میرنیوز

چیلر

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : چیلر

سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی در کشور تولید شد

سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی در کشور تولید شد
2021-02-22T16:44:32+03:30
شرکتی دانش‌بنیان با تولید سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی، نیاز صنایع به این محصولات کاربردی را رفع کرد.