میرنیوز

نایب رئیس کانون وکلا: وکالتنامه غیر رسمی همچنان نافذ و معتبر باشد

نایب رئیس کانون وکلا: وکالتنامه غیر رسمی همچنان نافذ و معتبر باشد 2020-11-19T13:28:04+03:30

به گزارش ایسنا، کارن روحانی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این یادداشت آورده است: «پیشنهاد می‌شود ضمن تفکیک موضوع قرارداد مالی از تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت، همچنان تنظیم وکالتنامه غیر رسمی آنگونه که در مقررات آمده است نافذ و معتبر باشد و تنها ثبت قرارداد مالی در سامانه انجام گردد تا در یک روند منطقی و متعارف با سنجش تمامی ابعاد نظری و عملی موضوع با همکاری کانون وکلا مسیر مکانیزه شدن فرآیند تنظیم وکالتنامه های الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی کانون وکلا فراهم گردد.»

متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

وکالتنامه و قرارداد مالی

گسترش فن آوری و وابستگی بشر به ابزارهای الکترونیکی، حرکت به سوی مکانیزه شدن امور را  اجتناب ناپذیر نموده است و این حقیقت در جهت تسهیل مراودات عمومی و خصوصی و همچنین تسریع در فرآیندها است و نباید به مانعی در برابر جریان عادی امور گردد.

چند روزی است بحث اجباری شدن استفاده از سامانه قرارداد الکترونیکی در اجرای بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ مطرح و حسب اعلان به عمل آمده از ابتدای آذرماه بدان جامه عمل خواهند پوشید و همین موضوع موجب نگرانی و ابهام همکاران وکیل در چگونگی کارکرد و تحقق عملی آن شده است.

مطلبی که محل بحث است گره خوردن فرآیند انعقاد قرارداد الکترونیکی به تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت است، به طوری که به نظر می رسد عقد وکالت و تنظیم وکالتنامه و همچنین انعقاد قراردادمالی در یک فرآیند واحد انجام پذیرفته و دیگر تنظیم وکالتنامه عادی و یا غیر رسمی  دارای مفهوم نباشد؛ لذا در این مجال کوتاه مروری کوتاه بر مجموعه نظام حقوقی حاکم بر موضوع جهت روشن شدن قضیه می گردد تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود که: آیا انعقاد وکالت و تنظیم وکالتنامه ملازمه ای با تنظیم قرارداد مالی دارد و آیا مدنظر قانونگذار از تدوین و تصویب بند ش تبصره ۶ قانون بودجه درهم آمیختن این دو عمل متفاوت حقوقی است.

بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر می دارد: «به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.» از طرفی به موجب اعلام قوه قضائیه از ابتدای آذرماه ثبت قرارداد مالی در سامانه قرارداد الکترونیک برای وکلا اجباری است و بنابراین وکلا نخواهند توانست بدون ثبت قرارداد مالی در پرونده اعلام وکالت نمایند.

آنچه که در این میان مغفول مانده است خلط عقد وکالت و قرارداد مالی است به نحوی که قوه محترم قضائیه ثبت قرارداد مالی و انعقاد قرارداد وکالت را در هم آمیخته و سامانه قرارداد الکترونیک عملاً نه تنها قرارداد مالی را در بر می گیرد بلکه تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت را نیز موکول به ثبت در سامانه قرارداد الکترونیک نموده و در عمل انعقاد وکالتنامه کاغذی دیگر مفهومی نخواهد داشت این در حالی است که مقررات فوق الاشعار صرفاً ناظر به قرارداد مالی وکلاست و در جهت شفافیت امور مالی وکیل دادگستری و تعیین میزان ابطال تمبر مالیاتی صورت گرفته و به صراحت وکلا موظف به ثبت و تنظیم قراردادهای مالی خود با موکل در این سامانه گردیده اند و گنجاندن مقرره فوق در یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه به وضوح حکایت از آن دارد که هدف قانونگذار تنسیق امور مالی است آنهم در بازه زمانی اجرایی قانون بودجه که طبعاً با توجه به موقت بودن چنین مقرراتی تا پایان زمان آن اثر حقوقی خواهد داشت. در چنین شراطی گره زدن موضوع تنظیم وکالتنامه به قرارداد مالی الکترونیکی و اجباری نمودن ثبت الکترونیکی آن به نظر نمی رسد با منظور قانونگذار مطابقت داشته باشد. زیرا به موجب ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد».

