میرنیوز

وضعیت زرد

آخرین اخبار استان ها دارای کلمه کلیدی : وضعیت زرد

۱۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا / وضعیت خور زرد است

۱۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا / وضعیت خور زرد است
2021-07-22T10:26:54+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۵ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفته است.

۹ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر در وضعیت نارنجی ثبت شد

۹ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر در وضعیت نارنجی ثبت شد
2021-07-14T16:08:11+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا ثبت شده است.

۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی

۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی
2021-07-09T12:14:53+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر پنج شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است.

۳ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۲ شهر در وضعیت نارنجی

۳ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۲ شهر در وضعیت نارنجی
2021-07-06T15:34:53+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن سه شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.

۱۳ شهر اصفهان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت/۱۱ شهر در وضعیت زرد

۱۳ شهر اصفهان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت/۱۱ شهر در وضعیت زرد
2021-06-30T12:19:39+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۳ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفته است و روند شیوع در استان افزایشی است.

کوچکترین غفلت پیک پنجم کرونا را رقم خواهد زد

کوچکترین غفلت پیک پنجم کرونا را رقم خواهد زد
2021-06-27T12:29:32+04:30
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: هر گونه عادی انگاری و کوچکترین غفلت در رعایت پروتکل های بهداشتی پیک پنجم کرونا را رقم خواهد زد و اگر پروتکل‌های بهداشت...

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت
2021-06-27T10:12:54+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر شیوع کرونا در ۱۱ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی قرار دارد.

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا است

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا است
2021-06-04T10:48:45+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۴ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد.

۱۵ شهر اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی کرونا/۹ شهر زرد است

۱۵ شهر اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی کرونا/۹ شهر زرد است
2021-05-29T11:15:48+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۵ شهرستان استان اصفهان همچنان در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد.

۱۷ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند

۱۷ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند
2021-05-22T10:13:18+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۷ شهر استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا خبر داد.

۱۹ شهر اصفهان نارنجی شد/۵ شهر در وضعیت زرد کرونا

۱۹ شهر اصفهان نارنجی شد/۵ شهر در وضعیت زرد کرونا
2021-05-15T18:00:02+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفته است.

۱۹ شهراصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۳ شهر قرمز است

۱۹ شهراصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۳ شهر قرمز است
2021-05-04T10:32:22+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۹ شهر استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا خبر داد.

۱۴ شهرستان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر نارنجی شد

۱۴ شهرستان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر نارنجی شد
2021-04-27T15:59:02+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۴ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز و ۹ شهرستان نیز در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارد.

۲۰ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

۲۰ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت
2021-04-07T08:27:41+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۲۰ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت / ۷ شهر دروضعیت پرخطر

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت / ۷ شهر دروضعیت پرخطر
2021-04-05T08:54:26+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۱ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز شیوع کرونا خبر داد.

۶ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۸ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفت

۶ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۸ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفت
2021-04-02T20:01:02+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۶ شهر استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.

۹ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا / ۱۰ شهر دروضعیت زرد قرار گرفت

۹ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا / ۱۰ شهر دروضعیت زرد قرار گرفت
2021-03-31T16:27:40+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت.

برگزاری نماز جمعه در ۷ شهر اصفهان ممنوع شد

برگزاری نماز جمعه در ۷ شهر اصفهان ممنوع شد
2021-03-31T10:54:24+04:30
اصفهان - سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان گفت: برگزاری نماز جمعه در هفت شهر استان اصفهان که در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا قرار گرفتند ممنوع اعلام شد.

توقف در حاشیه زاینده رود و ناژوان ممنوع شد

توقف در حاشیه زاینده رود و ناژوان ممنوع شد
2021-03-30T23:47:43+04:30
اصفهان – رئیس پلیس راهور استان اصفهان از ممنوعیت تردد در حاشیه زاینده رود و صفه در روزهای ۱۲و ۱۳ فروردین خبر داد.

۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / اصفهان نارنجی شد

۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / اصفهان نارنجی شد
2021-03-30T16:01:14+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۲ شهر استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا خبر داد.

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا/۵ شهرستان در وضعیت قرمز و نارنجی

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا/۵ شهرستان در وضعیت قرمز و نارنجی
2021-03-27T14:33:21+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۴ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / گلپایگان و خوانسار قرمز شدند

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / گلپایگان و خوانسار قرمز شدند
2021-03-24T13:46:45+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۴ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

۱۵ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / گلپایگان قرمز شد

۱۵ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / گلپایگان قرمز شد
2021-03-20T20:40:08+03:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۵ شهر استان اصفهان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت.

۱۷ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونایی/ گلپایگان نارنجی شد

۱۷ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونایی/ گلپایگان نارنجی شد
2021-03-15T19:06:41+03:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت ۱۷ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

وضعیت کرونا در اصفهان زرد و آبی باشد مسافران نوروزی را می‌پذیریم

وضعیت کرونا در اصفهان زرد و آبی باشد مسافران نوروزی را می‌پذیریم
2021-03-01T09:17:57+03:30
اصفهان – معاون استاندار اصفهان گفت: چنانچه وضعیت استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا زرد و آبی باشد با شرایط ویژه پذیرای مهمانان نوروزی هستیم.

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / شهرضا نارنجی شد

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا / شهرضا نارنجی شد
2021-02-27T06:24:36+03:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۴ شهرستان استان اصفهان از هشت اسفند ماه در وضعیت زرد کرونا قرار گرفته‌اند.

۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد / شیب صعودی ابتلا

۱۲ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد / شیب صعودی ابتلا
2021-02-12T10:36:41+03:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۲ شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونا خبر داد.

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار گرفت

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار گرفت
2021-01-22T15:57:47+03:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن ۱۱ شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونا خبر داد.

۹ شهر اصفهان در وضعیت آبی / فعالیت همه گروه‌ها مجاز است

۹ شهر اصفهان در وضعیت آبی / فعالیت همه گروه‌ها مجاز است
2021-01-16T08:09:58+03:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار دارند و فعالیت هر چهار گروه ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این...

۹ شهر اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند

۹ شهر اصفهان در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند
2021-01-10T09:17:52+03:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی شیوع کرونا قرار گرفته‌اند.

بستری روزانه کرونا در گیلان به کمتر از ۶۰ نفر رسید

بستری روزانه کرونا در گیلان به کمتر از ۶۰ نفر رسید
2021-01-03T08:00:02+03:30
معاون علوم پزشکی گیلان، از بستری شدن کمتر از ۶۰ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: مردم گیلان همچنان عدم حضور در دورهمی های خانوادگی را جدی...

وضعیت قم زرد شد ولی منع تردد شبانه هنوز پابرجا است

وضعیت قم زرد شد ولی منع تردد شبانه هنوز پابرجا است
2020-12-26T14:33:35+03:30
بر اساس اعلام ستاد کرونای استان قم محدودیت تردد شبانه قم با توجه به زرد شدن قم هم هنوز پابرجاست.

۶ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/ شهر قرمز نداریم

۶ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/ شهر قرمز نداریم
2020-12-25T18:03:24+03:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر تنها ۶ شهرستان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.

۵ شهرستان آذربایحان‌شرقی در وضعیت زرد و مابقی در وضعیت نارنجی هستند

۵ شهرستان آذربایحان‌شرقی در وضعیت زرد و مابقی در وضعیت نارنجی هستند
2020-12-03T15:20:06+03:30
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با اعمال محدودیت‌ها در ۲۱ شهرستان آذربایجان شرقی، اکنون پنج شهرستان استان در وضعیت زرد و مابقی در وضعیت نارنجی قرار گرفته‌...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)