میرنیوز

دریغ است که ازنهضت کربلا درس نگیریم/خودمان را دربحران‌ها گم نکنیم

دریغ است که ازنهضت کربلا درس نگیریم/خودمان را دربحران‌ها گم نکنیم 2020-09-02T10:01:38+04:30

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سنگری، نویسنده و عاشورا پژوه که مهمان برنامه «رو به راه» شبکه قرآن با اجرای مهیار عبدالهی شده بود گفت: پس از قساوت ها و سنگدلی هایی که دشمن انجام داد و پس از غارت حضرت اباعبدالله (ع) در قتلگاه که لباس ها، انگشتر و کلاه خود امام را دزدیدند. البته این انگشتر امامت نبود. روزی شخصی از امام صادق(ع) سوال کرد که آیا انگشتر امامت را از انگشت حضرت ربودند. فرمودند نه این انگشتری که در دست من می بینید همان انگشتری است که امام لحظه وداع بر انگشت امام سجاد(ع) کرد. وقتی دعای مادرش فاطمه را خواند این انگشتر را در دست امام سجاد(ع) گذاشته است. بعد از اینکه امام را کاملا غارت کردند و بدن را عریان کردند نوبت به اسب تاختن بر بدن حضرت اباعبدالله رسید. عمرسعد پرسید چه کسانی داوطلب این کار هستند. ۱۰ نفر داوطلب شدند تا این کار را صورت بدهند. درشت اندام ترین اسب های کربلا را انتخاب کردند. اسب هایی که در عین درشت اندام بودن تیزتک هم باشند. بعد از اینکه روی سینه ها تاختند، اجساد را برگرداندند و به پشت آنها نیزتاختند. این ۱۰ اسب با یک ریسمان به همه بسته شدند. نعل ها تازه شد و شروع به تاختن بر بدن شهیدان کردند. معلوم می شود که اباعبدالله را هم از گودال قتلگاه بیرون آوردند تا بتوانند این اسب ها بتازند.

او افزود: ۱۰ نفری که برای این کار داوطلب شدند، برخی در قتل های کربلا شرکت داشتند مثل حکیم بن طفیل که در قطع دست حضرت عباس(ع) سهم داشت. مثل عسید بن مالک که اتفاقا بعد گزارش تاختن به بدن ها را به عبیدالله داد تا جایزه بگیرد. بعد از این کار به سمت خیمه ها هجوم بردند و حتی از ورس که ماده ای خوشبو بوده است و مواد آرایشی که خانم ها در کربلا استفاده می کرده اند و در زمان غارت از این هم نگذشتند. هر کس سعی کرد چیزی ببرد. عمود خیمه ها را بردند و اینها بعدا نامی به خودشان گرفتند. مثلا کسانی که شلوار برده بودند به بن سراویل، سلوار شکل تغییریافته شلوار است. شین فارسی در عربی سین می شود. کسانی که چوب و زین دزدیده بودند به نام های دیگری شهرت یافتند. اینها بعدها به کوفه آمدند و اینها را به عنوان افتخار حضورشان در کربلا به سردر خانه آویزان کردند. شتررا دزدیدند و کشتند و بعد موفق به خوردنش نشدند. گوشت این شتر به تلخی حنظل بود. بعد از اینکه کربلا را غارت کردند و بربدن ها تاختند در کربلا جشن گرفتند.

