میرنیوز

دستگاه ارتعاش گیر

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : دستگاه ارتعاش گیر

افزایش عمر مفید قطعات دوار با تجهیزات ارتعاش گیر محققان کشور

افزایش عمر مفید قطعات دوار با تجهیزات ارتعاش گیر محققان کشور
2021-02-23T10:34:29+03:30
ساخت تجهیزاتی در راستای کاهش ارتعاش قطعات متحرک محصول دانش بنیان یکی از شرکت‌های دانش بنیان است که به گفته آنها به کارگیری این تجهیزات از عدم کارایی قطعات م...