میرنیوز

لزوم حذف کامل ربا از جریان بانکی کشور/ نظارت شرعی بر بانک نباید تشریفاتی باشد

لزوم حذف کامل ربا از جریان بانکی کشور/ نظارت شرعی بر بانک نباید تشریفاتی باشد 2020-12-02T18:50:01+03:30

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مبلغی در سمینار بانکداری اسلامی که از طرف جامعه المصطفی العالمیه شعبه لبنان به صورت مجازی برگزار شد‬؛ با اشاره به مؤلفه‌های چهارگانه شکل گیری بانکداری اسلامی، اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی بانک، نباید افتخاری، مشورتی و تشریفاتی باشد.

چهار مؤلفه مهم برای شکل گیری بانکداری اسلامی

وی حذف کامل ربا به صورت واقعی از جریان و عملیات بانک، قرار دادن عقود اسلامی در ساختار بانکی، اجرای محتوای واقعی (و نه اسمی و تشریفاتی) این عقود و نظارت هیئت فقهی با ساز و کارهای حقوقی بر کل روند اجرای عقود در بانک را چهار مؤلفه مهم برای شکل گیری بانکداری اسلامی ذکر کرد و افزود: اگر همه یا برخی از این مؤلفه‌های چهارگانه وجود نداشته باشند، بانکداری اسلامی یا اساساً پدید نمی‌آید و یا اگر نهادی تحت این عنوان شکل بگیرد، یک شکل گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسلامی است.

اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مؤلفه حذف کامل ربا از جریان و عملیات بانکی گفت: ربا خط قرمز دین است؛ اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است.

آیت الله مبلغی در ارتباط با مؤلفه دوم بانکداری اسلامی گفت: برخی تصور می‌کنند وقتی اسلام به دنبال حذف ربا از بانک است، می‌خواهد دنیایی از سکون، سکوت، عدم فعالیت، عدم سرمایه گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیلی بانک را ایجاد کند، در حالی که این تصور اساساً درست نیست، اسلام تمرکز زیادی بر سرمایه گذاری و توسعه دارد و خداوند در قرآن به ایجاد عمران در زمین امر کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل و جامع درک و آن را به دقت اجرا کنیم، روح تازه ای به آن داده ایم.

اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل درک و اجرا کنیم، روح تازه ای به آن داده ایم

آیت الله مبلغی تصریح کرد: واقعیت این است که قراردادهای اسلامی بسیار گسترده و از تنوع و انعطاف پذیری زیادی برخوردار است؛ به طوری که می‌تواند زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری را به طرق مختلف و متنوعی پوشش دهد.

وی با اشاره به اینکه تعامل اسمی و ظاهری با عقود اسلامی مسئله خطرناکی است، گفت: ما نباید با اصطلاحات و ادبیات عقود اسلامی بازی کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: برای پیاده سازی واقعیت قراردادهای اسلامی، ابتدا باید قراردادهای اسلامی را به درستی و دقیق بشناسیم و ماهیت آنها را کاملاً درک کنیم، سپس به صورت تخصصی و با بهره‌گیری از آرا و متخصصان، واقعیت و محتواهای آنها را در کالبد بانک تعبیه کنیم و سرانجام هم توسط بانک و مسئولان بانک و هم توسط مشتریان بانک این قراردادهای اسلامی را با دقت در تمام مراحل قرارداد، (از زمان پیدایش تا تمام مراحل روندهایی که براساس قرارداد انجام می‌شود)، اجرا کنیم.

هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد

آیت الله مبلغی با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شرعی اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد، زیرا چنین هیأتی فایده‌ای ندارد، بلکه این نظارت شرعی باید در تمام مراحل فرآیند قرارداد وجود داشته باشد و کار نظارت را با ابزار حقوقی تضمین کننده به انجام برساند.

