میرنیوز

جعفر طزری

آخرین اخبار فرهنگی دارای کلمه کلیدی : جعفر طزری

روسیاهی اغتشاشات اخیر برای بی بصیرت ها و ترسوها خواهد ماند

روسیاهی اغتشاشات اخیر برای بی بصیرت ها و ترسوها خواهد ماند
2022-11-18T13:38:51+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: این اغتشاش ها هم با پیروزی نظام اسلامی به پایان خواهد رسید اما روسیاهی آن برای حامیان و بی بصیرت‌ها و ترسوها خواهد ماند.

پیشرفت موشکی ایران حاصل تلاش های بی وقفه شهید طهرانی مقدم است

پیشرفت موشکی ایران حاصل تلاش های بی وقفه شهید طهرانی مقدم است
2022-11-11T12:32:04+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: پیشرفت موشکی ایران حاصل تلاش های بی وقفه شهید طهرانی مقدم است.

دشمن وحدت جامعه اسلامی را نشانه گرفته است

دشمن وحدت جامعه اسلامی را نشانه گرفته است
2022-10-28T14:38:47+03:30
ورامین- امام جمعه موقت ورامینگفت: دشمن وحدت جامعه اسلامی را نشانه گرفته است.

تقویت مساجد اعتقادات دینی را مقابل هجمه های دشمن حفظ می کند

تقویت مساجد اعتقادات دینی را مقابل هجمه های دشمن حفظ می کند
2022-08-19T14:54:27+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به اینکه مسجد مرکز مهم فعالیت های اجتماعی است گفت: تقویت مساجد اعتقادات دینی را مقابل هجمه های دشمن حفظ می کند.

عمل به تعهدات برجامی تنها در صورت لغو تحریم ها امکان پذیر است

عمل به تعهدات برجامی تنها در صورت لغو تحریم ها امکان پذیر است
2022-08-05T15:14:26+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: جمهوری اسلامی زمانی حاضر است به برجام عمل کند که طرف مقابل طبق برجام تمامی تحریم‌ها را لغو و جمهوری اسلامی آن را راستی آزمایی ...

صاحبخانه ها حاضر نشوند مشکلات مادی فقط به مستاجر وارد شود

صاحبخانه ها حاضر نشوند مشکلات مادی فقط به مستاجر وارد شود
2022-07-01T13:44:38+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: صاحبخانه ها حاضر نشوند مشکلات مادی فقط به مستاجر وارد شود.

رژیم صهیونیستی قادر به تأمین امنیت خود در سرزمین‌های اشغالی نیست

رژیم صهیونیستی قادر به تأمین امنیت خود در سرزمین‌های اشغالی نیست
2022-04-29T13:34:05+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: امروز رژیم صهیونیستی قادر به تأمین امنیت خود در سرزمین‌های اشغالی نیست.

جنگ روسیه و اوکراین چهره واقعی نهادهای بین المللی را نشان داد

جنگ روسیه و اوکراین چهره واقعی نهادهای بین المللی را نشان داد
2022-03-04T13:56:10+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به اینکه عامل جنگ روسیه و اوکراین مانند بسیاری از جنگ‌های دیگر آمریکا است گفت: جنگ روسیه و اوکراین چهره واقعی نهادهای بین ...

خسارت پرورشی کرونا به دانش آموزان نسبت به آموزش بیشتر بوده است

خسارت پرورشی کرونا به دانش آموزان نسبت به آموزش بیشتر بوده است
2022-02-25T14:36:08+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به افت تحصیلی دانش آموزان در حوزه آموزش طی ایام کرونا گفت: خسارت پرورشی کرونا به دانش آموزان نسبت به آموزش بیشتر بوده است.

مسئولان ورامین برای کاهش آسیبهای اجتماعی در حاشیه شهر اقدام کنند

مسئولان ورامین برای کاهش آسیبهای اجتماعی در حاشیه شهر اقدام کنند
2022-01-14T13:25:22+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با تاکید بر اقدام فوری مسئولان برای کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه شهر گفت: برخی مسئولان ورامین حتی یک بار هم به مناطق حاشیه...

خروج آمریکا از غرب آسیا اهداف شهید سلیمانی را محقق می کند

خروج آمریکا از غرب آسیا اهداف شهید سلیمانی را محقق می کند
2022-01-07T14:03:19+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: خروج آمریکا از غرب آسیا اهداف شهید سلیمانی را محقق می کند.

فتنه گران با مانع تراشی به دنبال تزریق ناامیدی در مردم هستند

فتنه گران با مانع تراشی به دنبال تزریق ناامیدی در مردم هستند
2021-12-31T14:18:07+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به اینکه فتنه انگیزی فتنه گران پایان ندارد گفت: فتنه گران با مانع تراشی به دنبال تزریق ناامیدی در مردم هستند.

اجازه تفسیر وقایع و اتفاقات را نباید به دشمنان بدهیم

اجازه تفسیر وقایع و اتفاقات را نباید به دشمنان بدهیم
2021-12-24T13:31:03+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به اینکه در جنگ روایت‌ها، هدف دشمن ناامید کردن مردم نسبت به نظام و اهداف نظام است گفت: نباید اجازه تفسیر وقایع و اتفاقات ر...

نباید اجازه تفسیر وقایع و اتفاقات را به دشمنان بدهیم

نباید اجازه تفسیر وقایع و اتفاقات را به دشمنان بدهیم
2021-12-24T13:17:44+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به اینکه در جنگ روایت‌ها، هدف دشمن ناامید کردن مردم نسبت به نظام و اهداف نظام است گفت: نباید اجازه تفسیر وقایع و اتفاقات ر...

