میرنیوز

ماموریت های دانشگاه شهید رجایی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : ماموریت های دانشگاه شهید رجایی

انتقاد از فعالیت خارج از ماموریت دانشگاه شهید رجایی

انتقاد از فعالیت خارج از ماموریت دانشگاه شهید رجایی
2021-02-24T13:34:29+03:30
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مأموریت‌های این دانشگاه باید بازتعریف شود تا اگر نقصانی در اساسنامه باشد، مورد اصلاح قرار بگیرد. ...

انتقاد از فعالیت نکردن دانشگاه شهید رجایی در حوزه مأموریتی خود

انتقاد از فعالیت نکردن دانشگاه شهید رجایی در حوزه مأموریتی خود
2021-02-24T10:01:10+03:30
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مأموریت‌های این دانشگاه باید بازتعریف شود تا اگر نقصانی در اساسنامه باشد، مورد اصلاح قرار بگیرد. ...