وی افزود: بر این اساس اولاً این هیئت باید تأیید کند که در بانک‌ها همه این مراحل درست تحقق می‌پذیرند و این درستی در تمام مراحل را امضا کنند و در ثانی، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی تضمین کننده، پیگیری‌های لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم اجرا یا انحراف از این قراردادها را به انجام برسانند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی‬ با اشاره به سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی، گفت: عقود اسلامی به شرط فراهم بودن همه شرایط می‌توانند در دو بخش اول و دوم به صورت معنادار و تأثیر گذاری ماهیت فعالیت بانکی را نشاط و تحرک ستودنی ببخشند.

آیت الله مبلغی گفت: بخش تجهیز منابع از سه رهگذر حساب جاری، حساب پس انداز و حساب سرمایه گذاری شکل می‌گیرد.

تجهیز منابع بانکداری اسلامی

وی گفت: حساب جاری، حسابی است که صاحب پول آن را در بانک به منظور حفظ پول خود از یک طرف و درخواست و برداشت آن به سرعت و سهولت از طرف دیگر، و انجام معاملات روزانه به طور مرتب در بازار معاملات بدون نیاز به حمل پول از طرف سوم باز می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری‬ به ماهیت شناسی پولی که مشتری در بانک به عنوان حساب جاری قرار می‌دهد، پرداخت و گفت بین فقیهان این پرسش مطرح شده است که آیا مبالغی که مشتریان در حساب جاری در اختیار بانک قرار می‌دهند ودیعه است یا قرض؟ برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند که این نوع سپرده، ودیعه است، این در حالی است که اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند که این نمی‌تواند ودیعه باشد بلکه ماهیت قرضی دارد؛ آنها برای این مدعا دلایلی ذکر کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخت.

وی با اشاره به اینکه حساب پس انداز یک حساب کارآمد و تأثیر گذار در تجهیز و تأمین منابع بانک است، گفت: شکل دهی فقهی به این حساب در ساختار بانک اسلامی به دو صورت قابل انجام است؛ اول اینکه تکیه بر قرض الحسنه شود در این صورت اموالی که از طرف صاحب حساب در اختیار بانک قرار می‌گیرد به ملکیت بانک در می‌آید و بانک با تکیه بر اموال در اختیار، بر اساس عقود اسلامی به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند که در این صورت، صاحب پس انداز هیچ‌گونه فائده و ربحی را از بانک دریافت نمی‌کند چرا که ربا تلقی می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راه دوم شکل دهی به این حساب بر اساس مضاربه است؛ به گونه‌ای که مشتری بانک به عنوان صاحب سرمایه و بانک به عنوان عامل در این مضاربه ایفای نقش می‌کنند.

آیت الله مبلغی گفت: سپرده سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی حسابی است که توسط مشتری در بانک با هدف سرمایه گذاری براساس یکی از قراردادهای اسلامی گشوده می‌شود، در سپرده‌های سرمایه گذاری، در بسیاری از مواقع، در واقع دو قرارداد منعقد می‌شود، یکی قرارداد وکالت بین مشتری و بانک است و دیگری عقدی از عقود اسلامی که بین بانک و یک شخص ثالث بسته می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق قرارداد دوم، فرآیند سرمایه گذاری صورت می‌گیرد و سود بین مالک سرمایه و شخص ثالثی که طرف قرارداد است، توسط بانک توزیع می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: تخصیص منابع عملی است که بانک در تعامل مشتریان به آن اقدام می‌کند و به موجب آن، منابع در اختیار را در چارچوب‌های حقوقی به سمت فعالیت‌های اقتصادی، و توسعه و شکوفایی آنها هدایت می‌کند.

آیت الله مبلغی ادامه داد: تخصیص منابع یک زمینه بسیار وسیع برای بانکداری اسلامی است، زیرا بر اساس قراردادهای مختلف اسلامی در این زمینه با مشتریان خود تعامل می‌کند و فعالیت اقتصادی گسترده‌ای را در قالب این قراردادها شکل می‌دهد و مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره بشرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، خرید دیون، قرض الحسنه، بیع تقسیط، سرمایه گذاری مستقیم و عقود متعدد دیگر از این دست است.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار استان ها

ارائه لایحه بودجه ۶ هزار میلیاردی شیراز برای سال ۱۴۰۰

ارائه لایحه بودجه ۶ هزار میلیاردی شیراز برای سال ۱۴۰۰
2021-01-21T11:56:33+03:30
شیراز - لایحه‌ بودجه ۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومانی شهرداری شیراز برای سال ۱۴۰۰، توسط شهردار به شورای شهر ارائه شد.

