میرنیوز

واکسن ایرانی کرونا

آخرین اخبار استان ها دارای کلمه کلیدی : واکسن ایرانی کرونا

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|طغیان دلتا در بیمارستان‌ها/ "قرنطینه‌ ۲هفته‌‌ای" کم‌هزینه‌ترین راهکار/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|طغیان دلتا در بیمارستان‌ها/ "قرنطینه‌ ۲هفته‌‌ای" کم‌هزینه‌ترین راهکار/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها+ نقشه و نمودار
2021-07-28T15:16:14+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی رکوردهای کرونایی در سال ۱۴۰۰ یک به یک شکسته می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که با به شماره افتادن نفس‌های مراکز درمانی پایتخت؛...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۸۱.۵ درصدی تعداد مبتلایان از ابتدای هفته/ "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۸۱.۵ درصدی تعداد مبتلایان از ابتدای هفته/ "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها + نقشه و نمودار
2021-07-28T15:02:43+04:30
به‌گزارش گروه استان‌ها ـ درحالی رکوردهای کرونایی در سال ۱۴۰۰ یک به یک شکسته می‌شود که برخی از کارشناسان براین باورند که با شماره افتادن نفس‌های مراکز درمانی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها/ مدیریت سرپایی کرونا! + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت/ "لامبدا" پشت دروازه‌ها/ مدیریت سرپایی کرونا! + نقشه و نمودار
2021-07-28T10:22:54+04:30
به‌گزارش گروه استان‌ها ـ درحالی رکوردهای کرونایی در سال ۱۴۰۰ یک به یک شکسته می‌شود که برخی از کارشناسان براین باورند که با شماره افتادن نفس‌های مراکز درمانی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت / "لامبدا" پشت دروازه‌ها / مدیریت سرپایی کرونا؟! + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت / "لامبدا" پشت دروازه‌ها / مدیریت سرپایی کرونا؟! + نقشه و نمودار
2021-07-28T09:29:26+04:30
به‌گزارش گروه استان‌ها ـ درحالی رکوردهای کرونایی در سال ۱۴۰۰ یک به یک شکسته می‌شود که برخی از کارشناسان براین باورند که با شماره افتادن نفس‌های مراکز درمانی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت / "لامبدا" پشت دروازه‌ها است / مدیریت سرپایی کرونا؟! + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| "دلتا" نفس بیمارستان‌های پایتخت را به شماره انداخت / "لامبدا" پشت دروازه‌ها است / مدیریت سرپایی کرونا؟! + نقشه و نمودار
2021-07-28T09:16:13+04:30
به‌گزارش گروه استان‌ها ـ درحالی رکوردهای کرونایی در سال ۱۴۰۰ یک به یک شکسته می‌شود که برخی از کارشناسان براین باورند که با شماره افتادن نفس‌های مراکز درمانی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آمبولانس‌ها معطل تخت خالی/ افزایش ۱۰درصدی تعداد موفیان روزانه/ شبانه روزی واکسن بزنید+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آمبولانس‌ها معطل تخت خالی/ افزایش ۱۰درصدی تعداد موفیان روزانه/ شبانه روزی واکسن بزنید+ نقشه و نمودار
2021-07-27T14:29:38+04:30
گروه استان‌ها ـ روز گذشته ثبت رکوردی تازه از نرخ ابتلا در تابستان ۱۴۰۰ زنگ خطری برای آغاز یک بحران نگران کننده در ۱۸ ماه گذشته بود چون دلتا با قدرت سرایت با...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آمبولانس‌ها معطل تخت خالی/ کمین دلتا پشت درِ اتاق ادارات و شرکت‌ها/ شبانه روزی واکسن بزنید+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آمبولانس‌ها معطل تخت خالی/ کمین دلتا پشت درِ اتاق ادارات و شرکت‌ها/ شبانه روزی واکسن بزنید+ نقشه و نمودار
2021-07-27T09:36:28+04:30
گروه استان‌ها ـ روز گذشته ثبت رکوردی تازه از نرخ ابتلا در تابستان ۱۴۰۰ زنگ خطری برای آغاز یک بحران نگران کننده در ۱۸ ماه گذشته بود چون دلتا با قدرت سرایت با...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آمبولانس‌ها معطل تخت خالی/دلتا پشت درِ اتاق ادارات و شرکت‌ها/ شبانه روزی واکسن بزنید+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آمبولانس‌ها معطل تخت خالی/دلتا پشت درِ اتاق ادارات و شرکت‌ها/ شبانه روزی واکسن بزنید+ نقشه و نمودار
2021-07-27T08:56:16+04:30
گروه استان‌ها ـ روز گذشته ثبت رکوردی تازه از نرخ ابتلا در تابستان ۱۴۰۰ زنگ خطری برای آغاز یک بحران نگران کننده در ۱۸ ماه گذشته بود چون دلتا با قدرت سرایت با...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم‌بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا/ هر ۴ دقیقه یک فوتی/ رشد ۴۶ درصدی نرخ ابتلا + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم‌بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا/ هر ۴ دقیقه یک فوتی/ رشد ۴۶ درصدی نرخ ابتلا + نقشه و نمودار
2021-07-26T15:47:02+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعطیلات ۶ روزه مصوب ستادملی مقابله با کرونا پایان یافت که بسیاری از کارشناسان براین باورند تنها دستاورد این تعطیلات زبانه‌کشیدن شعله‌...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم‌بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا/ هر۴ دقیقه یک فوتی/ رشد ۴۶ درصدی نرخ ابتلا + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم‌بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا/ هر۴ دقیقه یک فوتی/ رشد ۴۶ درصدی نرخ ابتلا + نقشه و نمودار
