میرنیوز

دبیرخانه دین پژوهان کشور

آخرین اخبار فرهنگی دارای کلمه کلیدی : دبیرخانه دین پژوهان کشور

دبیرخانه دین‌پژوهان کشور پژوهشگر می‌پذیرد

دبیرخانه دین‌پژوهان کشور پژوهشگر می‌پذیرد
2020-08-01T12:23:14+04:30
دبیرخانه دین‌پژوهان کشور برای تکمیل گروه‌های پژوهشگری و داوری پژوهش‌ها و پایان نامه‌های دینی از اساتید و پژوهشگران خواسته تا رزومه علمی خود را به این دبیرخان...