نماینده مردم سمنان در مجلس: قوه قضاییه به موضوع بورس ورود کند

 نماینده مردم سمنان در مجلس: قوه قضاییه به موضوع بورس ورود کند
2021-01-21T12:03:33+03:30
گروه استان‌ها- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است تا قوه قضاییه به موضوع بورس ورود کند.

بررسی واکسن‌های خارجی کرونا در میزگرد تسینم| چرا نباید از "آمریکا و انگلیس"‌‌ واکسن وارد کنیم؟ / "فایزر" اثر درمانی ندارد

 بررسی واکسن‌های خارجی کرونا در میزگرد تسینم| چرا نباید از "آمریکا و انگلیس"‌‌ واکسن وارد کنیم؟ / "فایزر" اثر درمانی ندارد
2021-01-21T12:03:32+03:30
گروه استان‌ها- کارشناسان حوزه پزشکی در میزگرد "علل بی اعتمادی به واکسن آمریکا و انگلیس" در دفتر خبرگزاری تسنیم به دلایل علمی و سیاسی بی اعتمادی به...

داستان تکراری صفوف طولانی کامیون‌داران در مرزهای استان کرمانشاه/ دپوی کامیون‌ها این بار به شیخ‌صله رسید

 داستان تکراری صفوف طولانی کامیون‌داران در مرزهای استان کرمانشاه/ دپوی کامیون‌ها این بار به شیخ‌صله رسید
2021-01-21T12:03:32+03:30
گروه استان‌ها- نبود زیرساخت مناسب در مرز رسمی شیخ صله استان کرمانشاه سبب ایجاد مشکلاتی برای کامیون‌داران و تخلیه بار و دپوی آن‌ها شده است.

وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت لوازم خانگی / تمهیدات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اندیشیده شده است

 وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت لوازم خانگی / تمهیدات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اندیشیده شده است
2021-01-21T12:03:31+03:30
گروه استان‌ها_ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌های لوازم‌خانگی روزبه‌روز در حال کاهش است، در بخش ورق تمهیداتی برای خودروسازان و لوازم‌خانگی اندیشیده شده ت...

ماجرای شناسایی ۱۴ مورد زردی مشکوک به هپاتیت A در خوزستان چه بود؟

 ماجرای شناسایی ۱۴ مورد زردی مشکوک به هپاتیت A در خوزستان چه بود؟
2021-01-21T11:50:05+03:30
گروه استان‌ها ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ‌اهواز گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته از دو روستای مجاور هم که اتفاقا دارای انشعاب آب مشترکند یکی از روستاها ...

وزیر نفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ گازی در مشعل نمی‌سوزد / درآمد ۱.۵ میلیاردی پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس

 وزیر نفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ گازی در مشعل نمی‌سوزد / درآمد ۱.۵ میلیاردی پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس
2021-01-21T11:50:04+03:30
وزیر نفت گفت: بیدبلند یک ابرپروژه و مبدا صنعت گاز ایران است با راه اندازی این پروژه ظرفیت ۲۵ میلیون متر مکعب در روز و بهره برداری از خط لوله سراسری اول در س...

رئیس قوه قضائیه: کسانی که فکر می‌کنند مشکلات با مذاکره حل می‌شود اشتباه می‌کنند / نیروهای انقلابی را برای رفع مشکلات قادر می‌دانیم

 رئیس قوه قضائیه: کسانی که فکر می‌کنند مشکلات با مذاکره حل می‌شود اشتباه می‌کنند / نیروهای انقلابی را برای رفع مشکلات قادر می‌دانیم
2021-01-21T11:50:04+03:30
گروه استان‌ها- رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که فکر می‌کنند مشکلات با مذاکره حل می‌شود اشتباه می‌کنند و تفکر حل مشکلات کشور از طریق مذاکره اشتباه است.

ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن منطقه "گوغر" بافت

ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن منطقه "گوغر" بافت
2021-01-21T11:33:05+03:30
رییس دادگستری شهرستان بافت از ورود دستگاه قضایی به پرونده معدن سنگ مرمریت منطقه گوغر در این شهرستان خبر داد.

گردنه های کوهستانی خراسان شمالی مه آلود است/ تردد کشنده در گردنه های استان ممنوع شد

گردنه های کوهستانی خراسان شمالی مه آلود است/ تردد کشنده در گردنه های استان ممنوع شد
2021-01-21T11:33:05+03:30
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: در حال حاضر گردنه های کوهستانی این استان مه آلود است.

طوفان با سرعت ۱۲۹ کیلومتر در گلستان

طوفان با سرعت ۱۲۹ کیلومتر در گلستان
2021-01-21T11:33:04+03:30
مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: طوفان بامداد امروز باعث قطع برخی درختان، سقوط تابلوهای تبلیغاتی، خسارت به تأسیسات برق و برخی منازل مسکونی شد.

فرود اضطراری پرواز «تهران- کراچی» در فرودگاه زاهدان

فرود اضطراری پرواز «تهران- کراچی» در فرودگاه زاهدان
2021-01-21T11:29:51+03:30
زاهدان- مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های سیستان‌ و بلوچستان از فرود اضطراری هواپیمای پرواز «تهران-کراچی» در فرودگاه زاهدان خبر داد.

بیش از ۴۵ میلیارد تومان زعفران از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد

بیش از ۴۵ میلیارد تومان زعفران از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد
2021-01-21T11:19:56+03:30
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: ۳۰ درصد مطالبات زعفران کاران خراسان جنوبی پرداخت شد و ارزش زعفران خریداری شده ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

روز اول بهمن در قزوین بدون فوتی کرونا ثبت شد

روز اول بهمن در قزوین بدون فوتی کرونا ثبت شد
2021-01-21T11:19:55+03:30
در ۲۴ ساعت گذشته (چهارشنبه اول دی ماه ۹۹)، فوتی ناشی از کرونا در استان قزوین اتفاق نیفتاد؛ هم اکنون بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۱ بیمار جدید مبتلا به کووی...

آخرین وضعیت شهرستان رشت در پی بارش برف

آخرین وضعیت شهرستان رشت در پی بارش برف
2021-01-21T11:19:55+03:30
فرماندار شهرستان رشت در خصوص آخرین وضعیت شهرستان در پی بارش برف گفت: در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از شب گذشته تاکنون، تردد در تمام محورهای شهرستان رشت جری...

غرامت دستمزد به مبتلایان سرپایی و بستری کرونا پرداخت می شود

غرامت دستمزد به مبتلایان سرپایی و بستری کرونا پرداخت می شود
2021-01-21T11:19:54+03:30
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: سازمان تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان مبتلا به کرونا در دوران استراحت پزشکی غرامت دستمزد پرداخت می‌کند.

لرستان ۵۳ شهید روحانی را تقدیم انقلاب کرده است

لرستان ۵۳ شهید روحانی را تقدیم انقلاب کرده است
2021-01-21T11:19:54+03:30
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان گفت: این استان ۵۳ شهید روحانی را تقدیم انقلاب کرده است.

برف و کولاک زمستانی مهمان جاده‌های زنجان

برف و کولاک زمستانی مهمان جاده‌های زنجان
2021-01-21T11:19:53+03:30
مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌های استان زنجان، از بارش برف و کولاک موضعی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

کلیه راه های اصلی، فرعی و روستایی گیلان باز است/ قطعی آب، برق و گاز نداریم

کلیه راه های اصلی، فرعی و روستایی گیلان باز است/ قطعی آب، برق و گاز نداریم
2021-01-21T11:19:53+03:30
مدیرکل مدیریت بحران گیلان، با بیان اینکه کلیه راه های اصلی، فرعی و روستایی گیلان باز است، گفت: بارش برف در غرب استان به پایان رسیده و اکنون شاهد بارش ها در ب...