راه حل توطئه های دشمنان وحدت در جهان اسلام است

راه حل توطئه های دشمنان وحدت در جهان اسلام است
2021-10-22T13:15:47+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به وقایع اخیر در لبنان و افغانستان گفت: راه حل توطئه های دشمنان وحدت در جهان اسلام است.

آمریکا با ایجاد ناامنی در افغانستان به دنبال اهداف نظامی است

آمریکا با ایجاد ناامنی در افغانستان به دنبال اهداف نظامی است
2021-10-15T13:02:27+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: آمریکا با ایجاد ناامنی در افغانستان به دنبال اهداف نظامی است.

دستاوردهای سیاسی و نظامی کشور مرهون مقاومت ۴۲ ساله نظام است

دستاوردهای سیاسی و نظامی کشور مرهون مقاومت ۴۲ ساله نظام است
2021-09-24T14:01:43+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: دستاوردهای سیاسی و نظامی کشور مرهون مقاومت ۴۲ ساله نظام است.

آمریکا در پی ارسال واکسن آلوده به ژاپن رسوا شد

آمریکا در پی ارسال واکسن آلوده به ژاپن رسوا شد
2021-08-27T14:43:10+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: در چند روز گذشته خبری آمد که آمریکا یک میلیون و نیم واکسن آلوده به ژاپن ارسال کرده است، این خبر سبب رسوایی آمریکا شد.

تعامل با دنیا فقط مربوط به آمریکا و سه کشور اروپایی نیست

تعامل با دنیا فقط مربوط به آمریکا و سه کشور اروپایی نیست
2021-08-06T14:42:34+04:30
ورامین- امام خیرآباد گفت: تعامل با دنیا فقط تعامل با آمریکا و سه کشور اروپایی نیست تعامل با دنیا تعامل با همه کشورهایی است که به کشور ما با دیده احترام می‌نگ...

فضای سنگین رسانه‌ای دشمن نباید کشور را تحت تاثیر قرار دهد

فضای سنگین رسانه‌ای دشمن نباید کشور را تحت تاثیر قرار دهد
2021-07-23T14:33:26+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: فضای سنگین رسانه‌ای دشمن نباید کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

اولویت دولت جدید رونق بخشیدن به کسب و کار و معیشت مردم است

اولویت دولت جدید رونق بخشیدن به کسب و کار و معیشت مردم است
2021-07-16T13:34:43+04:30
ورامین- امام جمعه منطقه خیرآباد با اشاره به اینکه اولویت دولت جدید رونق بخشیدن به کسب و کار و معیشت مردم است گفت: نباید انتظار داشت این مشکلات ۸ ساله طی چند ...

ریشه همه نا امنی‌ها حضور آمریکا در منطقه است

ریشه همه نا امنی‌ها حضور آمریکا در منطقه است
2021-07-02T13:59:25+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد با اشاره به اینکه حضور ۲۰ ساله آمریکا در منطقه غرب آسیا، چیزی جز ایجاد نا امنی و بی ثباتی به ارمغان نیاورده است، گفت: ریشه همه نا ا...

هفته حقوق بشر آمریکایی چهره بدون رتوش آمریکا را نشان می‌دهد

هفته حقوق بشر آمریکایی چهره بدون رتوش آمریکا را نشان می‌دهد
2021-06-25T14:32:47+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت:هفته حقوق بشر آمریکایی چهره واقعی آمریکا را بدون رتوش نشان می‌دهد، آمریکایی که امروز خود را مدافع حقوق بشر می‌داند مرتکب بزرگ...

تحریم‌ها با مدیریت سرمایه‌های داخلی بی اثر و اقتصاد شکوفا می شود

تحریم‌ها با مدیریت سرمایه‌های داخلی بی اثر و اقتصاد شکوفا می شود
2021-06-11T13:18:14+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت:‌ تحریم‌ها با مدیریت سرمایه‌های داخلی بی اثر و اقتصاد شکوفا می شود.

مسئولان منطقه ای از بسیاری از مشکلات اولیه منطقه خود بی خبرند

مسئولان منطقه ای از بسیاری از مشکلات اولیه منطقه خود بی خبرند
2020-09-11T14:25:38+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: مسئولان مردمی باید در میان مردم حضور داشته باشند.

هیات های مذهبی با عزاداری و رعایت بهداشت دشمنان را ناامید کردند

هیات های مذهبی با عزاداری و رعایت بهداشت دشمنان را ناامید کردند
2020-09-04T14:14:50+04:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: مردم و هیاتهای مذهبی با برگزاری مراسم های عزاداری با شکوه توام با رعایت پروتکل های بهداشتی نقشه دشمنان را نقش بر آب و آنان را ...

حضور پر شکوه مردم درانتخابات توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند

حضور پر شکوه مردم درانتخابات توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند
2020-02-21T13:50:11+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: حضور پر شکوه مردم درانتخابات توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

مسئولین باتکیه بر توان داخلی انرژی خود را صرف حل مشکلات کشور کنند

مسئولین باتکیه بر توان داخلی انرژی خود را صرف حل مشکلات کشور کنند
2020-01-24T13:15:24+03:30
ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: مسئولین باتکیه بر توان داخلی انرژی خود را صرف حل مشکلات کشور کنند.

حماقت آمریکا درخت مقاومت را در منطقه و جهان تنومندتر خواهد کرد

حماقت آمریکا درخت مقاومت را در منطقه و جهان تنومندتر خواهد کرد
2020-01-03T13:55:12+03:30
ورامین- امام جمعه موقت ورامین با اشاره به شهادت سردار سلیمانی توسط آمریکای جنایتکار گفت: حماقت آمریکا درخت مقاومت را در منطقه و جهان تنومندتر خواهد کرد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)