گرم می‌شود

هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است/ جمعه هوا گرم می‌شود
2021-07-29T09:42:42+04:30
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۰۳ یعنی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم مدارس شاهد تا ۲۰ مرداد ادامه دارد

ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم مدارس شاهد تا ۲۰ مرداد ادامه دارد
2021-07-29T09:42:42+04:30
ثبت‌نام پایه دهم مدارس متوسطه دوم شاهد تا ۲۰ مرداد از طریق سامانه دانش‌آموزی پادا ادامه دارد.

هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس/جمعه هوا گرم می شود

هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس/جمعه هوا گرم می شود
2021-07-29T09:29:23+04:30
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۰۳ یعنی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

ثبت‌نام دانش آموزان پایه دهم مدارس شاهد تا ۲۰ مرداد ادامه دارد

ثبت‌نام دانش آموزان پایه دهم مدارس شاهد تا ۲۰ مرداد ادامه دارد
2021-07-29T09:29:22+04:30
ثبت نام پایه دهم مدارس متوسطه دوم شاهد تا ۲۰ مرداد از طریق سامانه دانش‌آموزی پادا ادامه دارد.

مرگهای ناشی از حریق و دردسر مواد شیمیایی در مبلمان خانگی

مرگهای ناشی از حریق و دردسر مواد شیمیایی در مبلمان خانگی
2021-07-29T09:19:17+04:30
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه در گذشته 18 دقیقه برای رسیدن به حریق زمان داشتیم، گفت: اما استفاده از مواد ش...

بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور از هفته آینده

بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور از هفته آینده
2021-07-29T09:19:17+04:30
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور در هفته آینده گفت: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور به جز...

یک درمان طبیعی و مفید برای آفتاب سوختگی

یک درمان طبیعی و مفید برای آفتاب سوختگی
2021-07-29T07:46:00+04:30
مراقبت از پوستی که مدتی طولانی در معرض آفتاب تند بوده بسیار مهم است چرا که در غیر این صورت لطمات ناشی از آن می‌تواند بلندمدت باشد. ...

اولین محموله واکسن کرونای بخش خصوصی وارد ایران شد

اولین محموله واکسن کرونای بخش خصوصی وارد ایران شد
2021-07-29T07:46:00+04:30
سخنگوی سازمان غذا و دارو از ورود اولین محموله واکسن کرونای بخش خصوصی به کشور خبر داد.

دادن "پول توی جیبی" به کودکان؛ آری یا خیر؟

دادن "پول توی جیبی" به کودکان؛ آری یا خیر؟
2021-07-29T07:46:00+04:30
یک روانشناس با بیان اینکه بهتر است دادن پول توی جیبی به فرزندان را از کودکی آغاز کنیم، گفت: با این کار والدین به طور غیر مستقیم اعتماد به نفس، حرمت نفس، مدیر...

ببر مازندران آخرین گونه منقرض شده در ایران است؟

ببر مازندران آخرین گونه منقرض شده در ایران است؟
2021-07-29T07:45:59+04:30
۲۹ جولای مصادف با ۷ مرداد امسال روز جهانی ببر؛ بزرگترین جانور از تیره گربه‌سانان و بومی آسیا است که به خطوط سیاه رنگ عمودی روی خز نارنجی بدنش معروف است. حدود...

صفحه رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام آغاز به کار کرد

صفحه رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام آغاز به کار کرد
2021-07-28T19:49:19+04:30
همزمان با عید سعید غدیر خم، صفحه رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام آغاز به کار کرد.

برخی محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ مشمول ارفاق قانونی قرار می گیرند

برخی محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ مشمول ارفاق قانونی قرار می گیرند
2021-07-28T18:29:23+04:30
در پی دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه با برخی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸، تعداد زیادی از این محکومان حسب مورد مشمول آزادی مشروط یا عفو قرار خواهند...