این عاشوراپژوه تصریح کرد: در زیارت عاشورا داریم یوم التبرکت یوم الفرحت، شادی کردند و کف زدند و هلهله کردند. درست وقتی هلهله می کردند یک نفر وارد کربلا شد. این آخرین نفری است که وارد کربلا شد. به اسم هفهاف بن مهند راسبی بصری . اهل بصره بود و نزدیک غروب بود که به کربلا رسید. ساعت ۵ و ۳۸ دقیقه در کربلا وقت اذان بوده است و در این زمان یا کمی زودتر رسید و فکر کرد که جشن پیروزی ظاهری اباعبدالله است. بعد دید می گویند قتل الحسین. شمشیر کشید و خدمت امام سجاد(ع) اذن مبارزه گرفت. جنگید و شهید شد. این آخرین شهید میدان کربلا است. اولین شهید نهضت اباعبدالله در بصره بود به اسم سلیمان، آخرین شهید هم از بصره بود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: بعد از غارت خیمه ها، بچه ها سرگردان بودند و به این طرف و آن طرف می دویدند. امام سجاد(ع) به آنها فرمود سعی کنید فرار کنید. زمین کربلا یکی از نام هایش عقر است. امام فرمود خدایا از عقر به تو پناه می برم. پستی و بلندی داشت و خارزار بود. بچه ها می افتند و بلند می شدند. برخی زیرپای اسب ها رفتند. دوشهید داریم که زیرپای اسب ها رفتند و این دو نفر، دو دختر از فرزندان امام مجبتی(ع) به نام ام الحسن و ام الحسین، اینها زیرپای اسب ها رفتند. کمتر کسی از تعداد دخترانی که در کربلا شهید شدند یاد می کند.

وی یادآور شد: در کربلا رسم بوده است کسانی گزارش گر و خبرنگار بوده اند و در صحنه جنگ حضور می یافتند و کسی هم مزاحم آنها نمی شد. مثلا ما کتابی به اسم وقع الصفین داریم که ریز به ریز جنگ صفین را برای ما تعریف کرده است. در سپاه عمرسعد دو گزارشگر بوده است که اینها آخرین لحظه ها کنار گودال قتلگاه ریزترین جریان های کربلا را بیان کرده اند. اینکه چه کسی به امام نیزه زد یا تیرزد. چه حالاتی داشت و چطور بلند می شد. یکی از این افراد حمید بن مسلم است. خمید بن مسلم هم گفته اند. که وقتی سرامام حسین(ع) را جدا کردند همراه خولی و شمر به سمت کوفه رفت تا گزارش کربلا را به عبیدالله بن زیاد بدهد.

سنگری ادامه داد: دومین کسی که گزارشگر است هلال بن نافع است که گزارش های دقیق تری از کربلا داده است که در تاریخ طبری و در مقتل معروف آمده است. نافع بن هلال داریم که یار امام حسین است. یک گزارشگر هم با امام بوده است که از ابتدای حرکت از مدینه به مکه و بعد از مکه به کربلا با امام همراه بوده است. بعد از ظهر عاشورا که تعداد یاران امام بسیار اندک شده بودند امام به عقبه بن سمعان گفت از کربلا برو بیرون. به التماس افتاد که بمانم. غلام امام بود. امام فرمود برو باید گزارش این لحظه ها را به آینده تاریخ برسانی. بخشی از گزارش های کربلا از عقبه بن سمعان است. اما کربلا که تمام شد و قافله به مدینه بازمی گردد کنار روضه نبوی، بین مزار پیامبر(ص) و منبر و کنار بقیع کسانی گزارش کربلا را بیان می کنند. یکی از آنها دخترحضرت اباعبدالله به اسم فاطمه صغری است.

وی توضیح داد: من یک کتاب درباره این دختر به نام فاطمه عاشورا نوشته ام. او همسرحسن مثنی است که امروز زنده می ماند و بین کشته شدگان افتاده است. او دختر بزرگ امام حسین(ع) بوده است. با حسن مثنی پسرامام حسن(ع) ازدواج می کند. امام حسن ۱۶ بچه داشته است که ۱۱ نفر از آنها در کربلا حضور دارند. خیلی مشهور است که می گویند امام حسن هر سال زندگی اش را نصف می کرد و نصف را می بخشید. نیمی از بچه هایش را هم درکربلا تقدیم برادرش امام حسین(ع) کرد. دو نفر از آنها دو دختری بودند که زیر سم اسب ها شهید شدند. یکی دیگر حسن مثنی است. چون نام پدر هم حسن بوده است به او حسن مثنی می گفتند و حسن دیگری هم دارد که به او حسن مثلث می گویند. یعنی حسن سومی. حسن مثنی در میدان جنگید و جنگ سختی کرد. ضرباتی به دست هایش خورد و روی زمین افتاد. دشمن تصور کرد که کشته شده است. او را رهایش کردند. امروز که سرها را جدا می کردند وقتی سراغش رفتند که سرش را جدا کنند دیدند چشم هایش را باز کرد. اسما که نسبتی با مادرش داشت دید. از فرماندهان بود و گفت نکشید. من او را به کوفه می برم یا امیر به من می بخشد یا دستور قتلش را می دهد. عبیدالله از او گذشت و حسن مثنی زنده ماند و با فاطمه صغری دختر امام حسین(ع) ازدواج کرد. صاحب چهار فرزند شد. او را بعدها مثل پدرش مسموم و در بقیع دفنش کردند. این دختر روی مزار همسرش چادر زد و چهار پسرش را جمع کرد و شروع به گفتن کربلا کرد. بنابراین بخشی از گزارش ها از فاطمه صغری است.

