میرنیوز

گزارشی از عملکرد پهلوی اول و ارتش رضاخانی در جریان اشغال ایران/ پس املاک ما چه می‌شود؟

 گزارشی از عملکرد پهلوی اول و ارتش رضاخانی در جریان اشغال ایران/ پس املاک ما چه می‌شود؟ 2020-09-13T14:52:18+04:30

خبرگزاری تسنیم- معصومه سجادیان؛

پایان حکومت رضاشاه به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم گره خورد. هرچند ایران اعلام بی طرفی کرده بود ولی اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا به بهانۀ واهی عدم اخراج اتباع آلمانی هجوم سراسری خود را به ایران در 3 شهریور 1320 آغاز کرد. در واقع علت اصلی اشغال استفاده از راه آهن برای کمک رسانی به شوروی و همچنین تامین مایحتاج سربازان بود و حضور آلمانی‌ها در ایران کوچک‌ترین اهمیتی برای متفقین نداشت. در 4 شهریور شهرها  بمباران شد. در همان روز رضاشاه  دست به دامان محمدعلی فروغی شد و به خانه اش رفت و از او راه نجات خواست. فروغی از  چهره های صاحب نفوذ و وابسته به انگلیس بود که در به قدرت رسیدن رضاشاه نیز نقش مهمی داشت و واسطه او با انگلیس بود. فروغی توصیه کرد که فوراً دستور آتش بس بدهد. از منظر او هیچ راهی برای حفظ پادشاهی رضاشاه نبود و او باید خاک ایران را ترک می کرد. فروغی تنها قول تلاش برای تداوم سلسله پهلوی به واسطه جانشینی ولیعهد را داد. در 9 شهریور رضاشاه استعفایی را که فروغی تنظیم کرده بود امضا و سلطنت را به محمدرضا واگذار کرد.

 در طی این بحران، ارتشی که طی سال‌ها حدود نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده بود در کمتر از سه روز فروپاشید. فرماندهان و به تبع آن سربازان بدون هیچ مقاومتی گریختند و حتی تفنگ ها را به زمین انداختند تا سبک بارتر شوند. این فرار تا به حدی بود که بعضی از واحدهای لشکر خراسان تا بندرعباس رسیدند. در گزارشی گفته شده است ارتش شوروی در تمام مسیر خود از شمال ترکمن صحرا تا گرمسار فقط با یک افسر برخورد کردند و آن هم رئیس شهربانی شاهرود بود که یک روز تمام از او بازجویی می کردند که علت فرار نکردن او چیست؟! گزارش سرتیب میرحسین یکرنگیان می تواند وضعیت اسفبار ارتش را تاحدودی ترسیم کند. «در بعضی لشگرها سهمیه فشنگ هر نفر اعم از افسر، درجه دار و سرباز 36 فشنگ بود. مسلسل ها هم فقط برای نیم ساعت تیراندازی فشنگ داشتند. وسایل نقلیه در لشگرها تقریبا هیچ بود. لشگرها حتی برای یک هفته خوار و بار نداشتند و روزانه از انبار غله آرد دریافت می کردند...سازمان لشگرها حتی برای زمان صلح نیز به طور صحیح سازماندهی و طراحی نشده بودند و به جای آنکه لشگرهای مرزی کشور تقویت شوند، لشگرهای 1 و 2 مرکز را تقویت می کردند. لشگرهای 1 و 2 از هر نظر مجهز بودند...در حالی که مهم ترین لشگرهای مرزی اصلا نمی دانستند که زرهپوش و تانک چه شکلی هستند و از آن ها چه کاری ساخته است.»  