روند رو به رشد جذب بازماندگان از تحصیل

روند رو به رشد جذب بازماندگان از تحصیل
2021-07-28T16:59:18+04:30
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در موضوع دسترسی به آموزش، نرخ پوشش ابتدایی ارتقاء یافته و در تعداد بازماندگان جذب شده نیز روند روبه رشدی داشته‌ا...

جدول زمانبدی ارائه برنامه‌های گزینه‌های شهرداری تهران مشخص شد

 جدول زمانبدی ارائه برنامه‌های گزینه‌های شهرداری تهران مشخص شد
2021-07-28T16:35:58+04:30
عضو منتخب شورای شهر تهران از جدول زمانبدی ارائه برنامه‌های گزینه‌های تصدی شهرداری تهران خبر داد و گفت: تا روز چهارشنبه هفته آینده ۳ یا ۲ گزینه نهایی مشخص می...

سال ۹۹ بیش از ۱۸ هزار زندانی مشمول عفو شدند/بررسی ۸ هزار پرونده در سال جاری

 سال ۹۹ بیش از ۱۸ هزار زندانی مشمول عفو شدند/بررسی ۸ هزار پرونده در سال جاری
2021-07-28T16:35:57+04:30
معاون قضائی سابق قوه قضائیه گفت: سال گذشته قریب ۲۱ هزار پرونده در اداره کل عفو  و بخشودگی بررسی شد و بیش از ۱۸ هزار نفر شامل عفو شدند. امسال هم بیش از ...

"مرکز ملی یون‌درمانی ایران" با ارزش تجهیزات ۷ هزار میلیارد تومانی برای درمان قطعی سرطان ساخته می‌شود

 "مرکز ملی یون‌درمانی ایران" با ارزش تجهیزات ۷ هزار میلیارد تومانی برای درمان قطعی سرطان ساخته می‌شود
2021-07-28T16:35:57+04:30
"مرکز ملی یون‌درمانی ایران" در قالب یک بیمارستان فوق تخصصی با ارزش تجهیزات ۷ هزار میلیارد تومانی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و یک شر...

برگزاری آئین گلریزان آزادسازی زندانیان نیازمند در آستانه عید غدیر

برگزاری آئین گلریزان آزادسازی زندانیان نیازمند در آستانه عید غدیر
2021-07-28T16:02:44+04:30
آئین گلریزان آزادسازی ۱۱۰ نفر از زندانیان نیازمند ندامتگاه تهران بزرگ با همت شورای حل اختلاف استان تهران در آستانه عید سعید غدیر برگزار شد.

وزارت بهداشت: مدارس باز شود/ محدودیتی برای تأمین واکسن آموزش‌وپرورش نداریم

 وزارت بهداشت: مدارس باز شود/ محدودیتی برای تأمین واکسن آموزش‌وپرورش نداریم
2021-07-28T15:42:38+04:30
معاون وزارت بهداشت گفت: درباره تعداد واکسن هیچ محدودیتی برای آموزش و پرورش نداریم و واکسیناسیون معلمان در مدارس و مراکز خاص انجام می‌شود.

۳۰ درصد دانش آموزان ایرانی به پایین‌ترین سطح یادگیری نمی‌رسند

۳۰ درصد دانش آموزان ایرانی به پایین‌ترین سطح یادگیری نمی‌رسند
2021-07-28T14:59:21+04:30
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش با اشاره به نتایج مطالعات بین المللی تیمز ۲۰۱۹ گفت: بر اساس نقاط معیار بین‌المللی، ۳۰ درصد دانش آموزان ما به پایین‌ترین سط...

بررسی ضوابط برگزاری مراسم عزاداری محرم ۱۴۰۰

بررسی ضوابط برگزاری مراسم عزاداری محرم ۱۴۰۰
2021-07-28T14:59:20+04:30
هفتاد و ششمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا در محل وزارت کشور برگزار و بر استمرار و تشدید روند شتاب گرفته واکسیناسیون برای کاهش ش...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)