میرنیوز

بنیاد غدیر

آخرین اخبار فرهنگی دارای کلمه کلیدی : بنیاد غدیر

برنامه‌های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد

برنامه‌های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد
2020-08-02T14:16:33+04:30
حسین ظریف منش مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر در نشست خبری برنامه های فرهنگی، مذهبی این بنیاد در دهه امامت و ولایت را تشریح کرد.

برنامه های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد

برنامه های بنیاد بین المللی غدیر در دهه امامت و ولایت تشریح شد
2020-08-02T12:56:31+04:30
حسین ظریف منش مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر در نشست خبری برنامه های فرهنگی، مذهبی این بنیاد در دهه امامت و ولایت را تشریح کرد.

مراسمات مذهبی را مطابق نظر ستاد کرونا و در محیط باز برگزار کنیم

مراسمات مذهبی را مطابق نظر ستاد کرونا و در محیط باز برگزار کنیم
2020-07-15T09:49:26+04:30
آیت الله کاظم صدیقی دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر در جلسه شورای معارف سیما گفت: مراسم ها را باید با نظر ستاد کرونا و با رعایت بهداشت در جلوی مساجد و در میدان‌...