میرنیوز

ساز و کار ساماندهی طرح‌های عمرانی مشخص شد

 ساز و کار ساماندهی طرح‌های عمرانی مشخص شد 2024-01-28T12:01:04+03:30

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد 16 تا 33 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در جریان رسیدگی به ماده 16، با اصلاح بند (الف) ماده 16 موافقت کردند.

ماده 16- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

الف- با رعایت ماده (21) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب ‌می‌شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده 16 نیز موافقت کردند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاههای اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب  17/  5/ 1400 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی است. سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ‌بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود. تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی  نمی شود و همچنین مواردی  مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد،  از شمول حکم این بند مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده 16 نیز موافقت کردند.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، معیار(استاندارد)" میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه ریاست جمهوری مکلفند ظرف یک‌سال از لازم‌ا‌لاجراء شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه موضوع بند(ت) این ماده یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به‌استثنای اراضی انفال به‌نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده 16 نیز موافقت کردند.

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه با ارزش افزایی لازم (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (10) قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی  در چهارچوب قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید.

2- هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاههای اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل ‌می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء در چهارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که پس از منقضی شدن مصوبه جلسه(67) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، لازم‌الاجراء خواهد بود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 19 نیز موافقت کردند.

ماده 19- به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

1- در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است‌ نسبت به تعیین تکلیف ‌طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (20) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب  هیئت‌ وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده 20 نیز موافقت کردند.

ث- دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از ‌سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌ موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، و با رعایت بند(پ) ماده(18) این قانون اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی بند (ج) ماده 20 نیز موافقت کردند.

بند الحاقی- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه‌ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار‌‌ می‌شوند.

در مورد طرح(پروژه‌)هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن درتعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (100%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب‌‌ می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه‌)های مشمول، زمان بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌‌به‌تصویب هیأت وزیران ‌‌می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده 24 نیز موافقت کردند.

بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران ‌طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده 25 نیز موافقت کردند.

ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352 اصلاحی  30/  11/ 1379‌ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده 25 نیز موافقت کردند.

ث- چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران ‌شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ‌شرکتهایی که دولت ‌به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانکها و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حداکثر سقف پاداش یک‌ماه حقوق و مزایای قانونی می باشد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده 29  و اضافه شدن یک تبصره به انتهای این بند موافقت کردند.

به‌ نحوی ‌که هر سال حداقل بیست درصد (20%) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت‌ مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران برساند،

تبصره 1- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (20%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال‌ اول برنامه واگذار نمایند. 

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور‌، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

هر گونه انتصاب در سمت(پست)‌های موضوع این تبصره از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ‌ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی ‌پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این تبصره و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

تبصره: دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش‌ماه یک‌بار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنج‌ساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین  می‌کند، از طرق ارکان قانون واگذاری‌ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند الحاقی (2) ماده 29 موافقت کردند.

1- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل ، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ، اقدام کند.

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌ درصد (10%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند الحاقی (2) ماده 29 موافقت کردند.

2- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است با در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل‌درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی‌درصد (30%) مابه‌التفاوت تا نود درصد (90%) یاد‌شده خواهد بود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان، ماده 31 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 33 موافقت کردند.  

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  23/  4/ 1389 را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ‌ساله تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد، محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره (2) بند (ب) ماده 33 موافقت کردند.

    تبصره 2- به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.»

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (ت) ماده 33 نیز موافقت کردند.

1- وزارت کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌ مقیاس و مقررات حاکم بر آن‌ها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (2) بند (ت) ماده 33 نیز موافقت کردند.

2- نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به‌ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام‌، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (2) جزء (4) بند (ت) ماده 33 نیز موافقت کردند.

 تبصره 2- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه‌ای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستان‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (6) بند (ت) ماده 33 نیز موافقت کردند.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده 33 نیز موافقت کردند.

ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی و با رعایت قوانین و مقررات به‌تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره  بند (ج) ماده 33 نیز موافقت کردند.

تبصره- دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک با رعایت بند (ب) ماده (118) این قانون موظف است حداقل معادل پنج‌برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.

 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (3)بند (چ) ماده 33 نیز موافقت کردند.

3- صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه‌ محصولات اساسی «(گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه‌های روغنی)را در مقابل خسارت‌های ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‌خطر نماید. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت‌ می‌شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (5) بند (چ) ماده (33) موافقت کردند.

5-در طول مدت اجرای برنامه، ‌کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها که پرونده آنها قبل از سال 1401 در مراجع اداری مربوطه درحال بررسی است یا در نو‌بت بررسی قرار دارد، منوط به اینکه از قبل از سال مذکور تا لازم‌الاجرا شدن این قانون کشت مستمراً وجود داشته و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بدون وقفه کشت ادامه یابد. با رعایت نظریه شماره 5908 مورخ  24/  1/ 1373 شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهائی، از جانب خود کشاورز بلامانع است./

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار سیاسی

تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه می‌شود

 تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه می‌شود
2024-04-14T14:25:50+03:30
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه کریدورها کاملا باز شده و پروازها در حال انجام است، گفت: اعلام می‌کنیم آسمان ایران در مقابل هرگونه...

جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران

 جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران
2024-04-14T14:25:50+03:30
در پی حمله تلافی جویانه شب گذشته ایران علیه رژیم صهیونیستی، یک مقام اطلاعاتی این رژیم برای انجام عملیات روانی در داخل ایران، با منافقین در البانی گفتگو کرده...

هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید

 هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید
2024-04-14T14:25:49+03:30
فرمانده‌کل ارتش گفت: به سردمداران آمریکا نیز هشدار می‌دهیم که اگر در حمایت از رژیم صهیونیستی بخواهند ورود و یا مداخله کنند، تمام پایگاه‌ها و منافع آنها اهدا...

۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس می‌شوند

 ۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس می‌شوند
2024-04-14T11:58:39+03:30
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: ۹۰درصد نمایندگان جدید مجلس واقعیت‌های مجلس را نمی‌دانند و با آمال و آرزوهایشان به مجلس می‌روند ولی آنجا که می‌روند پی می‌بر...

نامه به آملی‌ لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

 نامه به آملی‌ لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
2024-04-14T11:58:39+03:30
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار حضور نماینده هیات عالی نظارت در این کمیسیون درباره بررسی طرح سامان...

ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد

 ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد
2024-04-14T11:58:38+03:30
نائب رئیس مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ضمن تاکیدی که بر حمایت از معنوی از غزه دارد، حق انتقام را برای خود محفوظ می‌داند ولی نوع عمل را متناسب با منافع خودش...

تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل

 تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل
2024-04-14T11:58:38+03:30
سازمان پدافند غیرعامل پیامکهای ارسالی مبنی بر هشدار شرایط سخت و امنیتی در کشور را جعلی خواند و آنها را تکذیب کرد.

نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد

 نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
2024-04-14T11:58:37+03:30
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کشتی باری مرتبط با رژیم صهیونیستی را توقیف کرد.

حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد

 حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد
2024-04-14T11:58:36+03:30
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دقایقی پیش حملات همه‌جانبه خود علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کرد.

تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل

 تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
2024-04-14T11:58:36+03:30
مردم تهران در حمایت از حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم صهیونیستی در مناطقی از پایتخت تجمع کردند.

شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید

 شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید
2024-04-14T11:58:36+03:30
یکی از مأموریت‌های پهپادهای انتحاری شاهد انهدام و یا اشباع سایت‌های پدافندی دشمن است تا موشک‌های بالستیک و سایر پهپادها بتوانند با گذر از سد سامانه‌های پداف...

اصابت ده‌ها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی

 اصابت ده‌ها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی
2024-04-14T11:58:36+03:30
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شلیک و اصابت ده‌ها فروند موشک بالستیک به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد

 ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد
2024-04-14T11:58:35+03:30
حمله گسترده جبهه مقاومت از جهت‌های گوناگون به رژیم صهیونیستی فضای بسیار متفاوتی را در منطقه ایجاد کرده است.

ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟

 ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟
2024-04-14T11:58:35+03:30
پایگاهی که هواپیماهای اسرائیلی از طریق آن کنسولگری ایران را زدند، با موشک هدف قرار گرفت.

منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلا‌فاصله تنبیه می‌شود

 منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلا‌فاصله تنبیه می‌شود
2024-04-14T11:58:34+03:30
یک منبع آگاه گفت: پس از پایان عملیات تنبیهی ایران و جبهه مقاومت، اگر صهیونیستها بخواهند پاسخی بدهند قطعاً تنبیه بعدی «بلافاصله» و با شدت مضاعف خوا...

حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل

 حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل
2024-04-14T11:58:34+03:30
عملیات گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه اسرائیل پاسخی پیچیده چندوجهی و هوشمندانه به جنایات اخیر اسرائیل است.

شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود

 شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود
2024-04-14T11:58:34+03:30
شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای از اقدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موفق به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فل...

هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران

 هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران
2024-04-14T11:58:34+03:30
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲ خود به انهدام اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و هشدار به دولت تروریستی آمریکا نس...

سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد

 سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد
2024-04-14T11:58:33+03:30
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: این عملیات از نظر ما پایان یافته است و قصدی بر ادامۀ آن نیست و اگر رژیم صهیونیستی اقدامی علیه ما چه در خاک ما و چه در مراکز مت...

ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش

 ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش
2024-04-14T11:58:33+03:30
ساختار پدافند هوایی اسرائیل علی‌رغم تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که برای آن شده بود، مقابل عملیات ترکیبی ایران شکست خورد.

سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سخت‌تر خواهد بود

 سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سخت‌تر خواهد بود
2024-04-14T11:58:32+03:30
فرمانده‌کل سپاه درباره عملیات وعده صادق گفت: گزارش دقیق، مستند و میدانی از اصابت‌ها تا این لحظه نشان‌دهنده این است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار...

رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگین‌تر خواهد داشت

 رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگین‌تر خواهد داشت
2024-04-14T11:58:32+03:30
رئیس جمهور تصریح کرد: اینجانب به پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و به پشتوانه حمایت ملت سرافراز و نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی تاکید می‌کنم که...

عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی

 عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی
2024-02-26T06:00:56+03:30
معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ دستورالعمل ایجاد دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی با رویکرد فرادانشکده‌ای خبر داد و گفت: ماموریت اصلی این دانشکده‌ها ج...

دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاح‌طلب است

 دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاح‌طلب است
2024-02-26T06:00:56+03:30
عضو فهرست انتخاباتی صدای ملت تاکید کرد: این لیست متشکل از اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و مستقلین بوده که از طرف چهار حزب اعتماد ملی، ندای ایرانیان، کارگزاران و اع...

داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند

 داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند
2024-02-26T06:00:55+03:30
رییس سازمان امور دانشجویان گفت: در بازنگری آیین‌نامه شوراهای موارد خاص ضمن صیانت از مقررات آموزش عالی دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.

تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه

 تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
2024-02-26T06:00:55+03:30
هیات پارلمانی ایران در حاشیه مجمع مجالس آسیایی در آذربایجان با هیات های پارلمانی برخی کشورها همچون فلسطین، بنگلادش، سوریه و نایب رئیس مجلس قطر دیدار و گفت‌و...

جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند

 جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
2024-02-26T06:00:54+03:30
یک جرم‌شناس گفت: اگر کارکنان دولت در ساعت اداری اقدام به تبلیغات اداری کنند به مجازات نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی( بیش از ۶۰ میلیون ریال...

محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم

 محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
2024-02-26T06:00:54+03:30
دبیرکل جبهه پایداری گفت: همچنانکه قبلاً در مورد مراحل چهارگانه وحدت نیروهای انقلابی مطرح کردیم در صورت امکان بدنبال فهرست واحد جبهه‌های انقلابی هستیم.

سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است

 سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
2024-02-26T06:00:54+03:30
رئیس ستاد‌کل نیروهای مسلح تأکید کرد: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای و مواجهه با امواج تهدید و طمع دشمنان؛ محصول رویکرد جهادی، انقلابی و حرفه‌ای و هم...

وعده‌های نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفت‌وگو با محسن ردادی

 وعده‌های نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفت‌وگو با محسن ردادی
2024-02-26T06:00:53+03:30
جامعه‌شناس سیاسی می‌گوید اگر کاندیداها بخواهند صادقانه صحبت کنند، باید با مردم همدلی داشته باشند و به جامعه بگویند «ما هم به اندازه‌ی شما دغدغه اصلاح ک...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)