از همین تقسیم بندی تجهیزات و نیروهای ارتش کاملا مشخص است که قسمت اعظم قوای ارتش رضاشاه برای سرکوب های داخلی سازماندهی شده بود. دو لشگر قوی و مجهز در مرکز برای سرکوب اعتراضات مردمی و یا کودتای احتمالی بوده است. حفظ تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان هیچ گاه هدف رضاشاه نبود زیرا  او به دست همین بیگانه و با کودتا به قدرت رسید و ترس این را داشت که با کودتای دیگری کنار گذاشته شود. تمام نیروی ارتش در سالهای پهلوی اول با شعار ایجاد امنیت صرف سرکوب و ارعاب مردم شد. مردم از غارت و اخاذی ارتشیان در امان نبودند و به گفته نائب کنسول آمریکا در بوشهر ارتشی ها قدم به قدم در شهر می گشتند و هر کسی را می دیدند می گرفتند و وادار به بیگاری در زیر آفتاب می کردند. در جای دیگر وابسته نظامی انگلیس در تهران گفته است «از تمام منابع گزارش می رسید که در سرتاسر کشور تقریبا با تنفر از رضاشاه یاد می کردند  این اساسا به خاطر سوءاستفاده امرای ارشد ارتش بود». یکی از مهم ترین اقدامات ارتش رضاشاهی، تضعیف و نابودی عشایر و ایلات بود. عشایر همواره از اصلی ترین پایه های اقتصادی و نظامی کشور بودند. آن ها علاوه بر تامین نیازمندی های خود محصولات را به شهرها می فرستادند و حتی گوسفند و اسب به خارج از کشور صادر می کردند که نشانه خود کفایی ایران بود. از سوی دیگر آن ها همواره از مرزها در مقابل بیگانگان دفاع کردند. رضاشاه با خلع سلاح و یکجانشین کردن عشایر کمر به نابودنی یکی از ارکان قدرت کشور بست. زیرا یکجانشینی و به اصطلاح تخته قاپو کردن یک ایل در قدیم به منزله کیفری بسیار سخت بود چون در این صورت احشام ایل از بین می رود. این در حالی بود که همین عشایر در جنگ جهانی اول بسیار دلاورانه تر و افتخارآمیزتر از ارتش رضاشاهی نمایان شدند.

در طی جنگ جهانی دوم راه آهن و تمام تجهیزات و امکانات ایران به خدمت شوروی و انگلیس درآمد. ورود متفقین مانند جنگ جهانی اول غارت اموال و غلات مردم را در پی داشت و .با این که هیچ مقاومت و جنگی صورت نگرفت 4 میلیون نفر از مردم بی پناه ایران به دلیل قحطی و بیماری از دنیا رفتند. این در حالی است که در طی 8 سال دفاع مقدس حدود 200 هزار نفر در مقاومتی افتخارآمیز به شهادت رسیدند و  نگذاشتند که حتی یک وجب از خاک ایران جدا شود. علی رغم نمونه های بسیار دیگر، تنها همین تجربه شهریور 1320 و مقایسه آن با دفاع مقدس کافی است که نشان دهنده نتیجه شوم تسیلم در برابر بیگانه باشد. البته در دوره رضاشاه علاوه بر اینکه  ایران به طور کامل در زمان جنگ اشغال شد، در زمان صلح هم خاک کشور در امان نماند و به خوشایند بیگانه جدا شد. برای نمونه در پیمان سعدآباد 800 کیلومترمربع اراضی مرغوب شامل کوه آرارات کوچک و دامنه‌ها و اراضی اطراف آن به ترکیه واگذار شد. همچنین در مذاکرات بر سر رود هیرمند با حکمیت انگلیسی ها، میزان سهم آب ایران از رود هیرمند به یک‌سوم تقلیل پیدا کرد و منطقه چکاب و مناطق نمک خیز مرز، به افغانستان رسید. بر اساس پیمان آخال که بین ایران و شوروی بسته شد، دهکده ای به نام فیروزه که بر اساس تقسیم بندی جزو ایران بود، به دست شوروی افتاد. از آنجا که رضاشاه عنصری وابسته انگلیس بود جای تعجب ندارد که در ایام صلح و جنگ در خدمت آن ها باشد و تنها نگرانی اش قدرت و اموال شخصی باشد. چنانکه  هنگام ارائه گزارش های اشغال مناطق شمال و جنوب غرب کشور، یک مرتبه رضاشاه بی شرمانه گفت: «پس املاک ما چه می شود؟ این نقاط که تمام املاک ما است!»