سنگری همچنین درباره دخترانی که در کربلا شهید شدند، گفت: یک زن شهید به نام هانیه که عروس کربلا است و ۱۹ روز بیشتر نبود که ازدواج کرده بود. کنار همسرش عبدالله بن نمیر در میدان آمد و به شهادت رسید. دختر دیگری به نام عاتکه است که هفت ساله بود. در کنار خیمه ها او را به شهادت رساندند و بدنش تکه تکه شد. دختر دیگری هم هست که او را هم به همین شیوه در کنار خیمه ها شهید کردند. اینها چند شهیدی هستند که در کربلا به شهادت رسیدند. ما حضرت رقیه را هم داریم که همه اطلاع داریم در شام به شهادت می رسد.

او اظهار کرد: فاطمه صغری در گزارشش می گوید که حدود ظهر روز یازدهم بود که عمرسعد کشته شدگان خود را دفن کرد. ۸۸ کشته از عمرسعد در میدان مانده بود. احتمالا کسانی هستند که به دست امام حسین(ع) به شهادت رسیده بودند. کشته شدگان دیگر را از قبل می بردند بیرون. بعد از اینکه کشته شدگان را دفن کرد و برآنها نماز گذاشت نیروهای قبلی همه رفتند. هزار نفر نیرو دور ما بود. فاطمه صغری می گوید ما را بردند و بردند و رسیدیم به منطقه قتقطانیه که فاصله زیادی با کوفه ندارد. یک دفعه گردباد زیاد شد. آن منطقه طوفان و گردباد زیاد دارد. می گوید چنان شد که یک دفعه همراهان عمرسعد مسیررا گم کردند. در دوران جنگ این را دیده ام که مسیر جاده یک دفعه در شن فرو می رود و گم می شود. در چنین شرایطی بوده اند و آب هم تمام شده بوده است. عمرسعد دستور می دهد که بروید آب پیدا کنید. در این موقعیت دیدم که عمه ام زینب(س) خودش را سایبان امام سجاد(ع) قرار داده است. چون آفتاب خیلی داغ بود. دسته ای از خارهای بیابان را هم جمع کرده بود و بادبزن درست کرده بود و هی می گفت جان فدایت یادگار برادر. گریه نکن. به او آرامش می داد و پرستاری می کرد. کودکان یتیم را سرپرستی می کرد. در این موقعیت دیدم خواهرم سکینه نیست. ما هر دو روی یک شتر سوار بودیم. هر طرف نگاه می کردیم نبود. ساربان می گفت باید حرکت کنیم. من گریه می کردم و من را می زدند. گفتم من بدون خواهرم نمی روم. من را کشان کشان بردند. کمی که رفتیم معلوم شد سکینه از فرط خستگی بوته ای را پیدا کرده است که سایه اندکی داشته و رفته و خوابیده است. بعد که بیدار می شود می بیند رد قافله را می گیرد و می رود. خودم را از روی شتر انداختم پایین تا خواهرم به ما برسد.

