میرنیوز

طب چینی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : طب چینی

ورود به حوزه طب چینی و مقایسه آن با طب ایرانی

ورود به حوزه  طب چینی و مقایسه آن با طب ایرانی
2021-02-23T08:47:47+03:30
مدیر ایرانی موسسه پژوهشی کنفوسیوس دانشگاه تهران از برنامه این مرکز برای ورود به طب چینی و مقایسه آن با طب ایرانی خبر داد و گفت: فعالیت در حوزه سینما، نمایش و...

پژوهش‌های مشترک بین متخصصان طب ایرانی و چینی انجام شود

پژوهش‌های مشترک بین متخصصان طب ایرانی و چینی انجام شود
2020-05-03T11:58:23+04:30
متخصصان طب ایرانی و چینی در ششمین نشست ویدئوکنفرانس، علاوه‌ بر تبادل تجربه‌های درمانی مرتبط با کووید ۱۹، در خصوص ادامه نشست‌های مشترک برای بحث و تبادل نظر در...