میرنیوز

سیدجواد حسینی کیا

آخرین اخبار سیاسی دارای کلمه کلیدی : سیدجواد حسینی کیا

۷۰درصد نمایندگان فعلی مجلس تأیید صلاحیت می‌شوند/ گفتند "می‌توانی فیدلیتی را به نام فرد دیگری بخری"/ گفتگو با سیدجواد حسینی‌کیا

 ۷۰درصد نمایندگان فعلی مجلس تأیید صلاحیت می‌شوند/ گفتند "می‌توانی فیدلیتی را به نام فرد دیگری بخری"/ گفتگو با سیدجواد حسینی‌کیا
2023-12-09T14:58:27+03:30
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است که ۷۰درصد نمایندگان مجلس برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس تأیید صلاحیت می‌شوند و ۵۰درصد نمایندگان فعلی می‌توا...

۷۰درصد نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت می‌شوند/ گفتند می‌توانی فیدلیتی را به نام فرد دیگری بخری/ گفتگو با سیدجواد حسینی کیا

 ۷۰درصد نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت می‌شوند/ گفتند می‌توانی فیدلیتی را به نام فرد دیگری بخری/ گفتگو با سیدجواد حسینی کیا
2023-12-09T14:18:21+03:30
عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که ۷۰ دصد نمایندگان مجلس برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس تایید صلاحیت می شوند و ۵۰ درصد نمایندکگن فعلی می توانند برای دور...

۷۰درصد نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت می شوند/ گفتند می توانی فیدلیتی را به نام فرد دیگری بخری/ گفتگو با سیدجواد حسینی کیا

 ۷۰درصد نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت می شوند/ گفتند می توانی فیدلیتی را به نام فرد دیگری بخری/ گفتگو با سیدجواد حسینی کیا
2023-12-09T13:18:22+03:30
عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که ۷۰ دصد نمایندگان مجلس برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس تایید صلاحیت می شوند و ۵۰ درصد نمایندکگن فعلی می توانند برای دور...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)