این عاشورا پژوه اذعان کرد: دریغ است که از نهضت کربلا درس نگیریم. من یکی دو نکته آموزشی از نهضت اباعبدالله را طرح می کنم. حضرت در آغاز حرکت خودش ۹ اصل را برای یاران و خانواده اش مطرح کرد. فرمود ضرورت یک حرکت بزرگ و دشواری هایی که پس از یک حادثه و واقعه اتفاق می افتد چند اصل است. اولین این بود که زینت انسان و آرایش انسان صبراست. ظرفیت سازی برای حلم است. اینکه بتوانی در حادثه های سخت بمانی و خودت را گم نکنی. بی تابی های تو زمینه بحران روانی برای دیگران فراهم نکند. واقعا در کربلا یاران شکیب بودند. من وقتی فکر میکنم یک زن و اینهمه درد. سر ۶ برادر مقابل نگاهت باشد و تازیانه بخوری. کودکان اطراف او گریه کنند و یکی بگوید بابا و دیگری بگوید عمه. در نهایت خستگی، گرسنگی و تشنگی بتواند اینگونه پایدار بایستد فقط واقعا بهت و تحیرو اعجاب ما را برمی انگیزد. الان بعد از آن سختی هایی که روز قبل و شب کشیدند عمر سعد تصمیم گرفت سرها را جدا کند. چند سر را قبلا جدا کرده بودند. اولین سری که در کربلا جدا شد سرعبدالله بن عمیرکلبی بود. به او وهب هم می گویند. این جوان رشید خوش قامت ورزیده تازه داماد که سر او را جدا کردند و مقابل مادرش پرتاب کردند. می گویند این شخص قبلا مسیحی هم بوده است. مادر سر او را گرفت بوسید و به میدان پرتاب کرد و گفت ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمی گیریم. سردیگری که جدا شد عمروبن جناده بود. پسر یازده ساله ای که وقتی داشت به میدان می رفت شمشیرش به اندازه قامتش بود و روی زمین خط می کشید. در میدان جنگ مشهوری کرد و رجز معروف امیری حسین و نعم الامیر را خواند. سرسوم پسرحضرت مسلم به اسم خلف بود. سرچهارم سر حبیب بود که چون خیلی شخصیت بزرگی بود. افرادی که ریختند و او را به شهادت رساندند می خواستند بگویند ما بودیم تا صله را آنها بگیرند. چون حتی معاویه جرات نکرد او را به قتل برساند. ۷ نفر مدعی بودند که او را کشته اند. عمرسعد برای اینکه اینها را آرام کند گفت سرش را جدا کنید و به اسبتان ببندید و در میدان بچرخید. ۷ نفر سر این پیر بزرگوارو یار پیغمبر(ص) را به اسبشان بستند و در میدان چرخیدند. کسی بود که سرش جدا نشد و او حر بود. بعد از شهادتش او را از میدان بیرون بردند. اعتقاد من این است که آغاز کربلا حر است. یعنی آزادگی و انتهای کربلا عباس است یعنی وفاداری و اتفاقا دومین سفارش امام حسین(ع) این بود که جوانمردی در وفاداری است. تا آخر خط باشید. انقلابی بمانی دشوارتر از انقلابی بودن است. اینکه تردید نکنی و متزلزل نشوی.

