میرنیوز

دستگاه اندازه گیری درون چاهی نفت

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : دستگاه اندازه گیری درون چاهی نفت

ابزاری برای جلوگیری از انفجار در چاه‌های نفت و گاز

ابزاری برای جلوگیری از انفجار در چاه‌های نفت و گاز
2021-02-21T13:34:34+03:30
با تلاش فناوران یک شرکت ایرانی ابزار اندازه گیری فشار و دمای درون‌چاهی و سرچاهی میادین‌ نفتی و سیستم جلوگیری از انفجارهای ناخواسته در حین عملیات در چاه‌های ن...

ساخت دستگاهی برای جلوگیری از انفجار در چاه‌های نفت و گاز

ساخت دستگاهی برای جلوگیری از انفجار در چاه‌های نفت و گاز
2021-02-21T09:07:49+03:30
با تلاش فناوران یک شرکت ایرانی ابزار اندازه گیری فشار و دمای درون‌چاهی و سرچاهی میادین‌ نفتی و سیستم جلوگیری از انفجارهای ناخواسته در حین عملیات در چاه‌های ن...