ارتش ,

نکته ای که در اشغال ایران در شهریور 1320 جلب توجه می کند، نبودن مقاومت های مردمی برخلاف جنگ جهانی اول است. در جنگ اول مبارزات مردمی به دنبال فتوای جهاد علما صورت گرفت. برای نمونه در شمال کشور نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در مقابل شوروی به راه افتاد و در جنوب شاهد مبارزه دلاورانه رئیسعلی دلواری و نیروهایش هستیم. ولی در جنگ دوم علاوه بر گریختن ارتش پوشالی، مقاومت مردمی نیز تشکیل نشد. در واقع بعد از دیکتاتوری 20 ساله، حکومت پهلوی دیگر پشتوانه مردمی نداشت. در این سال ها علما که در جنگ جهانی اول با فتواهای جهاد، مردم را تشویق به مقاومت می کردند، تضعیف شدند. عشایر خلع سلاح و پراکنده شده بودند. خفقان و ظلم مردم را تا به حدی از  حکومت بیزار کرده بود که علی رغم اوضاع اسفبار اشغال کشور و قحطی، از پایان دیکتاتوری رضاشاه خوشحال بودند. تلخی دوران رضاشاه باعث شده بود که مردم قحطی و هجوم بیگانه را به آن ترجیح دهند و این از منظر حامیان و کسانی که او را روی کار آورده بودند پنهان نبود. چنانکه سفیر انگلیس می گوید «ایرانیان انتظار داشتند که ما در مقابل اشغال کشور حداقل آنان را از دست شاه مستبد نجات دهیم»  و در گزارشی، وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران چنین می نویسد: «اکثریت مردم از شاه متنفرند و از هرگونه تغییری استقبال خواهند کرد. به نظر می رسید که این مردم حتی گسترش جنگ در ایران را به بقای رژیم حاضر ترجیح خواهند داد.» برکناری رضاشاه در واقع خواسته مردم ایران بود و اگر حفظ او ممکن بود به هیچ وجه از قدرت کنار گذاشته نمی شد. انگلیس پس از مشورت با فروغی که از  روسای لژ فراماسونری بود، محمدرضا را بر سر کار آورد. با این حال سفیر انگلیس با حسرت از رضاشاه و اقدامات او یاد می کند: «فروغی گر چه می دانست که یافتن جانشینی برای رضاشاه که به همان شکل اعمال قدرت کند غیر ممکن است، سرانجام به این نتیجه رسید که آن اصلاحات را با وجود رضاشاه نمی توان حفظ کرد.» انگلیس که بقای رضاشاه را ممکن نمی دید، موجی از انتقادات رسانه ای را علیه او آغاز کرد. رادیو بی بی سی شروع به پخش برنامه های فارسی از پیش آماده شده کرد و با آب و تاب از سوء اداره، حرص و بی رحمی های رضاشاه حکایت کرد. هم چنین در بین مردم پوسترهایی با عناوینی چون «دیکتاتورها شکست خواهند خورد» پخش کردند و وعده رفاه اقتصادی به مردم دادند! وعده ای که با به تاراج بردن ذخایر نفتی، غارت غلات، ایجاد قحطی و مرگ 4 میلیون ایرانی عملی شد.

ارتش ,

شهریور 1320 نمایانگر ذلت وابستگی به انگلیس و هر قدرت دیگری همچون انگلیس است. رضاشاهی که از لحظه اول با تکیه به بریتانیا کودتا کرد و قدم به قدم اعمال خود را در راستای اهداف آن ها قرار داد و از هیچ ظلم و قساوتی بر مردمش در این راه کوتاهی نکرد، عاقبت به دلیل تمام شدن تاریخ مصرفش به دست همان انگلیس کنار گذاشته شد. با این حال رضاشاه در مقابل اربابش تا آخرین لحظه زبون بود و مراتب خدمتگزاری خود را یادآور شد. چنانکه در خاطرات سر اسکراین مامور تبعید رضاشاه آمده است که تنها اعتراض رضاشاه در برابر اشغال و برکناری اش این بود که گفت «آخر چرا انگلیسی ها نگفتند که به کمک من احتیاج دارند؟ من می توانستم تمام راه آهن سراسری ایران را در اختیارتان بگذارم.»

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار فرهنگی

به دنبال رستگاری در سوریه/ این کتاب قداست حرم را حفظ کرده است

 به دنبال رستگاری در سوریه/ این کتاب قداست حرم را حفظ کرده است
2020-09-26T16:25:38+03:30
مجید قیصری در مراسم رونمایی از کتاب «اجاره‌نشین خیابان الامین» گفت: کتاب اصلاً تلاش نکرده است تا قداست حرم را به زور در متن بریزد؛ خود متن قداست ح...

چله عزت|شهید ۱۵ ساله‌ای که کمتر از دوماه حضور در جنگ آسمانی شد

 چله عزت|شهید ۱۵ ساله‌ای که کمتر از دوماه حضور در جنگ آسمانی شد
2020-09-26T16:12:23+03:30
برادر شهید محمود مهاجر گفت: ایشان پس از آنکه از مرخصی بازگشت با آنکه بیش از دوماه در منطقه نبود به فیض شهادت نائل شد و پس از ۲۵ سال به آغوش خانواده بازگشت.