2021-07-26T14:40:11+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعطیلات ۶ روزه مصوب ستادملی مقابله با کرونا پایان یافت که بسیاری از کارشناسان براین باورند تنها دستاورد این تعطیلات زبانه‌کشیدن شعله‌...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم‌بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا/ خوشه‌های خانوادگی بحرانی تازه/ رشد ۲۰ درصدی بستری بیمارستان‌ها+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم‌بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا/ خوشه‌های خانوادگی بحرانی تازه/ رشد ۲۰ درصدی بستری بیمارستان‌ها+ نقشه و نمودار
2021-07-26T13:33:46+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعطیلات ۶ روزه مصوب ستادملی مقابله با کرونا پایان یافت که بسیاری از کارشناسان براین باورند تنها دستاورد این تعطیلات زبانه‌کشیدن شعله‌...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا / خوشه‌های خانوادگی بحرانی تازه/ رشد ۲۰ درصدی بستری بیمارستان‌ها+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا / خوشه‌های خانوادگی بحرانی تازه/ رشد ۲۰ درصدی بستری بیمارستان‌ها+ نقشه و نمودار
2021-07-26T12:00:16+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعطیلات ۶ روزه مصوب ستادملی مقابله با کرونا پایان یافت که بسیاری از کارشناسان براین باورند تنها دستاورد این تعطیلات زبانه‌کشیدن شعله‌...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا / خوشه‌های خانوادگی بحرانی تازه/ واکسیناسیون چاره کار است+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلی‌ نیم بند و زبانه‌کشیدن شعله‌های دلتا / خوشه‌های خانوادگی بحرانی تازه/ واکسیناسیون چاره کار است+ نقشه و نمودار
2021-07-26T09:06:57+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعطیلات ۶ روزه مصوب ستادملی مقابله با کرونا پایان یافت که بسیاری از کارشناسان براین باورند تنها دستاورد این تعطیلات زبانه‌کشیدن شعله‌...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|‌۲ هفته سخت پیش‌رو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/ هر ۵ دقیقه یک فوتی‌+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|‌۲ هفته سخت پیش‌رو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/ هر ۵ دقیقه یک فوتی‌+ نقشه و نمودار
2021-07-25T14:47:04+04:30
گروه استان‌ها ـ با توجه به فعالیت ویروس دلتا در سراسر کشور درحالی به شرایط بحرانی رسیده‌ایم که کمبود منابع انسانی و دارو درکنار روند کند واکسیناسیون احتمال ...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|‌۲ هفته سخت پیش‌رو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/ هر ۵.۵ دقیقه یک فوتی‌+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|‌۲ هفته سخت پیش‌رو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/ هر ۵.۵ دقیقه یک فوتی‌+ نقشه و نمودار
2021-07-25T12:06:53+04:30
گروه استان‌ها ـ با توجه به فعالیت ویروس دلتا در سراسر کشور درحالی به شرایط بحرانی رسیده‌ایم که کمبود منابع انسانی و دارو درکنار روند کند واکسیناسیون احتمال ...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| دو هفته سخت پیش‌ِرو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/ هر ۵.۵دقیقه یک فوتی+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| دو هفته سخت پیش‌ِرو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/ هر ۵.۵دقیقه یک فوتی+ نقشه و نمودار
2021-07-25T11:26:57+04:30
گروه استان‌ها ــ با توجه به فعالیت ویروس دلتا در سراسر کشور درحالی به شرایط بحرانی رسیده‌ایم که کمبود منابع انسانی و دارو کنار روند کند واکسیناسیون احتمال ت...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| دو هفته سخت پیش‌رو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/هر ۵.۵ دقیقه یک فوتی + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| دو هفته سخت پیش‌رو داریم/ کمبود مشهود منابع انسانی و دارو/هر ۵.۵ دقیقه یک فوتی + نقشه و نمودار
2021-07-25T10:46:53+04:30
گروه استان‌ها ـ با توجه به فعالیت ویروس دلتا در سراسر کشور درحالی به شرایط بحرانی رسیده‌ایم که کمبود منابع انسانی و دارو درکنار روند کند واکسیناسیون احتمال ...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| وضعیت فوق بحرانی پایتخت/ افزایش مراجعه به مراکز درمانی/ ثبت رکورد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| وضعیت فوق بحرانی پایتخت/ افزایش مراجعه به مراکز درمانی/ ثبت رکورد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت+ نقشه و نمودار
2021-07-25T02:06:47+04:30
گروه استان‌ها ـ دومین ماه تابستان ۱۴۰۰ درحالی زیر سایه ویروس دلتا شروع شد که به گفته بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان ورودی بیماران کرونایی در بسیاری از ن...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| وضعیت فوق بحرانی پایتخت/ مراجعه به مراکز درمانی حداقل ۲ برابر شده است+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| وضعیت فوق بحرانی پایتخت/ مراجعه به مراکز درمانی حداقل ۲ برابر شده است+ نقشه و نمودار
2021-07-24T11:20:22+04:30
گروه استان‌ها ـ دومین ماه تابستان ۱۴۰۰ درحالی زیر سایه ویروس دلتا شروع شد که به گفته بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان ورودی بیماران کرونایی در بسیاری از ن...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| وضعیت فوق بحرانی پایتخت/ مراجعه به مراکز درمانی حداقل ۲ برابر شده است + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| وضعیت فوق بحرانی پایتخت/ مراجعه به مراکز درمانی حداقل ۲ برابر شده است + نقشه و نمودار
2021-07-24T09:33:34+04:30
گروه استان‌ها ـ دومین ماه تابستان ۱۴۰۰ درحالی زیر سایه ویروس دلتا شروع شد که به گفته بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان ورودی بیماران کرونایی در بسیاری از ن...

