میرنیوز

واحدهای صنعتی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : واحدهای صنعتی

سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی در کشور تولید شد

سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی در کشور تولید شد
2021-02-22T16:44:32+03:30
شرکتی دانش‌بنیان با تولید سیستم‌های برودتی خاص صنعتی و آزمایشگاهی، نیاز صنایع به این محصولات کاربردی را رفع کرد.

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اساتید فنی و حرفه ای تدوین می شود

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اساتید فنی و حرفه ای تدوین می شود
2020-01-23T14:28:49+03:30
طرح چگونگی اجرای «شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت» توسط دانشگاه فنی و حرفه ای تهیه می شود.