سریال "حاج قاسم" در اتاق تاریک!/ تحقیق، پژوهش و انتخاب تهیه‌کننده و کارگردان را جدی بگیرید

 سریال "حاج قاسم" در اتاق تاریک!/ تحقیق، پژوهش و انتخاب تهیه‌کننده و کارگردان را جدی بگیرید
2020-09-26T15:58:57+03:30
گمانه‌زنی‌ها درباره کارگردان سریال و فیلم "حاج قاسم" از همان بدو شهادت در فضای رسانه‌ای بوجود آمد. جایی کارگردان فیلم سینمایی را رایزنی کردند که ت...

تصویر دفاع مقدس| ماجرای قابلمه یخ روی بی‌سیم‌ها در اتاق‌های عملیات

 تصویر دفاع مقدس| ماجرای قابلمه یخ روی بی‌سیم‌ها در اتاق‌های عملیات
2020-09-26T15:05:37+03:30
رزمندگان دفاع مقدس با وجود گرما طاقت‌فرسا در جنوب کشور، در ماه مبارک رمضان روزه دار بودند و با فعالیت‌های جسمی فراوان یاد خداوند را فراموش نمی‌کردند.

کتاب «ایران و القرآن» در الجزایر منتشر شد

کتاب «ایران و القرآن» در الجزایر منتشر شد
2020-09-26T14:45:36+03:30
کتاب «ایران و القرآن، جهود الایرانیین فی خدمه القرآن الکریم و علومه، قبل الثوره و بعدها» نوشته نور الدین بولحیه، اندیشمند و نویسنده بزرگ الجزایری در این کشور...

«وقف»، راهکاری است برای مساوات و برابری است

«وقف»، راهکاری است برای مساوات و برابری است
2020-09-26T14:18:56+03:30
استاندار تهران با اشاره به اینکه «وقف» می‌تواند راهکاری برای مساوات و برابری باشد، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی بسیار پویا و فعال هستند و در هر سازمانی ...

چالش‌های مربوط به آزادی دین و اقلیت‌های دینی بررسی شد

چالش‌های مربوط به آزادی دین و اقلیت‌های دینی بررسی شد
2020-09-26T14:18:56+03:30
نشست «بررسی چالش‌های مربوط به آزادی دین و اقلیت‌های دینی» با حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی از جمله مسلمانان از سوی مدافع عمومی گرجستان و شورای ادیان مدافع عم...

چله عزت| ماجرای رانندگی بی‌ترمزهای پانزده ساله با بیل میکانیکی عراقی

 چله عزت| ماجرای رانندگی بی‌ترمزهای پانزده ساله با بیل میکانیکی عراقی
2020-09-26T14:12:19+03:30
از طرف سنگرهای عراقی گرد و خاک بلند شد. ماشینی می‌آمد طرفمان. داد زدم: «بچه‌ها. آرپی‌جی!» وقتی آمد جلوتر، یکی داد زد: «نزنید... نزنید، بی‌ترم...

تندروهای واقعی سینما چه کسانی بودند؟/ طومارنویسی که بعدها سر از پاریس درآورد

 تندروهای واقعی سینما چه کسانی بودند؟/ طومارنویسی که بعدها سر از پاریس درآورد
2020-09-26T14:12:19+03:30
سینمای دفاع مقدس در آغاز راه خود شاهد شکل‌گیری سینمایی بود که می‌توانست در سال‌های بعد طیف گسترده‌ای از جوانان را به خود جذب کند اما تندروی مدیران فرهنگی و ...

درخواست رئیس‌جمهور از صداوسیما/ عزاداری اربعین را به خانه‌ها ببرید

 درخواست رئیس‌جمهور از صداوسیما/ عزاداری اربعین را به خانه‌ها ببرید
2020-09-26T13:45:39+03:30
رئیس‌جمهور از رسانه ملی و فضای مجازی خواست عزاداری اربعین و روزهای پایان صفر را به دل و خانه‌های مردم ببرند.

درخواست رئیس جمهور از صداوسیما/ عزاداری اربعین را به خانه‌ها ببرید

 درخواست رئیس جمهور از صداوسیما/ عزاداری اربعین را به خانه‌ها ببرید
2020-09-26T13:18:59+03:30
رئیس جمهور از رسانه ملی و فضای مجازی خواست عزاداری اربعین و روزهای پایان صفر را به دل و خانه‌های مردم ببرند.

