میرنیوز

کارشناسی حرفه ای

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : کارشناسی حرفه ای

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته‌های به حدنصاب نرسیده علمی کاربردی

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته‌های به حدنصاب نرسیده علمی کاربردی
2021-02-21T16:24:35+03:30
زمان ثبت درخواست پذیرفته شدگان کد رشته محل‌های به حدنصاب نرسیده دوره‌های کاردانی و کارشناسی حرفه‌ای بهمن ماه ۹۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.

آمار ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد

آمار ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی اعلام شد
2021-01-16T11:03:11+03:30
آمار نهایی ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های «کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای» و «مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - ک...

امروز آخرین مهلت پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی

امروز آخرین مهلت پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی
2021-01-14T10:51:10+03:30
مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره های «مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای» و دوره های «کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای» دانشگاه جامع علمی - کاربردی ام...

مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
2021-01-12T14:36:31+03:30
با اعلام اصلاحات جدید دفترچه، مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع ع...

مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی علمی کاربردی تمدید شد

مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی علمی کاربردی تمدید شد
2021-01-11T13:29:46+03:30
با اعلام کدرشته های جدید مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کار...

آغاز تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی علمی کاربردی از امروز

آغاز تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی علمی کاربردی از امروز
2021-01-06T12:36:35+03:30
ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی - کاربردی از امروز ۱۷ دیماه ۹۹ آ...

ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای علمی کاربردی آغاز شد
2020-09-02T09:21:42+04:30
جزئیات پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

پذیرش دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی دوباره تمدید شد

پذیرش دوره های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی دوباره تمدید شد
2020-02-17T08:53:55+03:30
مرحله تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای و دوره‌ های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مجددا تمدید...