میرنیوز

چالش علوم شناختی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : چالش علوم شناختی

چالشی برای ارائه بهترین سخنرانی علمی در حوزه علوم شناختی

چالشی برای ارائه بهترین سخنرانی علمی در حوزه علوم شناختی
2021-02-21T14:27:47+03:30
سخنرانی خود را در حوزه علوم شناختی به منظور شرکت در چالش COG-TALK۲ ارسال کنید و جایزه بگیرید.

معرفی تیم‌های اول تا پنجم چالش توسعه فناوری خدمات شناختی سالمندان

معرفی تیم‌های اول تا پنجم چالش توسعه فناوری خدمات شناختی سالمندان
2021-01-26T09:33:03+03:30
تیم‌های برتر دوره پیش شتابدهی چالش "توسعه فناوری محصولات و خدمات شناختی سالمندان" معرفی شدند.