او یادآور شد: عمر سعد دستور داد سرها را جدا کنند. یک یک سرها را جدا کردند. برخی از شهدا در خیمه بودند که رفتند آنجا یک جا سرها را جدا کردند. مثل حضرت قاسم، حضرت علی اکبرو مثل فرزند مسلم بن عقیل و مثل برادران حضرت عباس(ع). سرها را جدا کردند وبعد تقسیم کردند بین خودشان. هر کدام از قبایل به نسبت نیروهایی که در کربلا داشتند سر به آنها دادند. مثلا قبیله شمر ۲۰ سر گرفتند. به گروه های دیگر ۱۳ و ۷ سر دادند. آماده شدند که سرها را به سمت کوفه ببرند. حدود ظهر به سوی کوفه حرکت کردند. اما وقتی خواستند اینها را ببرند به نظر می رسد برای جنگ روانی دیگری بود. ببینید دشمن چقدر پلید است. برخی می گویند چرا لعن می کنیم. من در قرآن شمردمو دیدم ۳۳ بار خداوند لعن کرده است. لعن می کنیم تا بگوییم با اینها نباشید. مثل اینها نباشید. لعن زشت کاران کربلا یعنی لعن دزدی، بی رحمی و قساوت، کودک آزاری و یعنی تو معلوم کن کدام طرفی هستی. من به این می گویم تربیت عاطفی. وقتی خواستند سرها را ببرند به نظر می رسد عمدا از کنار قتلگاه عبور دادند. بدن ها بر زمین افتاده است و له شده بود. این اشاره ای است که امام زمان(عج) در زیارت ناحیه دارد. دراین زیارت می فرماید با بدن امام کاری کردند که حتی خمیرشد. در رجزی که خواندند و ۱۰ نفری که به بدن امام تاختند این هست. تعبیر گوشتی که چرخ شده باشد را درباره بدن امام به کارمی برند. اینقدر این بدن تکه و پاره شده بود که اجزای بدن اطراف ریخته شده بود. بعدها وقتی خواستند این را جمع کننده چاره ای جز بوریا نبود. سرها را از کنار قتلگاه عبور دادند. اینها خودشان را روی بدن ها انداختند. با تازیانه اینها را از بدن شهدا جدا کردند. چه تازیانه هایی می زدند. من تازیانه های قرن اول را در موزه لوور دیده ام. این تازیانه ها به گونه ای بوده است که پوست بدن جدا می شود.

وی در پایان گفت: امام سجاد(ع) می فرماید اگر پیغمبر به جای اینکه درخواست مودت و دوستی کند می گفت هرچقدر می توانید خانواده من را اذیت کنید از این بیشتر نمی توانستند ما را اذیت کنند. اینها استوار و نستوه و بشکوه ایستادند و حماسه عاشورا را رقم زدند. این برای ما درس است که در بحران ها خودمان را گم نکنیم. خداوند در قرآن صلوات می فرستد بر کسانی که مقاومت می کنند. صلوات بر امتمان و جامعه ایران و مردم کشورمان باید بفرستیم که اینقدر در مصائب سختی ها و دشواری هایی که طبیعت ذاتی انقلاب است استوارایستادند. سلام برمادران ایرانی میدهم که بذر عشق به اباعبدالله را در جانشان می افشانند.

«رو به راه» با تهیه کنندگی و اجرای مهیار عبدالهی کاری از گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما است که در ۱۵ شب ابتدایی ماه محرم هر شب ساعت ۲۴ تقدیم ارادتمندان به ساحت اهل بیت (علیهم السلام) می شود.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار فرهنگی

مستند «نبرد‌های تامکت“ پروازهای شجاعانه خلبانان ایرانی F۱۴ را روایت می‌کند/ سرنوشت متفاوت خلبانان کودتای نوژه

 مستند «نبرد‌های تامکت“ پروازهای شجاعانه خلبانان ایرانی F۱۴ را روایت می‌کند/ سرنوشت متفاوت خلبانان کودتای نوژه
2020-09-30T17:25:37+03:30
صدام هواپیماهایش را در دورترین نقطه از مرز ایران که هیچ وقت بُرد سوخت هواپیماهای ما به آن نمی‌رسید، قرار داده بود اما جمعی از خلبانان در عملیاتی پیچیده خودش...

"زی‌زی‌گولو" و "سنجد" آرشیو شده‌اند/ چرا کودکان ایرانی در تلویزیون باید به دنبال قهرمانان خارجی باشند؟

 "زی‌زی‌گولو" و "سنجد" آرشیو شده‌اند/ چرا کودکان ایرانی در تلویزیون باید به دنبال قهرمانان خارجی باشند؟
2020-09-30T17:12:19+03:30
مدیر گروه کودک و نوجوان در تلویزیون اعتقاد دارد کودکان ایرانی شخصیت‌های محبوب کارتونی‌شان را از آثار خارجی انتخاب می‌کنند.