در صورت اخیر، درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. ...» در ادامه همان ماده آمده است اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب درصورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. از طرفی عقد وکالت به موجب مقررات مدنی از عمومات مقررات حاکم بر قراردادها پیروی می کند و عقد اعم از شفاهی و کتبی است و بدین لحاظ قانونگذار انعقاد عقد وکالت در محضر دادگاه را نیز مورد پذیرش قرارداده است.

موضوع قرارداد مالی و عقد وکالت دو مقوله کاملاً متفاوت و جدا هستند. حق الوکاله یا برابر تعرفه و یا بر اساس قرارداد مالی مستقل است. ماده ۱۹ لایحه استقلال بیان می دارد: میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد. در ماده۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸  - دقیقاً روز تصویب قانون بودجه سال ۹۹ -  آمده است که قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است.

در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. بنابراین منظور از قرارداد در این ماده قرارداد مالی است و همان قراردادی است که در بند ش تبصره ۶ به آن اشاره شده است و از طرفی امکان عدم وجود قرارداد حق الوکاله در ماده ۲ پیش بینی شده است و پیامد آن احتساب حق الوکاله بر اساس تعرفه است.

نکته دیگر اینکه در وکالتنامه که مصدق انعقاد عقد وکالت است موکل دفاع از دعاوی و پیگیری امور حقوقی مدنظرخود را به وکیل دادگستری تفویض می کند و این احتمال وجود دارد که در اثنی دادرسی دعاوی طاری مطرح و یا نیاز به طرح باشد که مستلزم انشاء و انعقاد قراردادمالی مستقل است بدین معنی که در حدود اختیارات به وکیل اجازه دفاع از دعوی تقابل داده شده باشد اما ورود در دعوی تقابل منوط به قرارداد جدید مالی و مستقل و یا تکمیلی باشد، در اینصورت ضرورتی به انعقاد عقد وکالت مستقل و تنظیم وکالتنامه جدید وجود نخواهد داشت، اما با اجباری شدن و یک پارچه شدن موضوع،  وکیل نمی تواند در دعوی جدید با وکالت تفویضی سابق اعلام ورود نماید و یا  اگر به عنوان مثال در نخستین جلسه دادرسی وکیل  جلب شخص ثالثی  را ضروری بداند و در جلسه دادرسی با استناد به اختیارات مندرج در قرارداد اعلام نماید اما دسترسی به موکل در بازه سه روزه مقرر قانونی امکان پذیر نباشد معلوم نیست چه اتفاقی برای پرونده می افتد.

لذا پیشنهاد می گردد ضمن تفکیک موضوع قرارداد مالی از تنظیم وکالتنامه و عقد وکالت، همچنان تنظیم وکالتنامه غیر رسمی آنگونه که در مقررات آمده است نافذ و معتبر باشد و تنها ثبت قرارداد مالی در سامانه انجام گردد تا در یک روند منطقی و متعارف با سنجش تمامی ابعاد نظری و عملی موضوع با همکاری کانون وکلا مسیر مکانیزه شدن فرآیند تنظیم وکالتنامه های الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی کانون وکلا فراهم گردد.

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار سیاسی

سهم و نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس برجسته است

سهم و نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس برجسته است
2020-12-05T17:16:41+03:30
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: نام دانشجو با آرمان خواهی، تلاش برای کسب آگاهی‌های علمی، اجتماعی و سیاسی، ایستادن در کنار مردم و ایستادگی برای اعتلای ایران ...