آیا سقوط هواپیما در ۷ مهر ۶۰ دستکاری شده بود؟‌/ عملیات ثامن‌الائمه آغاز تغییر استراتژی در جنگ بود

 آیا سقوط هواپیما در ۷ مهر ۶۰ دستکاری شده بود؟‌/ عملیات ثامن‌الائمه آغاز تغییر استراتژی در جنگ بود
2020-09-26T13:18:59+03:30
نشست واکاوی عملیات ثامن‌الائمه و رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی سردار سرلشکر رحیم صفوی با عنوان «از شرق بصره تا مهران» همزمان با سالگرد شکستن...

جدیدترین استفتاء رهبر انقلاب درباره خرید و فروش "سهام در بورس"

 جدیدترین استفتاء رهبر انقلاب درباره خرید و فروش "سهام در بورس"
2020-09-26T13:18:59+03:30
رهبر معظّم انقلاب به استفتائی دربارۀ خرید و فروش سهام در بورس ایران و خارج از کشور پاسخ فرمودند.

هیأت مکان رشد عقلانیت و حکمت است/برقراری شبکه روضه های خانگی

هیأت مکان رشد عقلانیت و حکمت است/برقراری شبکه روضه های خانگی
2020-09-26T12:58:57+03:30
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه اهالی روضه امسال روضه‌ها را به خانه‌ها بیاورند، گفت: ذاکرین اهل بیت(ع) و روضه‌خوان‌ها بهتر است امسال این شبکه خانگی را با اعضا...

«دائرة‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» بررسی می‌شود

«دائرة‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» بررسی می‌شود
2020-09-26T12:58:57+03:30
برنامه تلویزیونی «چراغ مطالعه» این هفته میزبان جعفر شیرعلی‌نیا خواهد بود و با او در مورد کتاب «دائرةالمعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» به گفتگو خواهد پرداخت.

فراخوان طرح پژوهشی روش‌های مطلوب و استاندارد حفظ قرآن کریم

فراخوان طرح پژوهشی روش‌های مطلوب و استاندارد حفظ قرآن کریم
2020-09-26T12:58:56+03:30
دبیرخانه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم کشور با موضوع طرح پژوهشی بررسی روش‌های حفظ قرآن کریم در داخل و خارج از کشور و استانداردسازی و استخراج مدلهای مطلوب فراخوان...

از دزفول تا کربلای جزیره مجنون؛ روایت ۱۱ سال انتظار در «هما»/ داستان زنانی که «اسماعیل»شان را به قربانگاه فرستادند

 از دزفول تا کربلای جزیره مجنون؛ روایت ۱۱ سال انتظار در «هما»/ داستان زنانی که «اسماعیل»شان را به قربانگاه فرستادند
2020-09-26T13:05:44+03:30
نویسنده کتاب «هما» می‌گوید: شهید امیدی در نامه‌ای به همسرش می‌گوید که اسماعیل تو منم، اسماعیل من هم تو هستی، باید بدون تردید کارد بر گردن این اسما...

نخستین نشست هم اندیشی جمعی از فعالان مردمی اربعین برگزار شد

نخستین نشست هم اندیشی جمعی از فعالان مردمی اربعین برگزار شد
2020-09-26T12:45:36+03:30
نخستین نشست هم اندیشی جمعی از فعالان مردمی اربعین، با محوریت ایده‌های عملیاتی اربعین ۹۹ در سالن همایش‌های سرچشمه برگزار شد.

نگرانی ناشران از ۵ برابر شدن قیمت کتاب در نبود ارز برای کاغذ

 نگرانی ناشران از ۵ برابر شدن قیمت کتاب در نبود ارز برای کاغذ
2020-09-26T12:38:56+03:30
در حالیکه بیش از شش ماه است ارزی برای کاغذ نشر اختصاص داده نشده،‌ ناشران این نگرانی را دارند که با وضعیت فعلی کتاب دچار افزایش قیمت پنج برابری شود.

شیوه‌ متفاوتی در چیدمان ارکستر/ نگاهی شاعرانه، آهنگین و لطیف به حماسه عاشورا

 شیوه‌ متفاوتی در چیدمان ارکستر/ نگاهی شاعرانه، آهنگین و لطیف به حماسه عاشورا
2020-09-26T12:38:56+03:30
ارکستر سمفونیک تهران با چیدمانی متفاوت و با حصارهایی برای رعایتِ پروتُکل‌های کرونایی به اجرای کنسرت نمایش «علمدار» می‌پردازد.