جدید‌ترین اخبار کرونا در ایران| هر ۲ دقیقه یک بستری/ تیر ۱۴۰۰ با ۴۸۴۶ فوتی دلتا به‌پایان رسید/ تکمیل ظرفیت برخی مراکز در استان‌ها + نقشه و نمودار

 جدید‌ترین اخبار کرونا در ایران| هر ۲ دقیقه یک بستری/ تیر ۱۴۰۰ با ۴۸۴۶ فوتی دلتا به‌پایان رسید/ تکمیل ظرفیت برخی مراکز در استان‌ها + نقشه و نمودار
2021-07-23T13:46:57+04:30
گروه استان‌ها ـ مرداد ۱۴۰۰ درحالی آغاز شد که در اولین ماه فعالیت ویروس دلتا در سراسر کشور ۴۸۴۶ نفر در پیک پنجم قربانی این ویروس شده‌اند.

جدید‌ترین اخبار کرونا در ایران| هر ۲ دقیقه یک بستری/ تیر ۱۴۰۰ با ۴۸۴۶ فوتی دلتا به‌پایان رسید+ نقشه و نمودار

 جدید‌ترین اخبار کرونا در ایران| هر ۲ دقیقه یک بستری/ تیر ۱۴۰۰ با ۴۸۴۶ فوتی دلتا به‌پایان رسید+ نقشه و نمودار
2021-07-23T10:13:37+04:30
گروه استان‌ها ـ مرداد ۱۴۰۰ درحالی آغاز شد که در اولین ماه فعالیت ویروس دلتا در سراسر کشور ۴۸۴۶ نفر در پیک پنجم قربانی این ویروس شده‌اند.

