میرنیوز

دانشگاه یوتا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : دانشگاه یوتا

ردیابی پشه‌های ناقل بیماری با کمک یادگیری ماشینی

ردیابی پشه‌های ناقل بیماری با کمک یادگیری ماشینی
2021-02-23T17:34:29+03:30
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، از یک مدل مبتنی بر یادگیری ماشینی برای ردیابی پشه‌های ناقل بیماری استفاده کردند.