میرنیوز

بهرام دلیر

آخرین اخبار فرهنگی دارای کلمه کلیدی : بهرام دلیر

عید قربان بازتاب‌های سیاسی و اجتماعی فراوان دارد/ ذبح کردن نفس

عید قربان بازتاب‌های سیاسی و اجتماعی فراوان دارد/ ذبح کردن نفس
2020-07-31T10:56:32+04:30
بهرام دلیر گفت: عید قربان، قربانی کردن تمام مصادیق نفس‌پرستی و هوی و هوس است. اگر ما به یک خودآگاهی و خودشناسی برسیم در واقع پیام عید قربان را دریافت کردیم.