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۳۷ درصدی شهرهای قرمز/ روند غیرمنطقی واکسیناسیون‌/ هفته‌ای تعیین‌کننده در پیش داریم‌+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۳۷ درصدی شهرهای قرمز/ روند غیرمنطقی واکسیناسیون‌/ هفته‌ای تعیین‌کننده در پیش داریم‌+ نقشه و نمودار
2021-07-22T17:00:28+04:30
گروه استان‌ها- روز گذشته درحالی هیچ آماری از تزریق واکسن کرونا از سوی وزارت بهداشت اعلام نشد که کارشناسان بهداشت و درمان براین باورند هر روز تاخیر در این زم...

جدید‌ترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۱۷ درصدی موارد فوتی/ تکمیل ظرفیت مراکز درمانی/ غربالگری نامناسب و شکل‌گیری خوشه‌های بیماری+ نقشه و نمودار

 جدید‌ترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۱۷ درصدی موارد فوتی/ تکمیل ظرفیت مراکز درمانی/ غربالگری نامناسب و شکل‌گیری خوشه‌های بیماری+ نقشه و نمودار
2021-07-21T09:57:03+04:30
گروه استان‌ها- بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ظاهرا فنر پیک‌پنجم رها شده و روند روبه‌رشد شاخص‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته است.

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| هر ساعت ۱۰ فوتی کرونا/ آغاز رکوردشکنی‌ها/ افزایش ۲ برابری ابتلا در برخی استان‌ها+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| هر ساعت ۱۰ فوتی کرونا/ آغاز رکوردشکنی‌ها/ افزایش ۲ برابری ابتلا در برخی استان‌ها+ نقشه و نمودار
2021-07-20T16:31:22+04:30
گروه استان‌ها ـ آغاز ثبت‌رکوردهای تازه در پنجمین پیک‌کرونایی کشور باعث شده تا شرایط ویژه‌ای در مدیریت بحران ایجاد شده باشد که اولین گام مدیریت آن اجرای محدو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آغاز رکوردشکنی‌ها/ هر ساعت ۱۰ فوتی کرونا/ افزایش ۲ برابری ابتلا در برخی استان‌ها+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آغاز رکوردشکنی‌ها/ هر ساعت ۱۰ فوتی کرونا/ افزایش ۲ برابری ابتلا در برخی استان‌ها+ نقشه و نمودار
2021-07-20T14:44:21+04:30
گروه استان‌ها ـ آغاز ثبت‌رکوردهای تازه در پنجمین پیک‌کرونایی کشور باعث شده تا شرایط ویژه‌ای در مدیریت بحران ایجاد شده باشد که اولین گام مدیریت آن اجرای محدو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| هرساعت ۱۰ فوتی کرونا ثبت شد/ آغاز رکوردشکنی‌ها /افزایش ۲ برابری نرخ ابتلا در برخی استان‌ها + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| هرساعت ۱۰ فوتی کرونا ثبت شد/ آغاز رکوردشکنی‌ها /افزایش ۲ برابری نرخ ابتلا در برخی استان‌ها + نقشه و نمودار
2021-07-20T14:30:55+04:30
گروه استان‌ها ـ آغاز ثبت‌رکوردهای تازه در پنجمین پیک‌کرونایی کشور باعث شده تا شرایط ویژه‌ای در مدیریت بحران ایجاد شده باشد که اولین گام مدیریت آن اجرای محدو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آغاز رکوردشکنی‌ها /افزایش ۲ برابری نرخ ابتلا در برخی استان‌ها/ خوشه‌های خانوادگی و نگرانی‌ مدیریت بحران + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| آغاز رکوردشکنی‌ها /افزایش ۲ برابری نرخ ابتلا در برخی استان‌ها/ خوشه‌های خانوادگی و نگرانی‌ مدیریت بحران + نقشه و نمودار
2021-07-20T10:57:26+04:30
گروه استان‌ها ـ آغاز ثبت‌رکوردهای تازه در پنجمین پیک‌کرونایی کشور باعث شده تا شرایط ویژه‌ای در مدیریت بحران ایجاد شده باشد که اولین گام مدیریت آن اجرای محدو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/ خبری از مجوز تردد نیست + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/ خبری از مجوز تردد نیست + نقشه و نمودار
2021-07-19T14:15:06+04:30
گروه استان‌ها ـ براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده روند رو به رشد همه‌گیری کرونا آن هم با ویروس جهش‌یافته در سراسر کشور همچنان ادامه دارد و مسئولان نسبت به احتم...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/ خبری از مجوز تردد نیست+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/ خبری از مجوز تردد نیست+ نقشه و نمودار
2021-07-19T11:34:58+04:30
گروه استان‌ها ــ براساس گزارش‌های رسمی منتشرشده روند روبه‌رشد همه‌گیری کرونا آن‌هم با ویروس جهش‌یافته در سراسر کشور همچنان ادامه دارد و مسئولان نسبت به احتم...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵ درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/ خبری از مجوز تردد نیست+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵ درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/ خبری از مجوز تردد نیست+ نقشه و نمودار
2021-07-19T10:41:35+04:30
گروه استان‌ها ـ براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده روند روبه‌رشد همه‌گیری کرونا آنهم با ویروس جهش یافته در سراسر کشور همچنان ادامه دارد و مسئولان نسبت به احتما...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵ درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/خبری از مجوز تردد نیست+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش ۳۵ درصدی موارد بستری/ ثبت رکوردهای تازه در پایتخت/خبری از مجوز تردد نیست+ نقشه و نمودار
2021-07-19T08:28:18+04:30
گروه استان‌ها ـ براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده روند روبه‌رشد همه‌گیری کرونا آنهم با ویروس جهش یافته در سراسر کشور همچنان ادامه دارد و مسئولان نسبت به احتما...