بکارگیری بالگردهای ایزوله برای انتقال بیماران کرونایی در مناطق‌سخت‌گذر

بکارگیری بالگردهای ایزوله برای انتقال بیماران کرونایی در مناطق‌سخت‌گذر
2020-12-05T16:49:58+03:30
فرمانده هوانیروز ارتش از بکارگیری بالگردهای ایزوله در هوانیروز ارتش برای انتقال بیماران کرونایی از مناطق سخت‌گذر به مراکز درمانی خبر داد.

امیر جهانشاهی جانشین معاونت ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شد

امیر جهانشاهی جانشین معاونت ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شد
2020-12-05T16:23:17+03:30
امیر سرتیپ علی جهانشاهی که پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش را بر عهده داشت، بعنوان جانشین معاونت ارزیابی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الان...

مرکز نظام ایمنی شیمیایی با همکاری وزارت صمت راه اندازی شد

مرکز نظام ایمنی شیمیایی با همکاری وزارت صمت راه اندازی شد
2020-12-05T16:10:01+03:30
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از راه اندازی مرکز نظام ایمنی شیمیایی با همکاری وزارت صمت خبر داد.

معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه معرفی شد

معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه معرفی شد
2020-12-05T16:10:00+03:30
با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی مراسمی، «سید رسول مهاجر» به عنوان معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه معرفی و مشغول بکار شد.

رضوان طلب: احکام دیوان عدالت برای جذب بورسیه‌ها فصل الخطاب است

 رضوان طلب: احکام دیوان عدالت برای جذب بورسیه‌ها فصل الخطاب است
2020-12-05T16:03:13+03:30
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: احکام صادره دیوان عدالت اداری برای جذب بورسیه‌ها فصل الخطاب است.

بررسی گزارش عملکرد نظارتی نمایندگان در نیمسال اول فعالیت مجلس یازدهم

 بررسی گزارش عملکرد نظارتی نمایندگان در نیمسال اول فعالیت مجلس یازدهم
2020-12-05T16:03:13+03:30
رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: در طرح تحولی معاونت قوانین ۹ محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات انجام شده برای تحقق آن­ها ارائه گردید و مورد بحث و تباد...

تردیدهای جدی درباره بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد/ انتقام ترور "فخری‌زاده" قطعی است| گفت‌وگو با حمیدرضا آصفی

 تردیدهای جدی درباره بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد/ انتقام ترور "فخری‌زاده" قطعی است| گفت‌وگو با حمیدرضا آصفی
2020-12-05T16:03:13+03:30
آصفی گفت: نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده روشن است؛ باید انتقام بگیریم اما با تدبیر. طوری باید انتقام بگیریم که عوامل ترور به اهدافشان نرسند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور: ۱۲۸۷۴ محکوم جرایم غیرعمد زندانی هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور: ۱۲۸۷۴ محکوم جرایم غیرعمد زندانی هستند
2020-12-05T15:19:54+03:30
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هم‌اکنون ۱۲۸۷۴ زندانی جرایم غیرعمد در سطح استان‌ها تحمل حبس می‌کنند.

بررسی نسبت فعالیت‌های شهید فخری‌زاده با «فیزیک» از منظر رحیم‌پور ازغدی

بررسی نسبت فعالیت‌های شهید فخری‌زاده با «فیزیک» از منظر رحیم‌پور ازغدی
2020-12-05T15:19:53+03:30
حسن رحیم پور ازغدی در یادداشتی به نظریات شهید محسن فخری زاده از بنیانگذاران صنعت هوافضا و موشکی ایران در حوزه فیزیک و فلسفه علم پرداخت. ...