مناجات خانگی حجت الاسلام انصاریان در دوران نقاهت

 مناجات خانگی حجت الاسلام انصاریان در دوران نقاهت
2020-09-30T16:45:38+03:30
بعد از مرخص شدن حجت الاسلام انصاریان از بیمارستان و گذراندن دوران نقاهت در قرنطینه خانگی تصاویر جدید از ایشان منتشر شده است.

این واجب الهی را نادیده نگیریم/ تقدم مسئولان بر مردم در زمینه امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر

 این واجب الهی را نادیده نگیریم/ تقدم مسئولان بر مردم در زمینه امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر
2020-09-30T16:18:58+03:30
چرا همه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به قدر قطره آبی در مقابل دریای پهناور است.

فصل جدید سریال "روزگار جوانی" کلید می‌خورد/ کدام بازیگران از فصل قبلی انتخاب می‌شوند؟

 فصل جدید سریال "روزگار جوانی" کلید می‌خورد/ کدام بازیگران از فصل قبلی انتخاب می‌شوند؟
2020-09-30T16:18:58+03:30
تهیه‌کننده "روزگار جوانی" از شروع تولید فصل جدید این مجموعه تلویزیونی از دو ماه آینده در تهران خبر داد و گفت سریال اوایل ۱۴۰۰ پخش می‌شود.

شناسایی هویت ۲ شهید از نیروهای حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس پس از ۳۷ سال

 شناسایی هویت ۲ شهید از نیروهای حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس پس از ۳۷ سال
2020-09-30T16:05:39+03:30
پیکر مطهر دو تن از شهدای عملیات والفجر ۳ که طی عملیات اخیر کاوش شهدا توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده‌اند.

بازیگران "شب‌های برره" علیه مهران مدیری/ محمد شیری: درگیر بیماری سرطان خون هستم

 بازیگران "شب‌های برره" علیه مهران مدیری/ محمد شیری: درگیر بیماری سرطان خون هستم
2020-09-30T16:05:39+03:30
چند روزی است پیام یکی از بازیگران شناخته شده در فضای‌مجازی، نگاه‌ها را به سمتِ مهران مدیری برده که واقعاً چرا از تیمِ قبلی این کارگردان خبری نیست؟

تصویر دفاع مقدس| خواب‌هایی که شاید ما را بیدار کند

 تصویر دفاع مقدس| خواب‌هایی که شاید ما را بیدار کند
2020-09-30T15:52:18+03:30
در ۸ سال دفاع مقدس جوانانی همت کردند و ایستادند پای‌کار انقلاب؛ آنانی که بالشت سرشان کوله پشتی و جعبه مهمات بود و روانداز آنها آسمان بیکران خدا.

حجت الاسلام رفیعی: قبر هر انسانی روزی ۵ بار ندا می‌دهد

 حجت الاسلام رفیعی: قبر هر انسانی روزی ۵ بار ندا می‌دهد
2020-09-30T15:52:17+03:30
کارشناس مسائل دینی گفت: قبر هر انسانی روزی ۵ بار او را صدا می‌کند که من خانه تاریکی هستم، لذا برای تنهایی در اینجا چیزی بفرست.

اخبار هنرهای تجسمی|نمایشگاه‌های نقاشی‌های عاشورایی و عکس «اورامانات: دامان آسمان» دایر می‌شود

 اخبار هنرهای تجسمی|نمایشگاه‌های نقاشی‌های عاشورایی و عکس «اورامانات: دامان آسمان» دایر می‌شود
2020-09-30T15:39:00+03:30
برپایی نمایشگاه نقاشی «مکتب عاشورا به روایت هنرمندان» در فرهنگستان هنر و نمایشگاه گروهی عکس «اورامانات: دامان آسمان» در خانه هنرمندان، ت...

سند خیلی محرمانه‌ای از ضداطلاعات ارتش رژیم پهلوی منتشر شد

 سند خیلی محرمانه‌ای از ضداطلاعات ارتش رژیم پهلوی منتشر شد
2020-09-30T15:39:00+03:30
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سند خیلی محرمانه‌ای را از ضداطلاعات ارتش رژیم پهلوی منتشر کرد که مربوط به یکی از افسران انقلابی و دوستدار امام خمینی(ره) است.