شرکت در مهمانی‌ها عامل اصلی انفجار کرونایی در قزوین است / زنان خانه‌دار بیشترین میزان ابتلا را دارند

 شرکت در مهمانی‌ها عامل اصلی انفجار کرونایی در قزوین است / زنان خانه‌دار بیشترین میزان ابتلا را دارند
2021-07-17T22:28:35+04:30
گروه استان‌ها- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: شرکت در مهمانی‌ها و جشن‌های عروسی عامل اصلی انفجار کرونایی در قزوین است و نگران هستیم که در ۲ هفته ب...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل/ رعایت پروتکل‌ها زیر ۵۰ درصد! + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل/ رعایت پروتکل‌ها زیر ۵۰ درصد! + نقشه و نمودار
2021-07-17T14:01:42+04:30
گروه استان‌ها ـ انتشار آخرین آمار مربوط به کرونا در سراسر کشور اگرچه حکایت از کاهش تعداد موارد مرگ و میر دارد اما واقعیت امر اینجاست که همچنان ویروس منحوس د...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل / رعایت پروتکل‌ها زیر ۵۰ درصد! + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل / رعایت پروتکل‌ها زیر ۵۰ درصد! + نقشه و نمودار
2021-07-17T13:21:35+04:30
گروه استان‌ها ـ انتشار آخرین آمار مربوط به کرونا در سراسر کشور اگرچه حکایت از کاهش تعداد موارد مرگ و میر دارد اما واقعیت امر اینجاست که همچنان ویروس منحوس د...

از آغاز تا اثربخشی واکسن "کوو ایران برکت"

