میرنیوز

زیره سبز

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : زیره سبز

نخستین رقم زیره سبز با به‌نژادی مولکولی در کشور تولید شد

نخستین رقم زیره سبز با به‌نژادی مولکولی در کشور تولید شد
2021-02-22T16:04:33+03:30
محققان زیست فناوری کشاورزی موفق به تولید نخستین رقم زیره سبز با به‌نژادی مولکولی در کشور و معرفی ژنوتیپ های برتر گلرنگ متحمل به خشکی با تولید روغن بالا شدند.

تولید اولین رقم زیره سبز با به‌نژادی مولکولی در کشور

تولید اولین رقم زیره سبز با به‌نژادی مولکولی در کشور
2021-02-22T14:34:27+03:30
محققان زیست فناوری کشاورزی کشور موفق به تولید نخستین رقم زیره سبز با به‌نژادی مولکولی در کشور و معرفی ژنوتیپ‌های برتر گلرنگ متحمل به خشکی با تولید روغن بالا ...

کشت مکانیزه زیره سبز در دستور کار ستاد گیاهان دارویی

کشت مکانیزه زیره سبز در دستور کار ستاد گیاهان دارویی
2020-07-22T12:27:54+04:30
طرح مکانیزه کاشت زیره سبز با هدف ایجاد مزیت رقابتی در این محصول با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ا...