بازیگران "شب‌های برره" علیه مهران مدیری/ محمد شیری: اگر جوّسازی نکنند در خیابان کتاب هم می‌فروشم

 بازیگران "شب‌های برره" علیه مهران مدیری/ محمد شیری: اگر جوّسازی نکنند در خیابان کتاب هم می‌فروشم
2020-09-30T15:39:00+03:30
چند روزی است پیام یکی از بازیگران شناخته شده در فضای‌مجازی، نگاه‌ها را به سمتِ مهران مدیری برده که واقعاً چرا از تیمِ قبلی این کارگردان خبری نیست؟

آیت الله تسخیری را به مثابه یک الگو و اسوه تعریف کنیم

آیت الله تسخیری را به مثابه یک الگو و اسوه تعریف کنیم
2020-09-30T15:05:36+03:30
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران گفت: باید آیت الله تسخیری را به مثابه یک الگو و اسوه تعریف و ابعاد شخصیتی وی را تبدیل به الگویی برای تربیت شخصیت تراز ا...

حکم نماز در خوابگاه‌های دانشجویی از نظر رهبر انقلاب

 حکم نماز در خوابگاه‌های دانشجویی از نظر رهبر انقلاب
2020-09-30T14:45:39+03:30
رهبر معظّم انقلاب به استفتائی دربارۀ حکم نماز در محل تحصیل پاسخ فرمودند.

ایده یک معلم قرآن برای دورهمی‌ کودکانه/ وقتی کرونا حریف کار تربیتی نمی‌شود + عکس

 ایده یک معلم قرآن برای دورهمی‌ کودکانه/ وقتی کرونا حریف کار تربیتی نمی‌شود + عکس
2020-09-30T14:45:38+03:30
اگر قرار است حیاتمان را با همزیستی با کرونا ادامه دهیم چاره‌ای نمی‌ماند جز یافتن راهکاری که نمونه‌اش را یک معلم قرآن به جریان انداخته است.

سعید رجبی فروتن معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی شد

 سعید رجبی فروتن معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی شد
2020-09-30T14:45:38+03:30
طی حکمی از سوی حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، سعید رجبی فروتن به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منصوب شد.

«نبرد‌های تامکت“ پروازهای شجاعانه خلبانان ایرانی F۱۴ را روایت می‌کند/ سرنوشت متفاوت خلبانان کودتای نوژه

 «نبرد‌های تامکت“ پروازهای شجاعانه خلبانان ایرانی F۱۴ را روایت می‌کند/ سرنوشت متفاوت خلبانان کودتای نوژه
2020-09-30T14:45:38+03:30
صدام هواپیماهایش را در دورترین نقطه از مرز ایران که هیچ وقت بُرد سوخت هواپیماهای ما به آن نمی‌رسید، قرار داده بود اما جمعی از خلبانان در عملیاتی پیچیده خودش...

عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خیانت است

عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خیانت است
2020-09-30T12:25:36+03:30
در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نه‌تنها خیانت به مردم مظلوم فلسطین بلکه خیانتی به همه امت ...

نشست «شمس تبریزی و سیاست» برگزار می‌شود

نشست «شمس تبریزی و سیاست» برگزار می‌شود
2020-09-30T12:25:36+03:30
سی و ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره شمس تبریزی به «شمس تبریزی و سیاست» اختصاص دارد که به‌صورت مجازی پخش خواهد شد.

میزگرد تخصصی بررسی روند تحول حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود

میزگرد تخصصی بررسی روند تحول حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود
2020-09-30T11:32:16+03:30
میزگرد تخصصی بررسی روند تحول حوزه‌های علمیه همراه با نقد و بررسی کتاب حوزه و بایسته‌ها پنج شنبه ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود.