از آغاز تا اثربخشی واکسن "کوو ایران برکت"
2021-07-17T12:38:08+04:30
پاندمی کرونا آسیب زیادی به ملت ما و همه مردم دنیا زد، اما یک فرصت طلایی بود که باعث شد زیرساخت‌های واکسن‌سازی در کشور ما در طول یک سال به‌اندازه نیم‌قرن پیشر...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل / قرنطینه برخی مناطق لازم است+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل / قرنطینه برخی مناطق لازم است+ نقشه و نمودار
2021-07-17T09:48:23+04:30
گروه استان‌ها ـ انتشار آخرین آمار مربوط به کرونا در سراسر کشور اگرچه حکایت از کاهش تعداد موارد مرگ و میر دارد اما واقعیت امر اینجاست که همچنان ویروس منحوس د...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل دلتا/ قرنطینه برخی مناطق لازم است+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان/ ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل دلتا/ قرنطینه برخی مناطق لازم است+ نقشه و نمودار
2021-07-17T09:08:22+04:30
گروه استان‌ها ـ انتشار آخرین آمار مربوط به کرونا در سراسر کشور اگرچه حکایت از کاهش تعداد موارد مرگ و میر دارد اما واقعیت امر اینجاست که همچنان ویروس منحوس د...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان / ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل دلتا/ قرنطینه برخی مناطق لازم است+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|یکه‌تازی دلتا میان کودکان / ۸ بیمار به‌ازای یک ناقل دلتا/ قرنطینه برخی مناطق لازم است+ نقشه و نمودار
2021-07-17T08:41:41+04:30
گروه استان‌ها ـ انتشار آخرین آمار مربوط به کرونا در سراسر کشور اگرچه حکایت از کاهش تعداد موارد مرگ و میر دارد اما واقعیت امر اینجاست که همچنان ویروس منحوس د...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلات هفته آینده و سرنوشت پیک پنجم/ موج مکزیکی دلتا در سراسر کشور/ هر ۷ دقیقه یک فوتی+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تعطیلات هفته آینده و سرنوشت پیک پنجم/ موج مکزیکی دلتا در سراسر کشور/ هر ۷ دقیقه یک فوتی+ نقشه و نمودار
2021-07-16T10:21:38+04:30
گروه استان‌ها ـ بیست و چهارمین روز تابستان ۱۴۰۰ درحالی به‌پایان رسید که ثبت یک فوتی ناشی از کرونا در هر هفت دقیقه آن روز حکایت از بحرانی تازه با گسترش ویروس...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|تعطیلات هفته آینده و سرنوشت پیک پنجم/ موج مکزیکی دلتا در سراسر ایران / یک فوتی هر ۷ دقیقه + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|تعطیلات هفته آینده و سرنوشت پیک پنجم/ موج مکزیکی دلتا در سراسر ایران / یک فوتی هر ۷ دقیقه + نقشه و نمودار
2021-07-16T09:41:40+04:30
گروه استان‌ها ـ بیست و چهارمین روز تابستان ۱۴۰۰ درحالی به‌پایان رسید که ثبت یک فوتی ناشی از کرونا در هر هفت دقیقه آن روز حکایت از بحرانی تازه با گسترش ویروس...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| خودنمایی "دلتا" هفته آینده/ کمیته ترخیص بازهم تشکیل شد/ ساعتی ۷ نفر فوتی کرونا + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| خودنمایی "دلتا" هفته آینده/ کمیته ترخیص بازهم تشکیل شد/ ساعتی ۷ نفر فوتی کرونا + نقشه و نمودار
2021-07-15T10:14:52+04:30
گروه استان‌ها ـ افزایش روند مراجعه‌ بیماران به مراکز درمانی سراسر کشور باعث شده تا دوباره ستاد ترخیص در مراکز درمانی برای مدیریت شرایط تشکیل شود و براساس آم...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| جهش ۱۲۷ درصدی تعداد شهرهای قرمز در ۱۴ روز/ حرکت دلتا به‌سمت شمال‌غرب کشور+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| جهش ۱۲۷ درصدی تعداد شهرهای قرمز در ۱۴ روز/ حرکت دلتا به‌سمت شمال‌غرب کشور+ نقشه و نمودار
2021-07-14T12:28:24+04:30
گروه استان‌ها ــ روند افزایش معنادار شهرستان‌های قرمز سراسر کشور درحالی ادامه دارد که کارشناسان بر این باورند که هفته آینده باید منتظر افزایش تعداد موارد فو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| جهش ۱۲۷ درصدی شهرهای قرمز در ۱۴ روز/ حرکت دلتا به‌سمت شمال‌غرب کشور+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| جهش ۱۲۷ درصدی شهرهای قرمز در ۱۴ روز/ حرکت دلتا به‌سمت شمال‌غرب کشور+ نقشه و نمودار
2021-07-14T12:01:45+04:30
گروه استان‌ها ــ روند افزایش معنادار شهرستان‌های قرمز سراسر کشور درحالی ادامه دارد که کارشناسان بر این باورند که هفته آینده باید منتظر افزایش تعداد موارد فو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تغییر رنگ‌بندی معنادار شهرستان‌ها/ حرکت دلتا به‌سمت شمال‌غرب کشور+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تغییر رنگ‌بندی معنادار شهرستان‌ها/ حرکت دلتا به‌سمت شمال‌غرب کشور+ نقشه و نمودار
2021-07-14T10:34:59+04:30
گروه استان‌ها ــ روند افزایش معنادار شهرستان‌های قرمز سراسر کشور درحالی ادامه دارد که کارشناسان بر این باورند که هفته آینده باید منتظر افزایش تعداد موارد فو...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تغییر رنگبندی معنادار شهرستان‌ها/ حرکت دلتا به سمت شمالغرب کشور + نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| تغییر رنگبندی معنادار شهرستان‌ها/ حرکت دلتا به سمت شمالغرب کشور + نقشه و نمودار
2021-07-14T10:08:20+04:30
