میرنیوز

رشته های گروه ریاضی و فنی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : رشته های گروه ریاضی و فنی

مرگ تدریجی رشته‌های مهندسی در ایران!

مرگ تدریجی رشته‌های مهندسی در ایران!
2021-02-22T07:47:48+03:30
بسیاری از متخصصان بر این باورند که دیر یا زود همه مشاغل در دنیای امروز به آموزش رشته‌های مهندسی نیازمند خواهند بود. این در حالی است که حداقل طی دو دهه اخیر ب...

مرگ تدریجی رشته های مهندسی در ایران!

مرگ تدریجی رشته های مهندسی در ایران!
2021-02-22T07:21:09+03:30
بسیاری از متخصصان بر این باورند که دیر یا زود همه مشاغل در دنیای امروز به آموزش رشته‌های مهندسی نیازمند خواهند بود. این در حالی است که حداقل طی دو دهه اخیر ب...