میرنیوز

چادرملو

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : چادرملو

راه‌اندازی مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه "چادرملو" در برج فناوری امیرکبیر

راه‌اندازی مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه "چادرملو" در برج فناوری امیرکبیر
2021-02-22T17:54:34+03:30
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه اردکان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توافق نامه همکاری امضا کردند که بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است مرکز نوآوری، تحقیق و توسع...

راه‌اندازی مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری امیرکبیر

راه‌اندازی مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه چادرملو در برج فناوری امیرکبیر
2021-02-22T10:41:13+03:30
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه اردکان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توافق نامه همکاری امضا کردند که بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است مرکز نوآوری، تحقیق و توسع...