میرنیوز

بحران آب

آخرین اخبار مجازی دارای کلمه کلیدی : بحران آب

ضرورت توجه به موضوع مهم «مدیریت منابع آب» در دولت سیزدهم

ضرورت توجه به موضوع مهم «مدیریت منابع آب» در دولت سیزدهم
2021-07-04T15:48:12+04:30
مدیریت آب در کشور جزء لاینفک موضوعات اساسی و بنیادین مورد توجه سیاسیون و برنامه ریزان قلمداد می‌شود و انتظار بدنه تخصصی و مردم نیز توجه مسئولین به ویژه در دو...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)