میرنیوز

نمایشگاه هوایی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : نمایشگاه هوایی

نمایشگاهی برای عرضه توانمندی‌های حوزه هوایی کشور

نمایشگاهی برای عرضه توانمندی‌های حوزه هوایی کشور
2021-02-22T14:21:13+03:30
ششمین نمایشگاه بین‌المللی فرودگاه، هواپیما و صنایع وابسته با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا می‌شود.

برگزاری نمایشگاهی از توانمندی حوزه هوایی از ۱۳ اسفند

برگزاری نمایشگاهی از توانمندی حوزه هوایی از ۱۳ اسفند
2021-02-22T10:54:29+03:30
ششمین نمایشگاه بین‌المللی فرودگاه، هواپیما و صنایع وابسته با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا می‌شود.