میرنیوز

سامانه آموزشی مبتنی بر اشعه ایکس

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : سامانه آموزشی مبتنی بر اشعه ایکس

سامانه‌ای مبتنی بر تصویربرداری اشعه‌ایکس برای آموزش دانشجویان مهندسی و پزشکی

سامانه‌ای مبتنی بر تصویربرداری اشعه‌ایکس برای آموزش دانشجویان مهندسی و پزشکی
2021-02-21T13:34:32+03:30
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر سامانه آموزشی تصویربرداری مبتنی بر اشعه ایکس را برای دانشجویان رشته‌های مهندسی و پزشکی پیاده سازی کردند. ...

عرضه سامانه‌ای مبتنی بر تصویربرداری اشعه‌ایکس برای آموزش دانشجویان مهندسی و پزشکی

عرضه سامانه‌ای مبتنی بر تصویربرداری اشعه‌ایکس برای آموزش دانشجویان مهندسی و پزشکی
2021-02-21T10:14:30+03:30
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر سامانه آموزشی تصویربرداری مبتنی بر اشعه ایکس را برای دانشجویان رشته‌های مهندسی و پزشکی پیاده سازی کردند. ...