برف‌روبی ۲۹۵۷ کیلومتر از جاده‌های کرمانشاه/ همه راه‌ها باز است

برف‌روبی ۲۹۵۷ کیلومتر از جاده‌های کرمانشاه/ همه راه‌ها باز است
2021-01-21T11:19:52+03:30
‍ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون تمام محورهای مواصلاتی استان باز است، از امدادرسانی به ۱۷۵ خودرو گرفتار در برف در ش...

کرونا با این افراط و تفریط‌ها درمان نمی‌شود

کرونا با این افراط و تفریط‌ها درمان نمی‌شود
2021-01-21T11:19:51+03:30
یک متخصص طب سنتی با بیان اینکه همیشه دو دیدگاه افراط و تفریط را در طب سنتی شاهد بودیم که هر دو اشتباه است، گفت: دانشی که مبتنی بر طب حکیمانه است و دانش طب نو...

استان کرمان از توسعه نامتوازن رنج می برد

استان کرمان از توسعه نامتوازن رنج می برد
2021-01-21T11:19:50+03:30
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان گفت: استان کرمان از توسعه نامتوازن رنج می برد و در این راستا از شرکت های بزرگی همچون گل‌گهر و سایر شرکت ها توقع داریم د...

ارائه تسهیلات ارزان قیمت کشاورزی در سال ۱۴۰۰

ارائه تسهیلات ارزان قیمت کشاورزی در سال ۱۴۰۰
2021-01-21T11:19:49+03:30
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با مذاکرات در تلفیق و تلاشهای وافر کمیسیون از محل تبصره ۱۴ پیشنهاد۹ هزار میلیارد تومان ماوالتفاوت یارانه به بخش ک...

هدیه ای که استاندار سمنان از رئیسی طلب کرد

هدیه ای که استاندار سمنان از رئیسی طلب کرد
2021-01-21T11:19:49+03:30
استاندار سمنان با اشاره به جابجایی زندان سمنان از رئیس دستگاه قضایی خوست که با کمک به فرآیند آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان که در چهار دهه گذشته از آن ب...

جزئیات جدید از ابتلا به هپاتیت A در روستای "لالب" باغملک

جزئیات جدید از ابتلا به هپاتیت A در روستای "لالب" باغملک
2021-01-21T11:19:48+03:30
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مشاهده مواردی از هپاتیت A در باغملک را تایید کرد.

تعداد فوتی‌های کرونا در البرز به ۲۶۴۲ نفر رسید

تعداد فوتی‌های کرونا در البرز به ۲۶۴۲ نفر رسید
2021-01-21T11:19:47+03:30
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان باختگان این بیماری در استان به  ۲۶۴۲ نف...

کمک رسانی به ۱۰ حادثه دیده و ۶ مصدوم در پی بارش برف در گیلان

کمک رسانی به ۱۰ حادثه دیده و ۶ مصدوم در پی بارش برف در گیلان
2021-01-21T11:19:47+03:30
مدیرعامل هلال احمر گیلان، با اشاره به آماده باش ۴۴ پایگاه و پست امداد و نجات در سراسر استان به دنبال بارش برف، گفت: چهار حادثه تصادف و واژگونی خودرو با ۱۰ حا...

مأمور پلیس «بمپور» توسط قاچاقچیان سوخت به شهادت رسید

مأمور پلیس «بمپور» توسط قاچاقچیان سوخت به شهادت رسید
2021-01-21T11:16:38+03:30
زاهدان- ستوان‌دوم «احمد حبیبی‌فر» توسط قاچاقچیان سوخت در شهرستان «بمپور» به شهادت رسید.

محور هراز باز و کیاسر مسدود شد

محور هراز باز و کیاسر مسدود شد
2021-01-21T11:16:37+03:30
ساری- رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بازشدن محور هراز گفت: محور کیاسر به دلیل بارش برف و باران و خطر سقوط بهمن مسدود شده است.

۹۰ درصد بودجه در مرکز کشور متمرکز است

۹۰ درصد بودجه در مرکز کشور متمرکز است
2021-01-21T11:16:36+03:30
رفسنجان - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۹۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ در مرکز کشور متمرکز است.