میرنیوز

مناطق روستایی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : مناطق روستایی

عواملی که به ماندگاری پزشکان در مناطق روستایی کمک می‌کند

عواملی که به ماندگاری پزشکان در مناطق روستایی کمک می‌کند
2021-02-24T05:07:48+03:30
در یک مطالعه عنوان شد که استفاده از مشوق‌های مالی متناسب با انتظارات کارکنان و هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته به خاطر زندگی در روستاها، همراه با حمایت فردی و شغلی...