گروه استان‌ها ـ روند افزایش معنادار شهرستان‌های قرمز سراسر کشور درحالی ادامه دارد که کارشناسان براین باورند که هفته آینده باید منتظر افزایش تعداد موارد فوت ...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| برخی مراکز درمانی در آستانه تکمیل ظرفیت/ قرنطینه خانگی و ناقلان متحرک/ عبور از مرز ۸۶۰۰۰ فوتی+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| برخی مراکز درمانی در آستانه تکمیل ظرفیت/ قرنطینه خانگی و ناقلان متحرک/ عبور از مرز ۸۶۰۰۰ فوتی+ نقشه و نمودار
2021-07-13T10:08:43+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعداد موارد فوتی ناشی از ویروس منحوس از ابتدای همه‌گیری تا روز گذشته مرز ۸۶۰۰۰ نفر را رد کرد که همچنان دلتا مشغول تاخت و تاز در سراسر...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| برخی مراکز درمانی در آستانه تکمیل ظرفیت/قرنطینه خانگی و ناقلان متحرک/ عبور از مرز ۸۶۰۰۰ فوتی+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| برخی مراکز درمانی در آستانه تکمیل ظرفیت/قرنطینه خانگی و ناقلان متحرک/ عبور از مرز ۸۶۰۰۰ فوتی+ نقشه و نمودار
2021-07-13T09:41:59+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعداد موارد فوتی ناشی از ویروس منحوس از ابتدای همه‌گیری تا روز گذشته مرز ۸۶۰۰۰ نفر را رد کرد که همچنان دلتا مشغول تاخت و تاز در سراسر...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|برخی مراکز درمانی در آستانه تکمیل ظرفیت/قرنطینه خانگی و ناقلان متحرک/ عبور از مرز ۸۶۰۰۰ فوتی+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|برخی مراکز درمانی در آستانه تکمیل ظرفیت/قرنطینه خانگی و ناقلان متحرک/ عبور از مرز ۸۶۰۰۰ فوتی+ نقشه و نمودار
2021-07-13T09:02:08+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی تعداد موارد فوتی ناشی از ویروس منحوس از ابتدای همه‌گیری تا روز گذشته مرز ۸۶۰۰۰ نفر را رد کرد که همچنان دلتا مشغول تاخت و تاز در سراسر...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ردپای دلتا از مرز "میرجاوه"/ رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ردپای دلتا از مرز "میرجاوه"/ رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار
2021-07-12T13:22:06+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی که قرار است از امروز واکسیناسیون روزانه ۴۰۰ نفر اجرایی شود سخنگوی وزارت بهداشت خبر از رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی و ۴۰ درصدی موارد سرپایی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ردپای دلتا از مرز "میرجاوه"/ رشد ۱۰درصدی موارد فوتی/ فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ردپای دلتا از مرز "میرجاوه"/ رشد ۱۰درصدی موارد فوتی/ فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار
2021-07-12T10:02:03+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی که قرار است از امروز واکسیناسیون روزانه ۴۰۰ نفر اجرایی شود سخنگوی وزارت بهداشت خبر از رشد ۱۰درصدی موارد فوتی و ۴۰درصدی موارد سرپایی م...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ردپای دلتا از مرز "میرجاوه" / رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ردپای دلتا از مرز "میرجاوه" / رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار
2021-07-12T09:22:00+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی که قرار است از امروز واکسیناسیون روزانه ۴۰۰ نفر اجرایی شود سخنگوی وزارت بهداشت خبر از رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی و ۴۰ درصدی موارد سرپایی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ ردپای دلتا از مرز "میرجاوه" / فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ ردپای دلتا از مرز "میرجاوه" / فاصله معناداری با استاندارد رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار
2021-07-12T08:41:50+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی که قرار است از امروز واکسیناسیون روزانه ۴۰۰ نفر اجرایی شود سخنگوی وزارت بهداشت خبر از رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی و ۴۰ درصدی موارد سرپایی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران|رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ ردپای دلتا از مرز "میرجاوه" / فاصله معناداری با میزان رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران|رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی/ ردپای دلتا از مرز "میرجاوه" / فاصله معناداری با میزان رعایت پروتکل‌ها داریم+ نقشه و نمودار
2021-07-12T08:28:40+04:30
گروه استان‌ها ـ درحالی که قرار است از امروز واکسیناسیون روزانه ۴۰۰ نفر اجرایی شود سخنگوی وزارت بهداشت خبر از رشد ۱۰ درصدی موارد فوتی و ۴۰ درصدی موارد سرپایی...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش بیماران سرپایی/ ایران گردی "دلتا" تازه آغاز شده/ ادامه روند کُند واکسیناسیون / ویروس منحوس دوباره غافلگیرمان کرد!+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| افزایش بیماران سرپایی/ ایران گردی "دلتا" تازه آغاز شده/ ادامه روند کُند واکسیناسیون / ویروس منحوس دوباره غافلگیرمان کرد!+ نقشه و نمودار
2021-07-11T11:15:11+04:30
گروه استان‌هاـ درحالی که وزیر بهداشت چندی پیش خبر از مدیریت کم هزینه پیک پنجم داد روز گذشته حسن روحانی اعلام کرد ویروس دلتا غافلگیرانه از مبادی غیررسمی خود ...