ماجرای بررسی ۲ مصوبه مهم در شورای نگهبان

ماجرای بررسی ۲ مصوبه مهم در شورای نگهبان
2020-12-05T15:16:40+03:30
عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی درباره روند بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شورای نگهبان ارائه کرد.

امیر جهانشاهی جانشین معاون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) شد

 امیر جهانشاهی جانشین معاون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) شد
2020-12-05T15:23:12+03:30
فرمانده نیروی زمینی ارتش ارتقای جایگاه خدمتی امیر جهانشاهی را به‌عنوان جانشین معاون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) را تبریک گفت.

وضعیت جسمی آیت‌الله مصباح تغییر نکرده است

 وضعیت جسمی آیت‌الله مصباح تغییر نکرده است
2020-12-05T15:23:12+03:30
وضعیت جسمی آیت‌الله مصباح تغییر نکرده است.

توضیحات مولاوردی درباره حکم دو سال حبس تعزیری: درخواست تجدیدنظر می‌کنم

 توضیحات مولاوردی درباره حکم دو سال حبس تعزیری: درخواست تجدیدنظر می‌کنم
2020-12-05T15:23:11+03:30
معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حکم بدوی مجرم شناخته شدنش گفت: این حکم بدوی است و درخواست تجدید نظر می‌کنم.

روایت طحان نظیف از جلسه اخیر شورای نگهبان

 روایت طحان نظیف از جلسه اخیر شورای نگهبان
2020-12-05T15:23:11+03:30
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۵۷ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان در صفحه خود در فضای مجازی به تشریح اقدامات صورت گرفته در آخرین جلسه شورای ...

سفیر ایران در عراق: سردار قاآنی در سفر اخیر با مقامات عراقی دیدار کرد

 سفیر ایران در عراق: سردار قاآنی در سفر اخیر با مقامات عراقی دیدار کرد
2020-12-05T15:23:11+03:30
سفیر ایران در عراق با تاکید بر اینکه تهران در امور داخلی بغداد دخالت نمی‌کند، خاطر نشان کرد که سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ...

فرمانده نیروی زمینی ارتش:ولایتمداری، عدالت محوری و شایسته سالاری سه اصل اساسی در این نیرو است

فرمانده نیروی زمینی ارتش:ولایتمداری، عدالت محوری و شایسته سالاری  سه اصل اساسی در این نیرو است
2020-12-05T15:06:36+03:30
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با تبریک به امیر سرتیپ علی جهانشاهی به مناسبت ارتقای جایگاه خدمتی او به عنوان جانشین معاون ارزیابی قرارگاه خ...

مشکلات به دلیل وجود جریان لیبرال است/ به نفوذی‌ها حساس باشید

مشکلات به دلیل وجود جریان لیبرال است/ به نفوذی‌ها حساس باشید
2020-12-05T14:49:58+03:30
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متاسفانه ابتدای انقلاب به جریان لیبرال اعتماد شد، گفت: ما هرچه آسیب خوردیم، بخش عمده آن از این جریان بوده است.

ایزدی: وقاحت امروز اروپایی ها نتیجه واکنش انفعالی دولت به خروج آمریکا از برجام است

 ایزدی: وقاحت امروز اروپایی ها نتیجه واکنش انفعالی دولت به خروج آمریکا از برجام است
2020-12-05T14:56:33+03:30
یک کارشناس مسائل آمریکا گفت: اگر ملاک دولت برای موفقیت سیاست خارجی کاهش تحریم ها، افزایش فروش نفت یا افزایش توامندی هسته ای باشد، بدون شک وضعیت کشور پیش از ...

کاهش ۶۰درصدی فساد با تصویب طرح سوت‌زنی در مجلس

 کاهش ۶۰درصدی فساد با تصویب طرح سوت‌زنی در مجلس
2020-12-05T14:43:20+03:30
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است با تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس ۶۰درصد فسادها در کشور کمتر می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدی‌سیرت مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه شد

 حجت‌الاسلام محمدی‌سیرت مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه شد
2020-12-05T14:43:20+03:30
حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی‌سیرت با حکم نماینده ولی فقیه در سپاه به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس منصوب شد.

