میرنیوز

آرش نجیمی

آخرین اخبار استان ها دارای کلمه کلیدی : آرش نجیمی

۲۱۳۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۲۶ نفر

۲۱۳۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۲۶ نفر
2021-07-29T12:22:57+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون دو هزار و ۱۳۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۱۸۰۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۵ نفر

۱۸۰۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۵ نفر
2021-07-28T15:49:45+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۸۰۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۹۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۲ نفر

۱۹۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۲ نفر
2021-07-27T12:23:15+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۹۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۶۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۲۱ نفر

۱۶۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۲۱ نفر
2021-07-26T13:13:33+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۶۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۱۰۸۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۱۶ نفر

۱۰۸۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۱۶ نفر
2021-07-25T13:06:52+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۸۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۹۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۰ نفر

۹۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۰ نفر
2021-07-24T12:53:31+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۹۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۱۴۳۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۰ نفر

۱۴۳۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۰ نفر
2021-07-23T12:06:52+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک‌هزار و ۴۳۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۰۴۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۶ نفر

۱۰۴۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۶ نفر
2021-07-22T14:26:49+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۴۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۱۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا / وضعیت خور زرد است

۱۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا / وضعیت خور زرد است
2021-07-22T10:26:54+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۵ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفته است.

۱۸۲۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۵ نفر

۱۸۲۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۵ نفر
2021-07-21T13:10:25+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۸۲۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۵۶۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۸ نفر

۱۵۶۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۸ نفر
2021-07-20T12:50:31+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۵۶۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۵۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

۱۵۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر
2021-07-19T12:08:14+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۵۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۰۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

۱۰۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر
2021-07-18T13:08:12+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۸۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۱۲ نفر

۸۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۱۲ نفر
2021-07-17T14:34:53+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۸۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

پذیرش غیر اورژانسی در بیمارستان‌های اصفهان ممنوع شد / تغییر مراکز پذیرش مبتلایان کرونا

پذیرش غیر اورژانسی در بیمارستان‌های اصفهان ممنوع شد / تغییر مراکز پذیرش مبتلایان کرونا
2021-07-17T09:54:56+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پذیرش بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان‌های شهرهای با وضعیت قرمز شیوع کرونا در اصفهان ممنوع اعلام شده است.

۱۲۷۰بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت۱۵نفر

۱۲۷۰بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت۱۵نفر
2021-07-16T11:48:15+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۲۷۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۱۳۲۹بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت۱۷نفر

۱۳۲۹بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت۱۷نفر
2021-07-15T11:41:40+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۳۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۹ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر در وضعیت نارنجی ثبت شد

۹ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر در وضعیت نارنجی ثبت شد
2021-07-14T16:08:11+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا ثبت شده است.

۱۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳ نفر

۱۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳ نفر
2021-07-14T13:14:52+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

هزار و ۲۸۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/فوت۶نفر

هزار و ۲۸۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/فوت۶نفر
2021-07-13T13:08:15+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۲۸۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۱۰۱۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۷ نفر

۱۰۱۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۷ نفر
2021-07-12T13:41:36+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک‌هزار و ۱۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۷۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۴ نفر

۷۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۴ نفر
2021-07-11T12:01:30+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۷۸۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر

۵۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر
2021-07-10T12:48:16+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۱۰۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۰ نفر

۱۱۰۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۰ نفر
2021-07-09T14:01:34+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی یک هزار و ۱۰۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی

۵ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۳ شهر در وضعیت نارنجی
2021-07-09T12:14:53+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر پنج شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است.

۱۰۳۶بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۵ نفر

۱۰۳۶بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۵ نفر
2021-07-08T10:28:11+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون یک هزار و ۳۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۸۲۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۹ نفر

۸۲۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۹ نفر
2021-07-07T14:34:59+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۸۲۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۳ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۲ شهر در وضعیت نارنجی

۳ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت/۱۲ شهر در وضعیت نارنجی
2021-07-06T15:34:53+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از قرار گرفتن سه شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.

۶۷۹بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۵بیمار

۶۷۹بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۵بیمار
2021-07-06T12:41:31+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۶۷۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۹۴۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۹ بیمار

۹۴۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۹ بیمار
2021-07-05T13:14:53+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۹۴۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۶۴۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر

۶۴۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر
2021-07-04T13:48:12+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۶۴۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۳۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

۳۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر
2021-07-03T13:12:55+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۳۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا / اردستان قرمز شد

۱۴ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا / اردستان قرمز شد
2021-07-03T09:12:53+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت ۱۴ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار گرفت.

۷۲۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر

۷۲۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر
2021-07-02T13:19:34+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۷۲۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۶۵۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳ نفر

۶۵۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳ نفر
2021-07-01T10:33:01+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۶۵۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۳ شهر اصفهان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت/۱۱ شهر در وضعیت زرد

۱۳ شهر اصفهان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت/۱۱ شهر در وضعیت زرد
2021-06-30T12:19:39+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۱۳ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفته است و روند شیوع در استان افزایشی است.

۵۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۴ نفر

۵۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۴ نفر
2021-06-30T11:12:59+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۹۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر

۵۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر
2021-06-29T13:06:15+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۶۰۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۱ نفر

۶۰۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۱۱ نفر
2021-06-28T12:19:38+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۶۰۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۵۳۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۰ نفر

۵۳۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۰ نفر
2021-06-27T14:26:13+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۳۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت

۱۱ شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفت
2021-06-27T10:12:54+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر شیوع کرونا در ۱۱ شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجی قرار دارد.

۲۷۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر

۲۷۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر
2021-06-26T14:06:18+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۲۷۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۶۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۰ نفر

۵۶۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۰ نفر
2021-06-25T12:05:03+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۶۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۲ بیمار

۵۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۲ بیمار
2021-06-24T12:11:44+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۵۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۶۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر

۶۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۸ نفر
2021-06-23T11:38:22+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۶۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر

۵۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر
2021-06-22T15:51:44+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۳۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۳۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۵ نفر

۵۳۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۵ نفر
2021-06-21T13:31:45+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۵۳۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۲۷۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۰ بیمار

۲۷۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند/فوت ۱۰ بیمار
2021-06-20T13:11:45+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۲۷۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۳۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر

۳۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر
2021-06-19T14:11:46+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۳۳۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۴۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۴ نفر

۴۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۴ نفر
2021-06-18T12:05:23+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۴۸۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۴۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر

۴۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۲ نفر
2021-06-17T11:58:18+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۴۷۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۴ نفر

۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۴ نفر
2021-06-16T12:11:43+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۴۶۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر

۴۶۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر
2021-06-15T11:24:58+04:30
اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۴۶۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۵۱۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۱۶بیمار

۵۱۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / فوت ۱۶بیمار
2021-06-14T13:31:42+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۵۱۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.

۳۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳نفر

۳۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳نفر
2021-06-13T13:38:31+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۳۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۳۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۵ نفر

۳۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۵ نفر
2021-06-12T11:58:24+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۳۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۴۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر

۴۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر
2021-06-11T12:25:02+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۴۸۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

۴۸۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۱ نفر

۴۸۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۲۱ نفر
2021-06-10T12:58:20+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۴۹۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

۴۹۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر

۴۹۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۱ نفر
2021-06-09T12:38:24+04:30
اصفهان – سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی ۴۹۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

۳۹۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا دراصفهان شناسایی شدند/فوت ۲۵ بیمار

۳۹۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا دراصفهان شناسایی شدند/فوت ۲۵ بیمار
2021-06-08T13:06:48+04:30
اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از روز گذشته تاکنون ۳۹۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)