فرماندهی امام(ره) در جنگ؛ پدری مهربان و مدیری قوی+اینفوگرافیک

 فرماندهی امام(ره) در جنگ؛ پدری مهربان و مدیری قوی+اینفوگرافیک
2020-09-30T11:39:05+03:30
پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی اینفوگرافیک جدید خود را با عنوان «فرماندهی امام(ره) در جنگ» تولید و منتشر کرد.

جشنواره تلاوت‌های مجلسی قرآن برگزار می‌شود/ ۱۰ قاری در هر جلسه می‌خوانند

 جشنواره تلاوت‌های مجلسی قرآن برگزار می‌شود/ ۱۰ قاری در هر جلسه می‌خوانند
2020-09-30T11:39:05+03:30
جشنواره تلاوت‌های مجلسی قرآن از امشب با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز می‌شود و در هر جلسه، ۱۰ قاری قرآن به قید قرعه می‌خوانند.

روزشمار اربعین| "یک اربعین دلتنگی‌ام رفته به سوی کربلا"

 روزشمار اربعین| "یک اربعین دلتنگی‌ام رفته به سوی کربلا"
2020-09-30T11:25:38+03:30
فیلم مداحی محمود کریمی با عنوان «یک اربعین دلتنگی‌ام رفته به سوی کربلا» در آستانه اربعین حسینی تماشا می‌کنید.

تصویر حاج قاسم و ابومهدی‌المهندس بر دیوارنگاره جدید میدان ولی‌عصر(عج)+عکس

 تصویر حاج قاسم و ابومهدی‌المهندس بر دیوارنگاره جدید میدان ولی‌عصر(عج)+عکس
2020-09-30T11:25:38+03:30
طرح جدید دیوارنگاره میدان ولی‌عصر(عج) به همت خانه طراحان انقلاب اسلامی طراحی و به تصاویر سرداران شهید؛ سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس مزین شد.

فرمانده ارتش ارتحال آیت الله میرسجادی را تسلیت گفت

فرمانده ارتش ارتحال آیت الله میرسجادی را تسلیت گفت
2020-09-30T10:52:16+03:30
امیر سرلشکر موسوی با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله سید محمدحسین میرسجادی را تسلیت گفت.

والت دیزنی کارگردان "مهتاب" را برای ساخت ادامه شیرشاه انتخاب کرد

 والت دیزنی کارگردان "مهتاب" را برای ساخت ادامه شیرشاه انتخاب کرد
2020-09-30T10:45:41+03:30
«بری جنکینز» کارگردان فیلم سینمایی Moonlight قرار است تا ادامه لایو-اکشن شیرشاه را بسازد.

مطیعی ایام اربعین به کربلا نمی‌رود/ مهدی رسولی تهران برنامه دارد

 مطیعی ایام اربعین به کربلا نمی‌رود/ مهدی رسولی تهران برنامه دارد
2020-09-30T10:45:41+03:30
میثم مطیعی در ایام اربعین به کربلا نمی‌رود و مهدی رسولی نیز در ایام اربعین در تهران و زنجان برنامه دارد.

آیت الله تسخیری به شعارها و مبانی اسلامی اعتقاد کامل داشت

آیت الله تسخیری به شعارها و مبانی اسلامی اعتقاد کامل داشت
2020-09-30T10:25:38+03:30
ماهر حمود گفت:زندگی آیت الله تسخیری، اهمیت انقلاب اسلامی و تواضع همه جانبه‌اش را یادآوری می‌کند. او به شعارها و مبانی اسلامی اعتقاد کامل داشت.

همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا در قم برگزار می‌شود

همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا در قم برگزار می‌شود
2020-09-30T10:25:37+03:30
همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود.

سوگنامه اربعینی"عزیزم حسین" با صدای محمدحسین پویانفر منتشر شد

 سوگنامه اربعینی"عزیزم حسین" با صدای محمدحسین پویانفر منتشر شد
2020-09-30T10:32:18+03:30
سوگنامه "عزیزم حسین" با صدای محمدحسین پویانفر در فراق اربعین منتشر شد.