واکاوی عملکرد رسانه‌ ملی در مواجهه با بحران‌های امنیتی/ باید رسانه های رسمی روایت اول را داشته باشند| در گفتگو با اکبر نصراللهی

 واکاوی عملکرد رسانه‌ ملی در مواجهه با بحران‌های امنیتی/ باید رسانه های رسمی روایت اول را داشته باشند| در گفتگو با اکبر نصراللهی
2020-12-05T14:43:20+03:30
اکبر نصراللهی پژوهشگر علوم ارتباطات و از مدیران سابق بخش‌های خبری رسانه ملی در گفتگو با تسنیم به بررسی عملکرد رسانه‌های رسمی کشور از جمله صدا و سیما در مواج...

وزیر خارجه بحرین: آماده مذاکره با ایران در رابطه با برجام هستیم

وزیر خارجه بحرین: آماده مذاکره با ایران در رابطه با برجام هستیم
2020-12-05T14:13:14+03:30
وزیر خارجه بحرین گفت که نتیجه ثابت کرده است که برجام نیاز به بازنگری دارد و توصیه می کنیم که در این زمینه با کشورهای منطقه مشورت شود. ...

دسترسی به فناوری پیچیده شبیه سازها در دوران تحریم امکان پذیر شد

دسترسی به فناوری پیچیده شبیه سازها در دوران تحریم امکان پذیر شد
2020-12-05T14:13:14+03:30
معاون هماهنگ کننده نهاجا گفت: جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا و علی‌رغم همه سنگ‌اندازی ها و تحریم های دشمنان، به فناوری پیچیده شبیه سازها دست یافته است. ...

نیروی قدس حافظ و پیشگام توسعه فرهنگ انقلاب در جهان اسلام است

نیروی قدس حافظ و پیشگام توسعه فرهنگ انقلاب در جهان اسلام است
2020-12-05T14:09:57+03:30
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: نیروی قدس حافظ و پیشگام توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی در جهان اسلام است.

کاهش ۶۰درصدی فساد با تصویب طرح سوت زنی در مجلس

 کاهش ۶۰درصدی فساد با تصویب طرح سوت زنی در مجلس
2020-12-05T14:16:33+03:30
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است با تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد در مجلس ۶۰درصد فسادها در کشور کمتر می‌شود.

بیانیه مهم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها

 بیانیه مهم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها
2020-12-05T14:16:33+03:30
دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها حمایت کرد.

گزارش تسنیم از موشک جدید بالگردهای ایرانی| قائم ۱۱۴ یک موشک با ۴ شیوه هدایت

 گزارش تسنیم از موشک جدید بالگردهای ایرانی| قائم ۱۱۴ یک موشک با ۴ شیوه هدایت
2020-12-05T14:16:33+03:30
موشک قائم ۱۱۴ جدیدترین موشک هوا به زمین ایرانی است که از ۴ شیوه هدایت مختلف بهره می برد و می تواند علیه انواع اهداف زمین و دریایی بکار گرفته شود.

اقدامات تحولی معاونت قوانین در ۶ ماه اول مجلس یازدهم ارائه شد

اقدامات تحولی معاونت قوانین در ۶ ماه اول مجلس یازدهم ارائه شد
2020-12-05T13:56:40+03:30
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: در جلسه معاونین، دستیاران و مشاورین رئیس مجلس، اقدامات تحولی معاونت قوانین در شش ماه اول مجلس یازدهم ارائه شد.

حجت‌الاسلام «محمدی‌سیرت» نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه شد

حجت‌الاسلام «محمدی‌سیرت» نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه شد
2020-12-05T13:56:39+03:30
حجت‌الاسلام علی محمدی‌سیرت با حکم نماینده ولی فقیه در سپاه به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه منصوب شد.