میرنیوز

شهرام غفاری

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : شهرام غفاری

بیمه‌های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیک متصل می شوند

بیمه‌های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیک متصل می شوند
2021-02-22T07:31:15+03:30
مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، گفت: بیمه‌های تکمیلی همین هفته به سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی متصل خواهند شد.

بیمه‌های تکمیلی به نسخه الکترونیک تامین اجتماعی متصل می شوند

بیمه‌های تکمیلی به نسخه الکترونیک تامین اجتماعی متصل می شوند
2021-02-22T07:17:50+03:30
مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، گفت: بیمه‌های تکمیلی همین هفته به سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی متصل خواهند شد.

نحوه نسخه‌نویسی پزشکان پس از حذف دفترچه درمانی

نحوه نسخه‌نویسی پزشکان پس از حذف دفترچه درمانی
2021-02-14T16:23:20+03:30
مدیر کل درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی درباره چگونگی نسخه‌نویسی پزشکان به صورت الکترونیکی و بدون دفترچه کاغذی توضیح داد.

نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی اعلام شد

نحوه ویزیت بدون دفترچه تأمین اجتماعی اعلام شد
2021-02-01T13:16:37+03:30
مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه ویزیت بدون دفترچه بیمه شدگان تأمین اجتماعی از اول اسفند در مراکز درمانی توضیح داد.

رصد بازار سیاه دارو با نسخه نویسی الکترونیک

رصد بازار سیاه دارو با نسخه نویسی الکترونیک
2020-09-29T12:05:57+03:30
مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، به مزیت های اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: نسخه نویسی الکترونیک جلوی سو استفاده از تکرار تج...