میرنیوز

مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت

دو انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دو انتصاب در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
2022-01-11T11:30:01+03:30
با حکم معاون وزیر بهداشت، سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی و رئیس کارگروه فنی شورای عالی فناوری در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت من...

پیش نویس استاندارد ملی «کتابخانه بیمارستانی» تصویب شد

پیش نویس استاندارد ملی «کتابخانه بیمارستانی» تصویب شد
2021-11-20T13:42:30+03:30
استاندارد ملی با عنوان «کتابخانه بیمارستانی» به سفارش مرکز توسعه هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت به تصویب رسید.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)