میرنیوز

حسین ظریف منش

آخرین اخبار فرهنگی دارای کلمه کلیدی : حسین ظریف منش

برنامه‌های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد

برنامه‌های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد
2020-08-02T14:16:33+04:30
حسین ظریف منش مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر در نشست خبری برنامه های فرهنگی، مذهبی این بنیاد در دهه امامت و ولایت را تشریح کرد.

برنامه های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد

برنامه های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد
2020-08-02T12:56:31+04:30
حسین ظریف منش مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر در نشست خبری برنامه های فرهنگی، مذهبی این بنیاد در دهه امامت و ولایت را تشریح کرد.