میرنیوز

ابراهیم متقی

آخرین اخبار سیاسی دارای کلمه کلیدی : ابراهیم متقی

راهبرد انگلستان انفجار ایران از درون است

راهبرد انگلستان انفجار ایران از درون است
2023-01-17T14:37:49+03:30
استاد دانشگاه تهران گفت: شبکه های ماهواره ای در ادامه سیاست های تکمیلی انگلستان عمل می کنند تا راهبرد انفجار از درون را در ایران شکل بدهند.

متقی: وضعیت اوکراین نشانه افول آمریکا است

متقی: وضعیت اوکراین نشانه افول آمریکا است
2022-03-03T14:02:53+03:30
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: بحران اوکراین بیانگر این واقعیت است که آمریکا توازن قدرت خود را برای ایفای نقش هژمونیک بین‌المللی از دست دا...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)