کادر درمان ارتش مشغول خدمت‌رسانی به مبتلایان کرونا/ فوت شهروند زاهدانی بعد از دریافت واکسن صحت ندارد

 کادر درمان ارتش مشغول خدمت‌رسانی به مبتلایان کرونا/ فوت شهروند زاهدانی بعد از دریافت واکسن صحت ندارد
2021-07-11T09:55:13+04:30
گروه استان‌ها - کادر درمان سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنند و مجموعه‌های مختلف از جمله ارتش، سپاه و انتظامی برای کمک به ک...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ایران گردی "دلتا" تازه آغاز شده/ ادامه روند کُند واکسیناسیون / ویروس منحوس دوباره غافلگیرمان کرد!+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| ایران گردی "دلتا" تازه آغاز شده/ ادامه روند کُند واکسیناسیون / ویروس منحوس دوباره غافلگیرمان کرد!+ نقشه و نمودار
2021-07-11T09:01:49+04:30
گروه استان‌هاـ درحالی که وزیر بهداشت چندی پیش خبر از مدیریت کم هزینه پیک پنجم داد روز گذشته حسن روحانی اعلام کرد ویروس دلتا غافلگیرانه از مبادی غیررسمی خود ...

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۹۹ درصدی ابتلا در یک هفته/ در آستانه ۸۶۰۰۰ فوت کرونایی قرار داریم/ کاهش رعایت پروتکل‌ها در اغلب نقاط+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۹۹ درصدی ابتلا در یک هفته/ در آستانه ۸۶۰۰۰ فوت کرونایی قرار داریم/ کاهش رعایت پروتکل‌ها در اغلب نقاط+ نقشه و نمودار
2021-07-10T14:42:03+04:30
گروه استان‌ها ـ بررسی‌آمارهای رسمی نشان می‌دهد در یک هفته گذشته نرخ موارد ابتلا رشدی معادل ۹۹ درصد داشته و به همین تناسب تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی نیز ...

آغاز رسمی تزریق واکسن ایرانی کرونا در قم

آغاز رسمی تزریق واکسن ایرانی کرونا در قم
2021-07-10T10:11:35+04:30
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: تزریق واکسن ایرانی برکت در قم آغاز شده و با قدرت ادامه می‌یابد.

جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۹۹ درصدی ابتلا در یک هفته/ شهرستان‌ها یک به یک قرمز می‌شوند/ کاهش رعایت پروتکل‌ها در اغلب نقاط+ نقشه و نمودار

 جدیدترین اخبار کرونا در ایران| رشد ۹۹ درصدی ابتلا در یک هفته/ شهرستان‌ها یک به یک قرمز می‌شوند/ کاهش رعایت پروتکل‌ها در اغلب نقاط+ نقشه و نمودار
2021-07-10T09:21:56+04:30
گروه استان‌ها ـ بررسی‌آمارهای رسمی نشان می‌دهد در یک هفته گذشته نرخ موارد ابتلا رشدی معادل ۹۹ درصد داشته و به همین تناسب تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی نیز ...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)