هیئت داوران سوگواره «بر آستان اشک» معرفی شدند

هیئت داوران سوگواره «بر آستان اشک» معرفی شدند
2020-09-26T12:18:56+03:30
رئیس فرهنگسرای اندیشه هیئت داوران سوگواره شعر آئینی «بر آستان اشک» را معرفی کرد و گفت: مهلت ارسال آثار این سوگواره تا ۱۰ مهرماه است.

حجت‌الاسلام علوی تهرانی از بیمارستان مرخص شد

 حجت‌الاسلام علوی تهرانی از بیمارستان مرخص شد
2020-09-26T11:45:38+03:30
حجت‌الاسلام علوی تهرانی پس از چند روز بستری و بهبود وضعیت جسمانی، از بیمارستان مرخص شد.

نقش اصلی شهید احمد کاظمی در شکست حصر آبادان چه بود؟

 نقش اصلی شهید احمد کاظمی در شکست حصر آبادان چه بود؟
2020-09-26T11:45:38+03:30
پنجم مهرماه ۱۳۶۰، لیاقت احمد کاظمی به اثبات رسید. احمد به شیوه‌های مرسوم عمل نمی‌کرد. به جای حمله رودررو به دشمن، نیروهای آن‌ها را چنان ماهرانه دور زد که سا...

حرکت دسته‌های عزاداری اربعین در تهران ممنوع است

حرکت دسته‌های عزاداری اربعین در تهران ممنوع است
2020-09-26T11:25:35+03:30
مسئول اطلاع رسانی ستاد محرم استان تهران گفت: حرکت دسته‌های عزاداران تهرانی در روز اربعین با توجه به تاکید وزارت بهداشت مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ...

وبینار بررسی اندیشه‌های آیت الله تسخیری برگزار می‌شود

وبینار بررسی اندیشه‌های  آیت الله تسخیری برگزار می‌شود
2020-09-26T10:58:56+03:30
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به پاس بزرگداشت نام و یاد آیت الله تسخیری(ره) وبینار «بررسی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های حضرت آیت الله تسخیری» را هشتم مهرماه برگ...

حرکت دسته های عزاداران تهرانی در روز اربعین ممنوع است

حرکت دسته های عزاداران تهرانی در روز اربعین ممنوع است
2020-09-26T10:58:56+03:30
عبداللهی گفت: حرکت دسته های عزاداران تهرانی در روز اربعین با توجه به تاکید وزارت بهداشت مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت عزاداران حسینی ممنوع است.

ساموئل ال جکسون در سریال مارولی بازی می‌کند

 ساموئل ال جکسون در سریال مارولی بازی می‌کند
2020-09-26T11:05:48+03:30
بازیگر فیلم‌ «هشت‌ نفرت‌انگیز» برای اولین‌بار در یک سریال تلویزیونی به ایفای نقش خواهد پرداخت.

ضربه‌ای که هنر دفاع مقدس از شهردار طیف کارگزاران خورد/ هنرمندان انقلابی چطور در دهه دوم انقلاب به حاشیه رانده شدند؟

 ضربه‌ای که هنر دفاع مقدس از شهردار طیف کارگزاران خورد/ هنرمندان انقلابی چطور در دهه دوم انقلاب به حاشیه رانده شدند؟
2020-09-26T11:05:48+03:30
غلامعلی طاهری؛ هنرمند رشته نقاشی از ضربه‌ای می‌گوید که برای نخستین‌بار طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی توسط طیف کارگزاران سازندگی به هنرمندان دفاع مقدس وارد شد.

آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین برگزار می‌شود

آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین برگزار می‌شود
2020-09-26T10:45:35+03:30
آیین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین روز سه‌شنبه (۱۵ مهرماه) در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

با کاروان حسینی تا اربعین|گریه اهالی آسمان‌های هفتگانه بر امام حسین(ع)

 با کاروان حسینی تا اربعین|گریه اهالی آسمان‌های هفتگانه بر امام حسین(ع)
2020-09-26T10:25:41+03:30
ای مردم! پس از این مصیبت کدامیک از مردان شما به سرور خواهد نشست؟ کدام دلی است که از غم و اندوه و درد تهی بماند؟ کدام چشمی است که از ریختن اشک امتناع ورزد؟ ه...